Bevara våldsmonopolet!

Igår utfördes ett nytt ockupationsförsök. Två poliser misshandlades.
"– En av poliserna blev fasthållen och en fick ta emot flera slag i huvudet. En av dem fick föras till sjukhus för omplåstring, säger yttre befäl Johan Wahlöö."
Så varför är våldsmonopol viktigt? Varför ska vi överlåta det till polisen? Svaret är enkelt: Annars får vi en kraftmätning vi inte vill ha. För polisen kan inte och kommer inte att ge efter för våldsamma kriminella. Mer och mer resurser kommer läggas hos polisen tills de kontrollerar situationen igen. Men hoppet är inte ute för oss. Kom ihåg att polisen jobbar för oss! Polisen är anställda av svenska staten, med uppdragsgivare riksdagen (och på lägre nivå kommunfullmäktige och landsting), som i sin tur är folkvalda och därför ansvarar inför oss.

Men många är missnöjda med hur polisen arbetar. Beroend på problemets karaktär finns det framförallt två sätt att gå tillväga.
  1. Är du missnöjd med polismyndighetens arbetsuppgifter? Dessa brukar primärt bestå av "Bekämpa kriminalitet", "Skydda oskyldiga" och dylikt. Då ska du rösta på ett parti som vill ändra polisens uppgiter. Jag såg själv framför mig ett husockupantsparti innan, men jag tror de har förstört sina chansen genom all våldsanvändning nu.
  2. Är du missnöjd med enskilda poliser? Anmäl på polisstationen. Har en polis begått tjänstefel skall han straffas. Fixar inte de det, gå till Justitieombudsmännen!
SDS

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper