Länkkärlek

Grundtanken med det här inlägget var lite vanlig länkkärlek. Jag tänkte länka och citera Jimmy Callins bloggpost om Piratpartiets visioner, om att vi vill "värna om människors personliga frihet ur ett informationspolitiskt perspektiv". Jag tänkte länka Gustav Nipes bloggserie "Scribo, ergo sum" (mitt namn på serien) del ett, två och tre hittils och juristeNs bloggserie om InfoSoc-direktivet del ett, två och tre. Under tiden då jag läste min kurs i immaterialrätt blev InfoSoc lite av ett hatbegrepp (Särskilt under kopieringsskydds- och historiedelen), men vi gick aldrig in så här djupgående. Jag ser fram emot fler delar av båda.

Tyvärr blev det bara önsketänkande. Mina planer föll samman när jag besökte Magnus Anderssons blogg och upptäckte att nollvisionspolitikerna har lagt ytterligare ett förslag. Det resulterade i "Arbetsmiljöverkets Nollvision"

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper