Det fiktiva ideologiska inbördeskriget, kommentarer

Jag är med i tidningen igen. Två citat den här gången:
"– Inom partiet har vi både sexualliberala och drogliberala. Det finns ett fåtal och de hörs ganska mycket. En klar majoritet anser att vi ska hålla oss till frågor som vi redan driver, och hålla oss borta ifrån det sexual- och drogliberala, säger Isak Gerson, kommunledare för piratpartiet i Lund, till Nyheter24."
[...]
Isak Gerson tror att piratpartiet kan få problem om enskilda piratpartister för passionerat engagerar sig i drogpolitiska frågor. – Det är en risk, men inget stort hot. Vi får så mycket uppmärksamhet redan genom övriga integritet- och övervakningsfrågor, säger han."

Först: Jag är felciterad. "Det är en risk, men inget stort hot. Vi får så mycket uppmärksamhet redan genom övriga integritet- och övervakningsfrågor" är svar på en fråga om mediauppmärksamhet!

Jag fortsätter, om citaten: Delvis sant! Jag tänker inte förneka att vi har oliktänkande. Oliktänkande är definitivt inget problem (Väldigt bra enligt mig). Vad som hade kunnat vara ett problem är de oliktänkande som vill ändra vårt väldigt fasta partiprogram. Här kommer ett förtydligande:
Jag tror inte vi kan få ett problem med sexual- och drogliberala! Notera ordval: "Kan få" och inte "Kommer få".
Vi har en partistruktur som både tillåter avvikande åsikter att komma till tals, men ser samtidigt till att majoriteten av partiet har kontroll och behåller principprogrammet som det är och ska vara. För tro mig när jag säger att de som vill förändra programmet till att innefatta irrelevanta frågor som drog- och sexpolitik är försvinnande få! Partiet har självbevarelsedrift. Vi ser poängen i att hålla oss till de frågor vi brinner så starkt för.

Det enda problemet som de påstått farliga grupperna kan skapa är media. En anonym piratpartist tar upp det i artikeln:
"Ursprunget till diskussionen är mer på vilket sätt man ska hantera att media i sitt sensationssökeri inte har förmågan eller viljan att skilja på partiets åsikter och enskilda personers, och ifall de enskilda personerna som en konsekvens av det ska vara mera försiktiga med att lufta sina privata käpphästar, säger en piratpartist, som vill vara anonym."
Avslutningsvis ser jag inget problem i att HAX är pirat eller anställd i Bryssel. Han kommer fortsätta med sin egen ideologi vid sidan om. Men som pirat är han bara pirat.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper