Läsvärt

Två riktigt bra inlägg har skrivits. Gustav Nipe har skrivit om vikten av internationalisering i kunskapssamhället. Att vi måste öppna gränserna för nya idéer:

I tillväxtteorier, som Romer-modellen, står teknikutvecklingen i centrum för att man ska nå ekonomisktillväxt. Ska man sen kunna använda världsteknologin, och nå tillväxttakten som de rika länderna har, behöver man kunna lära sig använda teknologin. Väldigt många fattiga länder har problem med att lära sig använda världsteknologin. Ska nu tulltjänstemän stå och välja vilka idéer som ska föras in i landet medför det stor potential till missbruk och farligt proffstyckeri.

Ett kunskapssamhälle bör sträva efter att ta in så mycket idéer som möjligt. Kunskapssamhället är inte oroligt för förändring. Ett sådant samhälle banar iväg för bättre ekonomisktillväxt (iaf enligt tillväxtteorin).

Victoria Westberg har skrivit om internet och pedofilkortet:

Ibland så händer det att, i diskussionen om ett fritt och öppet internet, det dyker upp människor som menar att man måste censurera internet för att förhindra att pedofiler kommer åt barnpornografi. Eller för att förhindra att barn blir mobbade. Eller för att förhindra att ungdomar har sex. Grejen är den att ett fritt och öppet internet handlar om fantastiska saker som demokrati, yttrandefrihet, vänskap, kultur, kunskap och underhållning. Därför är det så dumt att dra in saker som barnpornografi. Barnpornografi fanns långt innan internet. Pedofiler fanns också långt innan internet.

Två nya ord har lanserats i veckan också. Kramliberal och cyberkofta. En cyberkofta är enligt Computer Sweden "nätaktivist med intellektuella anspråk, ofta med frihetsideologiskt eller idéhistorisk bakgrund. Till exempel Juliagruppen. - Jämför med piratpartist, som brukar vara mer folklig och populistisk.". SR gjorde en grej av det där de profilerade cyberkoftan, varpå Rasmus Fleischer (som utnämndes ärkekofta) svarade.

När Elin Grelsson beklagade sig över kramliberalerna och samtidigt beskrev dem som liberaler som älskar kroppskontakt, är "frispråkiga", älskar att hypa andra kramliberaler, är "rå men hjärtligt" och är härliga svarade Nyheter24 med en skämtsam artikel där de letade kramliberaler.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper