Jordbruksministern och telekompaketet?

Genom Gustav Nipe får jag reda på den oroväckande nyheten att jordbruksministern ska vara med och besluta om telekompaketet och 138:an. Den 7 september ska mötet hållas, och den 3 september får vi reda på om telekompaketet är på dagordningen eller inte.

Så jag vill pusha, citerar Nipe:
"Samma dag som jordbruks och fiskeriministrarna har sitt ministerråd har Erik Josefsson arrangerat ett seminarium om tredjebehandlingen av telekompaketet."
Låt inte denna viktiga fråga slarvas bort mellan kugghjulen i EUs förvirrande maskineri!

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper