För förbundet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

Gör vi idag en skillnad mellan papperskommunikation och elektronisk kommunikation? Möjligen. Jag hör ofta folk klaga över "snigelpost", frånvaro av sökfunktioner och att man måste scanna in eller skriva av innan man skickar. Vårt samhälle bygger på att vi använder just elektronisk kommunikation. Papperskommunikationen börjar bli passé, och håller på att reduceras till anteckningar och vykort.

Just då är det extra intressant att Metros förstasida talar om att posten blivit en gigantisk distributionskanal för knark. Lite som internet och upphovsrättsskyddat material (Förutom att upphovsrättsskyddat material går att skicka med snigelpost, namnet talar dock om varför man inte gör det).

Vad är då skillnaden? Postens pressansvarig avslutar artikeln med kommentaren:
"Men vi har varken rättigheter eller möjligheter att kontrollera alla försändelser. Det faller under ”brevhemligheten”"
Samtidigt som upphovsrättsmaffian anser att det är internetleverantörers skyldighet att bryta brevhemligheten, kontrollera varje skickad information (Naturligtvis omöjligt), och filtrera innehållet.

Hoppsan! Missade vi inte något här?
Rick Falkvinge poängterar: Brevhemligheten gäller med full och oförminskad styrka även på Internet.

Rubriken kommer från Ung Pirats stadgar. Men de slutar inte där. Det är en genomgående attityd i hela samhället.

Jordbruksministern och telekompaketet?

Genom Gustav Nipe får jag reda på den oroväckande nyheten att jordbruksministern ska vara med och besluta om telekompaketet och 138:an. Den 7 september ska mötet hållas, och den 3 september får vi reda på om telekompaketet är på dagordningen eller inte.

Så jag vill pusha, citerar Nipe:
"Samma dag som jordbruks och fiskeriministrarna har sitt ministerråd har Erik Josefsson arrangerat ett seminarium om tredjebehandlingen av telekompaketet."
Låt inte denna viktiga fråga slarvas bort mellan kugghjulen i EUs förvirrande maskineri!

Positivt med lila moderater

Än finns det hopp för Moderaterna. Två stora och liberala moderater, IT-hjälten Karl Sigfrid och förbundsordföranden Niklas Wykman skriver idag om internetpolitik. Sigfrid:
"Sannolikt blir de internetpolitiska frågorna bara fler och av ännu större betydelse framöver.
Det går inte att förutse vilka valets och nästa mandatperiods utmaningar blir, men genom att slå fast tre fundamentala principer skulle vi kunna stå betydligt bättre rustade.
Den första principen är att rättig heter är lika viktiga i internetmiljön som i den fysiska miljön. Den andra principen är att entreprenörer ska uppmuntras och inte tyngas av föråldrade regelverk. Den tredje principen är att vi ska ha en marknad på nätet där den som erbjuder de bästa produkterna vinner – inte den som är bäst på att dra sina konkurrenter inför rätta."
Nota bene! Karl Sigfrid har liksom jag insett det kapitalistiska värdet i en reformerad upphovsrätt. Upphovsrätten idag är som ett betongblock ivägen för den fria marknaden, kapitalismens idealläge. Vill vi ha en rättvis stat med ett sunt pengaflöde kan vi inte mata onödiga mellanhänder med pengar samtidigt som vi låter samma mellanhänder stämma skiten ur oss. Vi behöver en ny marknad för kulturen!

Niklas Wykman skriver inte bara att "Partiet måste vara aktivt i debatten om en modern upphovsrätt." redan i ingressen. Han skriver också:
"Integritetsdebatten har på många sätt format unga människors uppfattning om Moderaterna. Vår politik på området tilltalar inte unga eftersom den saknar bäring på deras verklighet. Vi har inte sett nätet som en arena för frigörelse där kunskap och affärsmöjligheter sprids och skapas. I stället har det misstänkliggjorts som en mötesplats för terrorister, mobbning och spelberoende. För att lyckas attrahera unga behövs en nyfikenhet om framtiden och en inställning att ny teknik innebär nya möjligheter. Flera av regeringens reformer har varit misslyckade och teknikfientliga. Moderaterna måste förnya engagemanget för den personliga integriteten och vara aktiva i debatten om en modern upphovsrätt."
Well done Wykman och Sigfrid, ni ger moderaterna hopp!
Wykman i DN | Sigfrid i SvD

Viktig uppdatering

Har varit borta ett tag. Mycket viktigt har hänt och det har skrivits mycket uttömmande om det. Jag kommer därför redovisa nyheter mestadels som länkar och citat. Innan jag går över på huvudnyheten vill jag länka två nyheter från Henrik Alexandersson.
Trots att EU sagt nej i telekompaketet har britterna nu bestämt sig för att köra samma "Skyldig tills motsatsen bevisats"-taktik som fransmännen gör med fildelare. Att stänga av utan rättslig prövning. HAX.

HAX skriver också om fulspelet i Rosenbad kring datalagringsdirektivet. Skrämmande, stereotypisk och på ett bisarrt sätt underhållande läsning utlovas. HAX.

Huvudnyheten är att vårt egna rättssystem försökte censurera The Pirate Bay genom att tvinga ISP:er (Internet Service Providers, de som levererar internet till dig) att bryta kontakten med The Pirate Bay. Jörgen Lindell beskriver:
"En internetleverantörs roll är ungefär densamma som postens, den innebär att man befordrar meddelanden, utan att öppna dem och titta inuti. Det är det man har betalt för och är utrustad för."
Och förklarar att man inte kan kräva att ISP:er ska "öppna" vår kommunikation och kontrollera att vi använder internet på ett lagligt sätt. Inte heller kan det krävas att de ska generalisera och utfärda kollektiv bestraffning. För alla torrents på The Pirate Bay är inte illegala, Jörgen jämför:
"Lite grand som att konstatera att någon i Eslöv skickar hotelsebrev via posten, och att posten då blir ålagd att vid vite sluta distribuera hotelsebrev från Eslöv. Varvid posten för att kunna åtlyda detta har att välja på att anställa 100 brevinspektörer för öppna och läsa vartenda brev från Eslöv, och därigenom bryta den grundlagsskyddade brevhemligheten, eller att stänga all postgång från Eslöv totalt."
Henrik Alexandersson angriper hur rättssystemet handlat innan domstolsprövning:
"Istället är det fråga om att man föregriper själva den rättsliga prövningen. Man handlar på det sätt som en part i ett mål önskar, utan att invänta sin egen domstolsprövning av exakt just den saken.

Det känns lite väl brådstörtat för att passa i en rättsstat där ingen skall betraktas som skyldig innan motsatsen har bevisats."
I PP Press får man veta att Piratpartiet JO-anmäler:
"Piratpartiet kommer att svara med att omedelbart JO-anmäla domstolen. Detta är ett mycket grovt övertramp som inte får förekomma, anser Piratpartiet: det motsvarar att förhandscensurera en hel tidning, och hindra dess utgivning, ifall tidningen skulle ligga i civil tvist med någon."
I nästa pressmeddelande från PP Press skrivs det vidare om hur fallet skulle påverka svensk rätt om man såg det som praxis (Vilket borde bli fallet om det inte överklagas eller JO-anmälningen går igenom). Christian Engström skriver om hur TPB gång på gång blir trakasserade av rätsssystem.

Men det bästa, det definitivt bästa som skrivits skrev Mikael Zackrisson på bloggen Nätet hos VA.se. Till att börja med:
"En internetoperatör är alltså ansvarig för det som transporteras i dess kablar. Vi har helt plötsligt frångått principen om "mere conduit", som ju var ett av de riktigt otäcka hoten med Telekompaketet.

Det är en mycket märklig lagtolkning, då borde teleoperatörer göras ansvariga för brott som begås per telefon och vägverket för bankrånare som flyr i bil. Eller tryckerier ansvariga för olagligheter som trycks på papper, vilket ger en obehaglig bismak med tanke diskussionen kring Aftonbladet och deras konflikt med Israel."

Och i slutet ställer Zackrisson frågorna vi alla undrar:

"Jag tycker det är beklagligt att tingsrätten fattat detta beslut och det är hög tid att regeringen och Fredrik Reinfeldt tar bladet från munnen och förklarar vad han egentligen menade med sitt uttalande inför förra valet om att "vi inte ska jaga ungdomar".

  • Är det rimligt att internetoperatörer ska tvingas ansvara för vad som passerar i deras kablar? Är vi inte farligt nära censur då?
  • Är det rimligt att privata företag som i detta fall får agera poliser, och driva sina egna fall i svenska domstolar? Finns det inte mycket mycket värre saker vi vill få bort från internet då? Ingen operatör har såvitt jag vet blivit dömd för att tillhandahållit bredbandskapacitet till personer som sysslat med hets mot folkgrupp, barnporr eller knarkhandel.
  • Borde det inte krävas en lagakraftvunnen dom innan man börjar stänga av folk från internet?
  • Hur ska svenska internetoperatörer hantera det nya ansvar som kravet på kontroll över sina kunder innebär?
  • Och till sist, min gamla käpphäst: Hur mycket energi ska vi som samhälle och rättsstat lägga på att reglera och övervaka det som sker på nätet? Är det inte bättre att uppmuntra allt det positiva som sker på webben, ge stöd till nya kreativa affärsmodeller och inte försöka tro att vi lever kvar i ett 1900-tal där staten och företagen kan ha kontroll över allt. För vi vet ju för väl vilken sorts samhälle det leder till..."
DN | TPB Blog (Om tröjan)

Pressfriheten gäller dåliga artiklar såväl som satir

Många är upprörda över den kränkta pressfriheten gällande Aftonbladets artikel om Israelisk organhandel.

Och det är bra att svenskarna faktiskt har funnit en poäng. Om artikeln är bra eller dålig bråkas det om, men många förstår att pressfriheten kvarstår oavsett.

Tänk, bara tänk, om vi hade vetat det tidigare. Tänk om vi faktiskt hade förstått att publiceringen av Muhammedkarikatyrerna också behövde gå genom pressfriheten. Inte för att vi tycker de är roliga eller vi hatar muslimer eller är bitchiga...utan helt enkelt på grund av pressfriheten som princip.

SvD sammanfattar läget:
"Journalistförbundets ordförande har sagt till SvD (19/8) att hon inte kan minnas någon händelse som påminner om Tel Aviv-ambassadens märkliga utspel.

Det kan vi: Laila Freivalds officiella brev till Jemen, i vilket hon bad om ursäkt för att Muhammedbilderna återpublicerats här.

Freivalds såg även till att Sverigedemokraternas hemsida, där teckningarna förekommit, tillfälligt släcktes ned. Någonting som AB:s dåvarande debattredaktör Lotta Gröning uttryckte viss förståelse för (11/2/06): ”Å andra sidan kan jag också förstå varför hemsidan släcktes. I det här mycket känsliga läget som världen befinner sig i måste Sverigedemokraternas publicering av bilderna ses som en ren provokation” .

Allt detta mynnar ut i det enkla konstaterandet att det mäts friskt med dubbla måttstockar. Men hur det än är med detta: vår yttrandefrihet gäller oinskränkt och det är ingenting som staten ska be om ursäkt för utomlands."

Kategorisering av resande och kränkningar av kvinnor

Arlanda skriver:
"Under tiden 31 augusti - 6 september 2009 har polismyndigheterna i samtliga
Schengens medlemsländer ålagts att samla in uppgifter om gränspassage. Samtliga resenärer ska räknas och kategoriseras när de passerar in i och ut ur Schengenområdet."
De menar vad? På vilket sätt ska vi kategoriseras? Vad för uppgifter ska samlas in? Vad händer om man vägrar? HAX:
"Irriterande, förvisso. Men vad menas med "kategorisera"? Vad är det för fack vi skall stoppas in i? Kön? Ålder? Ras? Religion? Politisk åskådning? Något annat?

Och vad är denna information sedan tänkt att användas till?"
Arlanda.net | HAX

Nu verkar det bli avgjort snart. Är pissoarer diskriminerande eller inte? För en kvinna har blivit så otroligt kränkt att hon DO-anmält en kommun för att de satt upp gratis pissoarer precis utanför betaltoaletter.
GenusNytt | Aftonbladet

Demokrati är bara bra när det är bekvämt

"We are absolutely against the idea that any political party can give their support to the idea of free use of protected content," said Arto Alaspaeae, the director of IFPI Finland (International Federation of the Phonographic Industry).
IFPI har gjort det igen. De uttalar sig negativt om demokratin. Nej, partier får bara finnas om de tycker som IFPI!

Rick Falkvinge | Google News

Bevara våldsmonopolet!

Igår utfördes ett nytt ockupationsförsök. Två poliser misshandlades.
"– En av poliserna blev fasthållen och en fick ta emot flera slag i huvudet. En av dem fick föras till sjukhus för omplåstring, säger yttre befäl Johan Wahlöö."
Så varför är våldsmonopol viktigt? Varför ska vi överlåta det till polisen? Svaret är enkelt: Annars får vi en kraftmätning vi inte vill ha. För polisen kan inte och kommer inte att ge efter för våldsamma kriminella. Mer och mer resurser kommer läggas hos polisen tills de kontrollerar situationen igen. Men hoppet är inte ute för oss. Kom ihåg att polisen jobbar för oss! Polisen är anställda av svenska staten, med uppdragsgivare riksdagen (och på lägre nivå kommunfullmäktige och landsting), som i sin tur är folkvalda och därför ansvarar inför oss.

Men många är missnöjda med hur polisen arbetar. Beroend på problemets karaktär finns det framförallt två sätt att gå tillväga.
  1. Är du missnöjd med polismyndighetens arbetsuppgifter? Dessa brukar primärt bestå av "Bekämpa kriminalitet", "Skydda oskyldiga" och dylikt. Då ska du rösta på ett parti som vill ändra polisens uppgiter. Jag såg själv framför mig ett husockupantsparti innan, men jag tror de har förstört sina chansen genom all våldsanvändning nu.
  2. Är du missnöjd med enskilda poliser? Anmäl på polisstationen. Har en polis begått tjänstefel skall han straffas. Fixar inte de det, gå till Justitieombudsmännen!
SDS

Försvar för mina liberala värderingar

Idag hittade jag tre väldigt bra texter som alla försvarar några av de liberala idéer jag har.

Vår piratparlamentariker under Lissabonfördraget Amelia Andersdotter skriver om patent, läkemedelspatent till och med. Frågan om det liberala i eller i avskaffande av immaterialrätter (Patentlagstiftning, upphovsrätt, varumärkesskydd o.s.v.) är ganska vilt diskuterat. Jag anser personligen att minskade immaterialrätter är ett måste för att uppnå en friare marknad. En friare immaterialmarknad är alltså första steget mot den marknad som liberal ekonomi strävar efter.

LUFs Jakob Nyström försvarar marknadsekonomins fördelar på Second Opinion där han kritiserar en förvirrar vänsterbohems känslomässiga utfall mot liberalismen i DN Kultur. Han skriver t.ex:
"[Citat från Aase Berg, journalisten på DN Kultur]"Jag är alltså utestängd från den makt som bestämmer hur min och mina barns tillvaro ska gestalta sig."

Helt fel. Snarare är marknadsekonomin och kapitalismen det mest effektiva systemet för delaktighet. Där är det konsumenterna som efterfrågar varor, och producenterna måste rätta sig efter detta. Kapitalet styrs till de företag som förväntas skapa värden i framtiden, inte till de som gjorde det i det förgångna. Människor kan välja att investera sina pengar på många olika sätt och se dem växa. Aldrig har vi haft så stor möjlighet att skapa vår egen och våra barns framtid.
Om Aase Berg hellre vill stoppa sina besparingar i madrassen får hon göra det. Hon väljer själv hur mycket, och vad, hon komsumerar."
Och han har helt rätt. Det är denna poäng Aase Berg och många andra socialister missat.

Slutligen skriver den siste folkpartistiska liberalen (För att parafrasera hollywood) Camilla Lindberg om om Eberhard-liberalism. Om hur staten inte ska vara föräldrar till föräldrarna. Hur staten inte ska "rekommendera vilka böcker vi ska läsa, vilken musik vi ska lyssna till och kanske till och med rekommendera hur många skivor bröd vi ska äta?". Jag är stark motståndare till repressiv lagstiftning generellt sett. Just eftersom det har gått till överdrift.

På min före detta närbutik, och även många andra, har man infört 18-årsgräns med legitimationskrav på tändstickor. Inte ens är det av rökningsanledningar (Vilket ändå brukar vara en vanlig skenanledning), det är för att unga inte ska bränna upp saker. Två frågor ställs:
1. Jag, som har eget boende, egen ekonomi och ska studera på universitetet. Jag anförtros inte med tändstickor. Är det verkligen på riktigt?
2. Tror folk verkligen att tändstickor är särskilt viktigt för att anlägga bränder? Eld kan man lätt få på annat sätt, och tändstickor räcker knappast för att starta en riktig brand. Däremot hade jag köpt t.ex. tidningar, tändvätska, hårspray eller bara följa recept för en hemmagjord bomb. Förbjud inte medlen, motverka orsaken!
"Enligt en färsk rapport från OpenNet Initiative ökar censuren i Mellanöstern och Nordafrika i takt med internetanvändandet.
Totalitära regimer har tappat kontrollen över informationsflödet och använder det folkliga porrmotståndet som ursäkt för att censurera både sex, kritik och opposition.

Längre österut pressar frihandelsorganisationen WTO Kina för att landet ska öppna sin mediemarknad. Enligt dagens regler måste försäljning av audiovisuella verk ske via "statskontrollerade kinesiska företag eller lokala operatörer".
Kina kan toppstyra vilken underhållning som medborgarna konsumerar och förhindra västligt inflytande över ungdomen.
I Venezuela använder president Chávez USA som slagträ när landet inför strängare medieregler, stänger ner radiostationer, trakasserar journalister och inför nya mediebrott som kan ge fängelse.
Twitter och Facebook kallas för terrorvapen, och landets militär stärker sin närvaro i huvudstaden. Allt i socialismens namn. Honduras har följt efter och stängde kort efter Venezuela samma medieföretags radiostationer i landet."
Så sammanfattar Johanna Nylander situationen i "E-bistånd mot censur". Och hon presenterar en lösning. Yttrandefrihet och tryckfrihet är att ha kommit långt i vägen till ett demokratiskt samhälle, och jag stöder idén om e-bistånd mot censur helt!
Anonymous Iran | Expressen

En våldtäkt är en våldtäkt

Att man skärper beviskraven i domar där det i nuläget räcker med att ord står mot ord är förståeligt, om än fel i dagens läge. Men att kammaråklagare Rolf Hillegren kallar en typ av våldtäkt för en "ordningsförseelse" och säger att "visst är det oschysst" är skandalöst! Här luktar en blandning av Doktor Glas och smutskastning "fildelning är stöld" från APB och Guillou!

En våldtäkt är en våldtäkt. Och en våldtäkt är ett väldigt allvarligt brott, inte en
"ordningsförseelse". Och det är lika oschysst som det är olagligt.
"När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse"
SvD

Lars Ulrich ångrar napsterstämning

Tipstack till Jesus för videon som visar när artister i mellanöstern berättar om hur deras metal kunnat spridas tack vare fildelning. Och, tro det eller ej, Lars Ulrich ångrar sin stämning mot Napster. Hans stämde fildelningsjätten Napster för copyrightintrång år 2000.

Piratpartiet behövs på alla plan

Beslutet är taget. Piratpartiet ska ställa upp i lokala val. Det skriver Rick Falkvinge på sin blogg och i DN Debatt.

Man ska inte lura sig att tro att politik sker på en nivå. Alla beslut påverkar varandra! Hur ska en samhällsförändring kunna ske helt från Bryssel och Rosenbad? Som jag sagt tidigare vill jag bygga en plattform för piratpartiets politik på kommunal nivå. Jag vill göra det praktiskt möjligt att med lätthet reformera immaterialrätt. Jag vill se till att integriteten och medborgarrättigheterna följs även på lokal nivå. Och jag har turen att bo i en kommun som redan har ett väldigt välmående kulturliv. Jag ser möjligheter vart jag än går i Lund.

Och jag hoppas verkligen att det blir bra piratpartister i Region Skåne.

EDIT: Sydsvenskan skriver:
"Han tror att de starka kandidaterna finns i universitetsstäderna – Uppsala, Umeå, Lund, Linköping, Göteborg och Stockholm. Vilka kommuner och landsting som partiet till slut ställer upp i bestäms av partistyrelsen i början av nästa år."
Aftonbladet | Expressen | SvD | Ravenna | Mattias Andersson

För en bättre marknad

Nu blir både liberalen och kapitalisten i mig glad.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av brygda alkoholdrycker (Vanligen vin, öl och cider, ej någon typ av starksprit). Det är på tiden! Systembolaget har många fördelar, och jag är en av de få liberala som stödjer Systembolaget (Av folkhälsoskäl är jag inte drog- eller alkoholliberal). Men gårdsförsäljning stöttar jag verkligen. Och skäl finns det många av. Exempel följer:
- Gårdsförsäljning är ytterligare en business för lantbrukare.
- Gårdsförsäljning är väldigt bra för turismen. Och nej, det är inte bara fyllon som sysslar med vinturism.
- Det främsta argumentet för mig är konkurrensargumentet. Helt plötsligt kan man lansera sin produkt utanför systemet.
SR | SvD | Aftonbladet

Det var liberalen. Kapitalisten (och nörden) blir glad av Johanna Nylanders krönika och blogginlägg om att inom det offentliga öppna ögonen för programvara som inte är gjord av Microsoft.
Bra om ett statsfinansierat monopol arbetas bort :)

Hur behandlar vi egentligen sexuellt oliktänkande?

Först och främst: Det här är INTE piratpartiets politik överhuvudtaget. ÖVERHUVUDTAGET! Anledningen till att jag nämner Piratpartiet är att jag anser det fel av personer som delar piratpartiets syn på åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet att vilja göra så stora inskränkningar i den p.g.a. en smutskastad sexuell läggning.

Debatten om pedofiler har kommit igång igen när pedofilbloggen upptäcktes av media. Nu är folk upprörda över hur man kan tillåta en pedofil att uttala sig. Jag förstår dem, eftersom jag är van vid att folk reagerar mot oliktänkande med irrationell rädsla.

Som jag ser det är en av de största anledningarna att piratpartiet bildades är att försvara de medborgerliga rättigheter som kretsar kring tyckande. Åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet var (och är) i desperat fara, och behövde försvarar. Det var nämligen så att diverse myndigheter började noja för det mesta, och ville ha ökad bevakning. Detta kränkte såklart våra rättigheter, de rättigheter som är vitala för en demokrati.

Men jag börjar märka att denna irrationella rädsla även finns inom partiet, och det skrämmer mig. Är detta till synes lilla problem det demokratiska samhällets akilleshäl? Efter debatten kring FRA-lagen märker man ändå att folk har repat sig från terrorism- och muslimnojan som skapades den elfte september. Men en sexuell läggning kan skrämma oss så mycket att till och med vi som samlades för att försvara yttrandefrihet, tryckfrihet och åsiktfrihet skriker för att förbjuda odömda människor utan brottsmisstanke att få ha en sexuell läggning, oavsett om det berör andra eller inte.

"Detta är den totalitära förtryckarstatens yttersta verktyg; Att förbjuda medborgarna att ens få se och ta ställning till sådant som är kontroversiellt och avvikande" - Henrik Alexandersson

Förtydliganden:
1. Pedofili är en sexuell läggning. Om man våldtar barn är man en våldtäktsman. Våldtäktsmän finns även bland hetero-, homo- och bisexuella, BDSM-intresserade, brunhåriga och Örebrobor.
2. Att man respekterar existensen av en åsikt betyder inte att man gillar den. Detta kan jämföras med män som är öppet homofobiska för att inte förknippas med homosexualitet själva.
3. Jag ser extremt stora likheter mellan vår behandling av pedofiler och behandlingen av HBT-människor på medeltiden, och idag av katolska kyrkan och i mindre utvecklade länder. Det tycker även vissa av HBT-människorna själva. Läs den transsexuella ProjOs blogg.

Kommer peodfiler synas på Pride i framtiden?

Njut av ett klipp där Sacha Baron Cohen spelar den homosexuelle Brüno, och intervjuar en "Gay Converter". Ja, det är ett faktiskt yrke. Ja, jag blev också chockad.

När ska folk fatta att marknader ändras?

"There's just something about having to compete with "free" that gets people really, really angry. It's silly of course. In traditional competition, if someone lowers their price and it's lower than your own costs, you simply have to figure out other ways to compete (such as by adding more benefits and value). It's the same thing when you compete with free -- but for some reason, people see that big $0 and they stop thinking, not realizing it's no different if someone is charging $0 or if they're just charging less than you. You need to figure out some way to compete."
Basic marknadsekonomi, också känt som kapitalism. Sådant är vårt ekonomiska system, bit ihop och själv skiten om du vill fortsätta leva i en kapitalistisk stat. Rösta annars på (v) eller något annat kommunistiskt parti. Men ska vi titta närmre på situationen? Vad hände egentligen? Är det det vanliga tjafset om att "vi artister kan inte få betalt om vi använder samma teknik som i början av förra seklet"? Nej, det här är något nytt. Det här är taxi:
"EEJ points us to a story from a couple months back, noting that in Tampa, Florida, some entrepreneurially minded folks have started up free transportation services using electric vehicles. The operators of these vehicles make their money by wrapping the cars in ads and accepting tips. Other than that, the ride is free.

But... wouldn't you know it? Local cabbies are pissed off and demanding regulations to stop this sort of competition. Rather than coming up with better ways to compete, they feel the need to run to the government and get protectionist help. Doesn't this sound familiar?"
Självklart känner vi igen det. Hela den före detta kultursektorn här i väst har gjort likadant.

Nota bene: Det är idag vänsterpartierna som stödjer en förändrad immaterialrätt. Och vi lila, som kom med idén. Var är din ideologi Reinfeldt? Fråga ditt ungdomsförbunds ordförande Niklas Wykman! Eller oss! Eller folket!

Originalartikel | Anna Troberg | Opassande-Emma

Gatumusikanter för kulturen

Sydsvenskan hade igår en artikel om gatumusikanterna i Lund. Väldigt bra skriven och väldigt bra ämne de tar upp (Och grattis till Martin och Albin som fick en stor del av artikeln). Väldigt bra av Lund att inte kräva tillstånd för gatumusikanter. Gatumusikanter är otroligt viktigt för mig, och jag fattar inte hur folk kan ta illa upp av det. Musikanterna får en chans att framföra sin musik offentligt, och vi åskådare får gratis liveframförd musik!

Kommentarerna oroar mig dock:
"Klart vi ska ha musikanter på stan
Klart vi ska musik på stan. Men det borde finnas ett typ körkort för musikerna som spelar på stan. För alla kan inte spela och det är hemskt med alla dessa falskspelande musiker som tar plats för dom som kan spela. "
"Förbjud flöjt och girarr
Vi ska inte ha trubadurer för dom är vänsterflum och vi ska inte ha sånna som spelar flöjt på våra gator. Dragspel kan tillåtas men inga fiolspelare från öst. Vi måste vara rädda om den svenska kulturen. Dansband går också bra."
"Vänstertomtat smutsar ner Lunds ljudbild
Håller med Thomassen, det är dags att vi återtar gatorna från vänstertomtar med skitigt hår. Man kan inte gå 10 meter i stan utan en skrålande skitig medlem i smålands nation som sjunger osedliga sånger. Det är väl det vår stolta folkparkskultur med bra svensk musik har bytts emot: husockupantsyngel med skitiga kläder och gitarrer som förpestar miljön för alla riktiga svenskar."
När blev Lund så här? Sedan när klagar folk på etnicitet och politiska åsikter hos de som spelar (Och när blev flöjten kommunistisk?) ?

Det fiktiva ideologiska inbördeskriget, kommentarer

Jag är med i tidningen igen. Två citat den här gången:
"– Inom partiet har vi både sexualliberala och drogliberala. Det finns ett fåtal och de hörs ganska mycket. En klar majoritet anser att vi ska hålla oss till frågor som vi redan driver, och hålla oss borta ifrån det sexual- och drogliberala, säger Isak Gerson, kommunledare för piratpartiet i Lund, till Nyheter24."
[...]
Isak Gerson tror att piratpartiet kan få problem om enskilda piratpartister för passionerat engagerar sig i drogpolitiska frågor. – Det är en risk, men inget stort hot. Vi får så mycket uppmärksamhet redan genom övriga integritet- och övervakningsfrågor, säger han."

Först: Jag är felciterad. "Det är en risk, men inget stort hot. Vi får så mycket uppmärksamhet redan genom övriga integritet- och övervakningsfrågor" är svar på en fråga om mediauppmärksamhet!

Jag fortsätter, om citaten: Delvis sant! Jag tänker inte förneka att vi har oliktänkande. Oliktänkande är definitivt inget problem (Väldigt bra enligt mig). Vad som hade kunnat vara ett problem är de oliktänkande som vill ändra vårt väldigt fasta partiprogram. Här kommer ett förtydligande:
Jag tror inte vi kan få ett problem med sexual- och drogliberala! Notera ordval: "Kan få" och inte "Kommer få".
Vi har en partistruktur som både tillåter avvikande åsikter att komma till tals, men ser samtidigt till att majoriteten av partiet har kontroll och behåller principprogrammet som det är och ska vara. För tro mig när jag säger att de som vill förändra programmet till att innefatta irrelevanta frågor som drog- och sexpolitik är försvinnande få! Partiet har självbevarelsedrift. Vi ser poängen i att hålla oss till de frågor vi brinner så starkt för.

Det enda problemet som de påstått farliga grupperna kan skapa är media. En anonym piratpartist tar upp det i artikeln:
"Ursprunget till diskussionen är mer på vilket sätt man ska hantera att media i sitt sensationssökeri inte har förmågan eller viljan att skilja på partiets åsikter och enskilda personers, och ifall de enskilda personerna som en konsekvens av det ska vara mera försiktiga med att lufta sina privata käpphästar, säger en piratpartist, som vill vara anonym."
Avslutningsvis ser jag inget problem i att HAX är pirat eller anställd i Bryssel. Han kommer fortsätta med sin egen ideologi vid sidan om. Men som pirat är han bara pirat.

Rick Falkvinges jäv, kommentarer

"– Jag kan hålla med om att det var ganska dumt. Det är klart och tydligt jäv, säger Isak Gerson, kommunledare för piratpartiet i Lund, till Nyheter24. "
står det i artikeln i Nyheter24 om Rick Falkvinges jäv som också DN tar upp.

Och oavsett hur Rick Falkvinge ser på det är det jäv att rösta om sin egen lön . Oavsett om Rick röstade för medlemmarnas räkning eller sina egna intressen är det jäv. Oavsett. Det är både både ostrategiskt och högfärdigt att påstå att man klarar sig från jäv för att man anser sig kapabel att rösta för medlemmarna när man leder ett parti som fört en större vendetta mot en jävig domare nyligen. Men det är bra att han skriver en ursäkt ändå.

Förtydligande: Jag motsätter mig inte att Rick Falkvinge får lön. Han jobbar hårt och mycket. Mer än heltid. Jag motsätter mig i första hand att han satt med under sina egna löneförhandlingar, det är fel oavsett röstutfall. Jag motsätter mig också summan, men det är en annan, mindre fråga.

George Orwell hade rätt

"På varje våning, mitt emot hisstrumman, tittade affischen med det väldiga ansiktet på honom från väggen. Det var en bild av det slaget vars blick ser ut att följa med ens rörelser. STOREBROR SER DIG lydde texten nertill.
Inne i lägenheten höll en grötig röst på att läsa upp statistik om tackjärnsproduktionen. Rösten kom från en avlång metallskiva som liknade en matt spegel och satt infälld i väggen till höger. Winston vred på en strömbrytare och rösten avtog något, men orden var fortfarande urskiljbara. Apparaten (teleskärm hette den) kunde dämpas men inte stängas av helt och hållet.
[...]
Bakom Winston fortsatte teleskärmsrösten att babbla om tackjärn och den överträffande Nionde treårsplanen. Teleskärmen var både mottagare och sändare på en gång. Varje ljud från Winston, högre än en helt svag viskning, fångade den upp; och sålänge han höll sig inom metallskivans synfält kunde han inte bara avlyssnas utan dessutom synas. Man kunde naturligtvis aldrig veta i vilket ögonblick man eventuellt var iakttagen. Hur ofta, eller enligt vilket system tankepolisen kopplade in sig på någon enskild ledning kunde man bara gissa. Det var rentav tänkbart att de bevakade alla hela tiden. Men i varje fall kunde de koppla in sig närhelst de ville. Man fick lov att leva - man levde, det var en vana som blivit instinkt - som om det var givet att varje ljud man gav ifrån sig blev avlyssnat och att varje rörelse man gjorde blev iakttagen, om det inte var mörkt."
Denna boken brukade känneteckna hur en totalitär dystopi skulle se ut. Redan i första kapitlet som citeras delvis ovan fångar de övervakningen i hemmet. De fångar också hur övervakningen verkar ha en starkt fostrande och disciplinerande funktion även innan brott upptäckts. Världen som porträtteras i boken 1984 av George Orwell har länge setts som en avlägsen fara. Ungefär som förra generationen hade terrorbalansen, och vi också har klimathotet. Det är väl ingen som allvarligt tror att något västland skulle få för sig att sätta upp kameror i folks hem? Än mindre i uppfostrande syfte? Det hade ju bara varit sjukt!

Så vad händer? Brittiska Telegraph skriver:
"Under the Government scheme, members of "Shameless" families are given intensive 24-hour supervision to make sure children attend school, go to bed on time and eat proper meals.

Parents are also given help to stop them leading dysfunctional lives and to combat drug or alcohol addiction.

Around 2,000 families have gone through Family Intervention Projects, but ministers intend to increase its scope to 20,000 more in the next two years – each costing between £5,000 and £20,000."

Daily Mail levererar samma nyheter! Även Sunday Express och Slashdot. Kan så många källor av den karaktären ljuga? 1984 verkar onekligen vara sant!

Förtydligande: En av EU:s största krafter - Storbritannien - skall med dygnetruntkameror övervaka upp till 20.000 brittiska familjer i hemmet med anledningar från att stoppa ungdomskriminalitet till att man äter nyttig mat.

Här i Sverige talar Opassande-Emma och HAX om att det används för att stoppa "Anti social behaviour", och Opassande-Emma fastnar på frasen "Change their behaviour". En fras som är huvudtemat i en annan brittisk dystopi, den som presenteras i filmen Clockwork Orange, där den våldsamma huvudpersonen med hjälp av tortyr tvingas ifrån sitt gamla, våldsamma sätt att tänka.

EDIT: Janne Lindgren har en intressant lista överintressanta personer som fått ASBOs (An anti-social behaviour order is an Order of the Court which tells an individual over 10 years old how they must not behave) och varför. Ger exempel:

"En kvinna som vid flera tillfällen försökt ta livet av sig vid havet fick en Asbo på att komma i närheten av havet (istället för att få… tja… hjälp kanske?).

En annan kvinna får inte längre göra ljud när hon har sex.

[...]

En prostituerad fick inte bära kondomer med sig inom ett visst område i staden. I området råkade det ställe där hon fick gratis kondomer för användning i tjänst ligga. Hon riskerar nu fängelse (punkt nummer 1)

I Manchester (samma stad som de punkten ovan) så får inte längre mobila soppkök dela ut mat till hemlösa eftersom det blir så skräpigt efteråt… (punkt nummer 3)

En 47-årig man förbjöds att köpa eller konsumera alkohol i England eller Wales. Han fick alltså inte dricka alkohol oavsett om han var i en park, på krogen eller i sitt eget hem. (punkt nummer 22).

En 15-åring förbjöds spela fotboll på gatan. (punkt nummer 24)

En 87-åring som bland många saker inte längre fick vara sarkastisk mot sina grannar. (punkt nummer 19)"

Med mera...


Om vilka man kan välja att övervaka skriver Badlands Hyena:

"Till skamlösa familjer räknas sådana med utländsk härkomst, särskilt muslimer, sådana som bara har en föräldrar, samt sådana som är lågpresterande och inte tillhör den femprocentiga storstadseliten. Begreppet är ytterst flexibelt, vilket kan ge oss en möjlighet att inkludera alla som befinner sig i utanförskap (är arbetslösa, lagar dålig mat hemma, är uppe sent o.s.v.)."

EDIT2: Karl Sigfrid om det.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper