"Enligt en färsk rapport från OpenNet Initiative ökar censuren i Mellanöstern och Nordafrika i takt med internetanvändandet.
Totalitära regimer har tappat kontrollen över informationsflödet och använder det folkliga porrmotståndet som ursäkt för att censurera både sex, kritik och opposition.

Längre österut pressar frihandelsorganisationen WTO Kina för att landet ska öppna sin mediemarknad. Enligt dagens regler måste försäljning av audiovisuella verk ske via "statskontrollerade kinesiska företag eller lokala operatörer".
Kina kan toppstyra vilken underhållning som medborgarna konsumerar och förhindra västligt inflytande över ungdomen.
I Venezuela använder president Chávez USA som slagträ när landet inför strängare medieregler, stänger ner radiostationer, trakasserar journalister och inför nya mediebrott som kan ge fängelse.
Twitter och Facebook kallas för terrorvapen, och landets militär stärker sin närvaro i huvudstaden. Allt i socialismens namn. Honduras har följt efter och stängde kort efter Venezuela samma medieföretags radiostationer i landet."
Så sammanfattar Johanna Nylander situationen i "E-bistånd mot censur". Och hon presenterar en lösning. Yttrandefrihet och tryckfrihet är att ha kommit långt i vägen till ett demokratiskt samhälle, och jag stöder idén om e-bistånd mot censur helt!
Anonymous Iran | Expressen

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper