För förbundet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

Gör vi idag en skillnad mellan papperskommunikation och elektronisk kommunikation? Möjligen. Jag hör ofta folk klaga över "snigelpost", frånvaro av sökfunktioner och att man måste scanna in eller skriva av innan man skickar. Vårt samhälle bygger på att vi använder just elektronisk kommunikation. Papperskommunikationen börjar bli passé, och håller på att reduceras till anteckningar och vykort.

Just då är det extra intressant att Metros förstasida talar om att posten blivit en gigantisk distributionskanal för knark. Lite som internet och upphovsrättsskyddat material (Förutom att upphovsrättsskyddat material går att skicka med snigelpost, namnet talar dock om varför man inte gör det).

Vad är då skillnaden? Postens pressansvarig avslutar artikeln med kommentaren:
"Men vi har varken rättigheter eller möjligheter att kontrollera alla försändelser. Det faller under ”brevhemligheten”"
Samtidigt som upphovsrättsmaffian anser att det är internetleverantörers skyldighet att bryta brevhemligheten, kontrollera varje skickad information (Naturligtvis omöjligt), och filtrera innehållet.

Hoppsan! Missade vi inte något här?
Rick Falkvinge poängterar: Brevhemligheten gäller med full och oförminskad styrka även på Internet.

Rubriken kommer från Ung Pirats stadgar. Men de slutar inte där. Det är en genomgående attityd i hela samhället.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper