Förflyttning

Jag kommer väldigt, väldigt snart få en ny blogg. Den kommer ligga under http://www.isakgerson.se/. Som det ser ut nu kommer jag troligen använda den här bloggen till mer personliga grejer, till kortare notiser, till länkning och mindre politiska ämnen. Humor, filosofi, time will tell. Den nya bloggen kommer vara större, mer genomtänkte och planerade och väldigt ideologiska blogginlägg. Mer liknande artiklar. Trevligare läsning helt enkelt. Personligen hoppas jag att ni följer båda, men vill ni välja rekommenderar jag den nya.

One.com står för servern och annat jag själv inte begriper. Sandra Grosse sköter allt annat jag inte förstår mig på, rörande webdesign och dylikt. Jag har försökt att outsourca alla sådana uppgifter för att kunna fokusera på själva skrivandet. Men fixat blir det. Det vet jag. Tack till båda :)

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper