Viktig uppdatering

Har varit borta ett tag. Mycket viktigt har hänt och det har skrivits mycket uttömmande om det. Jag kommer därför redovisa nyheter mestadels som länkar och citat. Innan jag går över på huvudnyheten vill jag länka två nyheter från Henrik Alexandersson.
Trots att EU sagt nej i telekompaketet har britterna nu bestämt sig för att köra samma "Skyldig tills motsatsen bevisats"-taktik som fransmännen gör med fildelare. Att stänga av utan rättslig prövning. HAX.

HAX skriver också om fulspelet i Rosenbad kring datalagringsdirektivet. Skrämmande, stereotypisk och på ett bisarrt sätt underhållande läsning utlovas. HAX.

Huvudnyheten är att vårt egna rättssystem försökte censurera The Pirate Bay genom att tvinga ISP:er (Internet Service Providers, de som levererar internet till dig) att bryta kontakten med The Pirate Bay. Jörgen Lindell beskriver:
"En internetleverantörs roll är ungefär densamma som postens, den innebär att man befordrar meddelanden, utan att öppna dem och titta inuti. Det är det man har betalt för och är utrustad för."
Och förklarar att man inte kan kräva att ISP:er ska "öppna" vår kommunikation och kontrollera att vi använder internet på ett lagligt sätt. Inte heller kan det krävas att de ska generalisera och utfärda kollektiv bestraffning. För alla torrents på The Pirate Bay är inte illegala, Jörgen jämför:
"Lite grand som att konstatera att någon i Eslöv skickar hotelsebrev via posten, och att posten då blir ålagd att vid vite sluta distribuera hotelsebrev från Eslöv. Varvid posten för att kunna åtlyda detta har att välja på att anställa 100 brevinspektörer för öppna och läsa vartenda brev från Eslöv, och därigenom bryta den grundlagsskyddade brevhemligheten, eller att stänga all postgång från Eslöv totalt."
Henrik Alexandersson angriper hur rättssystemet handlat innan domstolsprövning:
"Istället är det fråga om att man föregriper själva den rättsliga prövningen. Man handlar på det sätt som en part i ett mål önskar, utan att invänta sin egen domstolsprövning av exakt just den saken.

Det känns lite väl brådstörtat för att passa i en rättsstat där ingen skall betraktas som skyldig innan motsatsen har bevisats."
I PP Press får man veta att Piratpartiet JO-anmäler:
"Piratpartiet kommer att svara med att omedelbart JO-anmäla domstolen. Detta är ett mycket grovt övertramp som inte får förekomma, anser Piratpartiet: det motsvarar att förhandscensurera en hel tidning, och hindra dess utgivning, ifall tidningen skulle ligga i civil tvist med någon."
I nästa pressmeddelande från PP Press skrivs det vidare om hur fallet skulle påverka svensk rätt om man såg det som praxis (Vilket borde bli fallet om det inte överklagas eller JO-anmälningen går igenom). Christian Engström skriver om hur TPB gång på gång blir trakasserade av rätsssystem.

Men det bästa, det definitivt bästa som skrivits skrev Mikael Zackrisson på bloggen Nätet hos VA.se. Till att börja med:
"En internetoperatör är alltså ansvarig för det som transporteras i dess kablar. Vi har helt plötsligt frångått principen om "mere conduit", som ju var ett av de riktigt otäcka hoten med Telekompaketet.

Det är en mycket märklig lagtolkning, då borde teleoperatörer göras ansvariga för brott som begås per telefon och vägverket för bankrånare som flyr i bil. Eller tryckerier ansvariga för olagligheter som trycks på papper, vilket ger en obehaglig bismak med tanke diskussionen kring Aftonbladet och deras konflikt med Israel."

Och i slutet ställer Zackrisson frågorna vi alla undrar:

"Jag tycker det är beklagligt att tingsrätten fattat detta beslut och det är hög tid att regeringen och Fredrik Reinfeldt tar bladet från munnen och förklarar vad han egentligen menade med sitt uttalande inför förra valet om att "vi inte ska jaga ungdomar".

  • Är det rimligt att internetoperatörer ska tvingas ansvara för vad som passerar i deras kablar? Är vi inte farligt nära censur då?
  • Är det rimligt att privata företag som i detta fall får agera poliser, och driva sina egna fall i svenska domstolar? Finns det inte mycket mycket värre saker vi vill få bort från internet då? Ingen operatör har såvitt jag vet blivit dömd för att tillhandahållit bredbandskapacitet till personer som sysslat med hets mot folkgrupp, barnporr eller knarkhandel.
  • Borde det inte krävas en lagakraftvunnen dom innan man börjar stänga av folk från internet?
  • Hur ska svenska internetoperatörer hantera det nya ansvar som kravet på kontroll över sina kunder innebär?
  • Och till sist, min gamla käpphäst: Hur mycket energi ska vi som samhälle och rättsstat lägga på att reglera och övervaka det som sker på nätet? Är det inte bättre att uppmuntra allt det positiva som sker på webben, ge stöd till nya kreativa affärsmodeller och inte försöka tro att vi lever kvar i ett 1900-tal där staten och företagen kan ha kontroll över allt. För vi vet ju för väl vilken sorts samhälle det leder till..."
DN | TPB Blog (Om tröjan)

1 kommentar:

Y sa...

Haha, fan vad ball tröja!!

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper