För en bättre marknad

Nu blir både liberalen och kapitalisten i mig glad.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av brygda alkoholdrycker (Vanligen vin, öl och cider, ej någon typ av starksprit). Det är på tiden! Systembolaget har många fördelar, och jag är en av de få liberala som stödjer Systembolaget (Av folkhälsoskäl är jag inte drog- eller alkoholliberal). Men gårdsförsäljning stöttar jag verkligen. Och skäl finns det många av. Exempel följer:
- Gårdsförsäljning är ytterligare en business för lantbrukare.
- Gårdsförsäljning är väldigt bra för turismen. Och nej, det är inte bara fyllon som sysslar med vinturism.
- Det främsta argumentet för mig är konkurrensargumentet. Helt plötsligt kan man lansera sin produkt utanför systemet.
SR | SvD | Aftonbladet

Det var liberalen. Kapitalisten (och nörden) blir glad av Johanna Nylanders krönika och blogginlägg om att inom det offentliga öppna ögonen för programvara som inte är gjord av Microsoft.
Bra om ett statsfinansierat monopol arbetas bort :)

2 kommentarer:

Gustav Åkesson sa...

" av folkhälsoskäl är jag inte drog-eller alkohol liberal " är ett till synes obekräftat uttalande.
För det första för att argumentet drastiskt strider mot din övriga säkerhet,kunskap och statistiska pålästhet. För det andra att jag personligen kan vittna till att du är något av et praktexempel på " alkoholliberal "

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Det första kritiken kan jag hålla med om att den är befogad. Men mina alkoholvanor privat har inget med min politik att göra. Det hade tjänat mina syften väl att avskaffa Systembolaget, men för de som är svårare att hålla sig från missbruk är det så pass dåligt att jag anser att deras syften väger upp.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper