Varför piratpartiet skiljer sig från konservativa partier

Jag har skrivit det innan. Ibland behövs det faktiskt förtydligas. Piratpartiet skiljer sig starkt från konservativa partier som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vi tycker om mångfald. Särskilt idémässig sådan. Därför vill vi gärna ha in nya kulturer. Men viktigare är, vi tycker om att folk är kära på sitt eget sätt. Read this om heterosexualitet från kristdemokrater:

"– Många ungdomar vill leva på det här sättet men de har inte tillräckligt stöd, säger Maciek Onoszko, initiativtagare till KD-motionen och ersättare till partiets enda fullmäktigemandat.

[…]

Maciek Onoszko framhåller att partiet har full respekt för ungdomars olika sexuella val. Samtidigt måste det finnas ett bättre stöd för dem som föredrar att leva heterosexuellt och i en traditionell familjebildning, menar han."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper