Tema: Livet på Nätet 1a

Fundera över och skriv ner din tankar och funderingar kring kursen. Använd max en sida och skriv om dina förkunskaper, din användning, dina tankar och funderingar kring kursen.


Mina förkunskaper

Jag bedömer mitt inifrånperspektiv på nätkulturer vara stort. Jag är själv uppväxt med en närhet till datorer, och därmed internet sedan barnsben. Jag kan bedöma min egen utveckling från barnvänliga sociala communities som Hamsterpaj och Lunarstorm till dagens sociala medier med facebook och twitter. Jag har också fått ta del av hur internetdiskussionsforum flyttades från den äldre typen av forum till bloggar.

Under mina senare år har arbetat närmre och närmre internet, och särskilt delar av internet som är till för informationsspridning, kommunikation och sociala funktioner. Genom mitt politiska engagemang har jag fått lära mig att använda internet för att föra diskussioner. Då jag sysslat med mycket politik kring internets öppenhet och andra informationsfrågor har jag också arbetat mycket i interntbaserade kluster (arbetsgrupper).

Mitt bloggande har nu pågått i cirka ett och ett halvt år. Jag har haft en anonym blogg utan något speciellt ämne, en personlig blogg med namn där jag skrev om framför allt politik - men även filosofi, teknik och kultur - som jag fortfarande använder(http://isakgerson.blogspot.com/), och en blogg på min nuvarande hemsida som används för mer djupgående politiska artiklar, med fokus på debatt (http://isakgerson.se/).

Min användning

Jag använder internet nästan hela tiden i mitt liv. Jag är nästan alltid uppkopplad via min mobil eller netbook när jag inte är hemma. Jag arbetar och pluggar nästan uteslutande via datorn. Datorn utgör också en stor del av mitt sociala liv via sociala medier såväl som chattklienter. Internet är för mig ett utmärkt verktyg för att mätta mitt behov av att diskutera de många idéer jag har samt att ta del av andras. Som kulturintresserad är det ett utmärkt sätt för mig att ständigt hitta ny kultur. Det är också ett utmärkt sätt att hålla kontakten med det kontaktnät jag har som är utspritt över avstånd jag inte kan resa särskilt ofta.

Mina tankar och funderingar kring kursen

Att jag påverkas av internet är inte svårt att förstå, då jag lever ett liv där internet är en väldigt inkorporerad del. Som jag sa i första stycket har jag ett bra inifrånperspektiv på hur det påverkar mig. Men det räcker inte för mig. Jag vill veta hur internet påverkar andras liv, och hur det kan komma att påverka andras liv. Jag vill veta mer om de effekter som hänt mig som jag inte själv kan se. Här tror jag att vetenskapen kan hjälpa mig. Jag vill också lära mig mer om andra människors inställning till internet. Här tror jag att mina kurskamrater kan hjälpa mig.

Det är i mina ögon viktigt att mer pengar läggs på att kartlägga hur internet påverkar oss i livet. Det är ofrånkomligt att internet kommer att fortsätta bli en större och större del av människors liv. Det hade varit enfaldigt att begränsa forskning till att gälla livet utanför internet. Snarare bör man kompensera för den forskning som inte finns om människors relation till internet.

2 kommentarer:

kd35a (pp) sa...

"Jag är själv uppväxt med en närhet till datorer, och därmed internet sedan barnsben."

Låter som om du slapp modem-tiden... Eller hade _väldigt_ schysta föräldrar som lät dig surfa så mycket du ville :p

Isak Gerson sa...

Vi tog oss ur modemtiden otroligt snabbt. Och jag har surfat på modem, men jag hade som sagt snälla föräldrar. Och mitt intresse på den tiden låg snarare hos spelen och datorn än internet. Så jag surfade inte särskilt överdrivet då.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper