Kategorisering av resande och kränkningar av kvinnor

Arlanda skriver:
"Under tiden 31 augusti - 6 september 2009 har polismyndigheterna i samtliga
Schengens medlemsländer ålagts att samla in uppgifter om gränspassage. Samtliga resenärer ska räknas och kategoriseras när de passerar in i och ut ur Schengenområdet."
De menar vad? På vilket sätt ska vi kategoriseras? Vad för uppgifter ska samlas in? Vad händer om man vägrar? HAX:
"Irriterande, förvisso. Men vad menas med "kategorisera"? Vad är det för fack vi skall stoppas in i? Kön? Ålder? Ras? Religion? Politisk åskådning? Något annat?

Och vad är denna information sedan tänkt att användas till?"
Arlanda.net | HAX

Nu verkar det bli avgjort snart. Är pissoarer diskriminerande eller inte? För en kvinna har blivit så otroligt kränkt att hon DO-anmält en kommun för att de satt upp gratis pissoarer precis utanför betaltoaletter.
GenusNytt | Aftonbladet

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper