Pressfriheten gäller dåliga artiklar såväl som satir

Många är upprörda över den kränkta pressfriheten gällande Aftonbladets artikel om Israelisk organhandel.

Och det är bra att svenskarna faktiskt har funnit en poäng. Om artikeln är bra eller dålig bråkas det om, men många förstår att pressfriheten kvarstår oavsett.

Tänk, bara tänk, om vi hade vetat det tidigare. Tänk om vi faktiskt hade förstått att publiceringen av Muhammedkarikatyrerna också behövde gå genom pressfriheten. Inte för att vi tycker de är roliga eller vi hatar muslimer eller är bitchiga...utan helt enkelt på grund av pressfriheten som princip.

SvD sammanfattar läget:
"Journalistförbundets ordförande har sagt till SvD (19/8) att hon inte kan minnas någon händelse som påminner om Tel Aviv-ambassadens märkliga utspel.

Det kan vi: Laila Freivalds officiella brev till Jemen, i vilket hon bad om ursäkt för att Muhammedbilderna återpublicerats här.

Freivalds såg även till att Sverigedemokraternas hemsida, där teckningarna förekommit, tillfälligt släcktes ned. Någonting som AB:s dåvarande debattredaktör Lotta Gröning uttryckte viss förståelse för (11/2/06): ”Å andra sidan kan jag också förstå varför hemsidan släcktes. I det här mycket känsliga läget som världen befinner sig i måste Sverigedemokraternas publicering av bilderna ses som en ren provokation” .

Allt detta mynnar ut i det enkla konstaterandet att det mäts friskt med dubbla måttstockar. Men hur det än är med detta: vår yttrandefrihet gäller oinskränkt och det är ingenting som staten ska be om ursäkt för utomlands."

2 kommentarer:

Kraxpelax sa...

TÄNK EFTER nu!!! De har blivit ihjälskjutna, vad finns där att obducera? Och när då den här organhandelshärvan i USA nystas upp av Boström utbryter full orkan. Antisemitism? Vad f*n menar de? Argumentationen är ju helt osaklig: EFTERSOM det hela är så, 'förskräckligt måste det vara antisemitiska lögner. Det är vad ju säger. Det är ju förih*lvete Baklänges Vals! Hökmark går an som Stalin mot spioner och förrädare, och Hitler själv mot judar! Han har ju alldeles tappat förståndet och går på den främmande makten Israels uppdrag till generalangrepp mot svensk yttrandefrihet. Folkpartiets Birgityta Ohlsson har som vanligt skämt ut sig, och Lars Ohly har rätt den här gången: ambassadören har gjort sig omöjlig och måste kallas hem.
.
Reinfeldt måste förstå vilken draksådd det här är, hur stora delar av vensk opinion förolämpats av Gunnar Hökmark. Reinfeldt måste även förstå hur hans eget partis nationella lojalitet och demokratiska integritet hart dragits i tvivelsmål. Det är outhärdlihgt. Hökmark måste tvingas att avgå omedelbart. I annat fall är hans parti hopplöst komprometterat, och kan omöjligt komma ifråga för en förnuftig väljare år 2010.

- Peter Ingestad, Solnas

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Jag tvivlar tyvärr inte så mycket på artikelns innehåll. Jag vet att den är osaklig och extremt felvinklad, då jag tror Israel står för en försvinnande liten del av organhandeln. Men att en artikel är osaklig och felvinklad gör den bara dålig, inte opublicerbar. Pressfriheten gäller, därefter är det upp till oss konsumenter att välja vilka tidningar vi stödjer.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper