När ska folk fatta att marknader ändras?

"There's just something about having to compete with "free" that gets people really, really angry. It's silly of course. In traditional competition, if someone lowers their price and it's lower than your own costs, you simply have to figure out other ways to compete (such as by adding more benefits and value). It's the same thing when you compete with free -- but for some reason, people see that big $0 and they stop thinking, not realizing it's no different if someone is charging $0 or if they're just charging less than you. You need to figure out some way to compete."
Basic marknadsekonomi, också känt som kapitalism. Sådant är vårt ekonomiska system, bit ihop och själv skiten om du vill fortsätta leva i en kapitalistisk stat. Rösta annars på (v) eller något annat kommunistiskt parti. Men ska vi titta närmre på situationen? Vad hände egentligen? Är det det vanliga tjafset om att "vi artister kan inte få betalt om vi använder samma teknik som i början av förra seklet"? Nej, det här är något nytt. Det här är taxi:
"EEJ points us to a story from a couple months back, noting that in Tampa, Florida, some entrepreneurially minded folks have started up free transportation services using electric vehicles. The operators of these vehicles make their money by wrapping the cars in ads and accepting tips. Other than that, the ride is free.

But... wouldn't you know it? Local cabbies are pissed off and demanding regulations to stop this sort of competition. Rather than coming up with better ways to compete, they feel the need to run to the government and get protectionist help. Doesn't this sound familiar?"
Självklart känner vi igen det. Hela den före detta kultursektorn här i väst har gjort likadant.

Nota bene: Det är idag vänsterpartierna som stödjer en förändrad immaterialrätt. Och vi lila, som kom med idén. Var är din ideologi Reinfeldt? Fråga ditt ungdomsförbunds ordförande Niklas Wykman! Eller oss! Eller folket!

Originalartikel | Anna Troberg | Opassande-Emma

2 kommentarer:

samface sa...

Jaså, V förespråkar planekonomi? Det var mer än jag visste. Mer än V visste också skulle jag tro.

samface sa...

Du borde nog också förklara för dem att de inte är ett demokratiskt parti också, de verkar nämligen helt missat att de är kommunister.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper