Positivt med lila moderater

Än finns det hopp för Moderaterna. Två stora och liberala moderater, IT-hjälten Karl Sigfrid och förbundsordföranden Niklas Wykman skriver idag om internetpolitik. Sigfrid:
"Sannolikt blir de internetpolitiska frågorna bara fler och av ännu större betydelse framöver.
Det går inte att förutse vilka valets och nästa mandatperiods utmaningar blir, men genom att slå fast tre fundamentala principer skulle vi kunna stå betydligt bättre rustade.
Den första principen är att rättig heter är lika viktiga i internetmiljön som i den fysiska miljön. Den andra principen är att entreprenörer ska uppmuntras och inte tyngas av föråldrade regelverk. Den tredje principen är att vi ska ha en marknad på nätet där den som erbjuder de bästa produkterna vinner – inte den som är bäst på att dra sina konkurrenter inför rätta."
Nota bene! Karl Sigfrid har liksom jag insett det kapitalistiska värdet i en reformerad upphovsrätt. Upphovsrätten idag är som ett betongblock ivägen för den fria marknaden, kapitalismens idealläge. Vill vi ha en rättvis stat med ett sunt pengaflöde kan vi inte mata onödiga mellanhänder med pengar samtidigt som vi låter samma mellanhänder stämma skiten ur oss. Vi behöver en ny marknad för kulturen!

Niklas Wykman skriver inte bara att "Partiet måste vara aktivt i debatten om en modern upphovsrätt." redan i ingressen. Han skriver också:
"Integritetsdebatten har på många sätt format unga människors uppfattning om Moderaterna. Vår politik på området tilltalar inte unga eftersom den saknar bäring på deras verklighet. Vi har inte sett nätet som en arena för frigörelse där kunskap och affärsmöjligheter sprids och skapas. I stället har det misstänkliggjorts som en mötesplats för terrorister, mobbning och spelberoende. För att lyckas attrahera unga behövs en nyfikenhet om framtiden och en inställning att ny teknik innebär nya möjligheter. Flera av regeringens reformer har varit misslyckade och teknikfientliga. Moderaterna måste förnya engagemanget för den personliga integriteten och vara aktiva i debatten om en modern upphovsrätt."
Well done Wykman och Sigfrid, ni ger moderaterna hopp!
Wykman i DN | Sigfrid i SvD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Niklas Wykman? Men.. Har inte han avgått? Han lovade ju göra det om FRA, eller om det var IPRED eller någon annan rättsosäker lagstiftning vi påtvingats de senaste åren, gick igenom. Gjorde han inte det?

Ska den mannen alltså ha ryggrad att leda moderaterna till .. ja, vadå, exakt?

Per sa...

Om han nu skulle avgå och om han har en vettig syn på Internet och integritetsfrågor så får vi väl hoppas han ansluter till pp ostället :) Och om han inte avgår så får vi väl hoppas att han lyckas förändra sitt moderparti. Men låt oss inte hoppas att han p g a sin egen uppfattning lockar (unga) väljare till M som sedan blir totalt överkörda av Reinfeldt...

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper