Den som har rent mjöl i påsen har inga makthavare att dokumentera

Angående den senaste polisskandalen med Jesper Nilsson som huvudperson som utspelade sig på gatan har väckt många intressanta reaktioner. Planka.nu diskuterar ändamålsglidning och talar om "inre tullstationer" och talar även om huruvida civilpoliser bör arbeta som tullkontrollanter för privata företag.

Extraarbetar polisen som skattefinansierade biljettkontrollanter så är det en märklig nytolkning av deras uppdrag. Är det fritt fram för företag att anlita poliser för att säkra intäkter vid olika arrangemang? Eller kanske en polis som står i butiken och håller ordning?

Ännu intressantare är Gustav Nipes parallell till datalagringsdirektivet, när han skriver:

Bloggen är dock helt övertygad om att de flesta anställda inom polisen är goda medborgare, däremot finns det också svin. Dessa svin kommer att gång på gång att missbruka sina positioner. Att implementera lagstiftning som datalagringsdirektivet är sinnessjukt. Med datalagringen på plats finns det inget stopp för hur mycket mer missbruk som kommer att ske. Att vägra implementera datalagringsdirektivet är det enda möjliga.

Passande nog har Henrik Alexandersson skrivit en guide till hur man klarar sig bäst i ett samhälle där polisen ständigt tolkar lagar godtyckligt för att få så stora befogenheter som möjligt till att inkräkta i ditt privatliv. Den behandlar punkt för punkt vad du ska göra vid husrannsakan med bra förklaringar om tillvägagångssätt och dina rättigheter. Allt från att kräva polislegitimation och dokumentera polisens arbete till att överklaga.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker det finns starka indikationer på att de inte extraknäcker åt SL, och att SL inte bett om att ha dem där.

Det som snarare verkar ske är att den lilla gruppen poliser på eget bevåg använder polisens rätt att kontrollera färdbevis (varför har de denna rätt kan man dock undra) som förevändning för att egentligen ganska godtyckligt kunna visitera främst ungdomar utan reell grund.

Någon har alltså tänkt till "fan va nice det vore om vi kunde visitera folk lite hur som helst" och sedan kläckt ide'n att "vi får ju faktiskt ingripa mot plankare - vi utnyttjar det"

Isak Gerson sa...

Du har en poäng i att det är en förhastad slutsats att påstå att SL är inblandade. Jag bor själv i Lund, men vänner i Stockholm har sagt att SLs anställda behandlar dem mycket bättre än civilpolisen.

Men eftersom det också är en förhastad slutsats att säga att SL inte är inblandade lämnar jag det öppet.

Anders Troberg sa...

"Det som snarare verkar ske är att den lilla gruppen poliser på eget bevåg använder polisens rätt att kontrollera färdbevis (varför har de denna rätt kan man dock undra) som förevändning för att egentligen ganska godtyckligt kunna visitera främst ungdomar utan reell grund.

Någon har alltså tänkt till "fan va nice det vore om vi kunde visitera folk lite hur som helst" och sedan kläckt ide'n att "vi får ju faktiskt ingripa mot plankare - vi utnyttjar det""

De kanske tänder på att kroppsvisitera småkillar? Sexuella övergrepp verkar ju vara inne bland poliser nu, på alla nivåer...

Jan-Olof Flink sa...

Tja dessutom så skall ju polisen få ökade befogenheter att "kroppsbesiktiga" minderåriga utan föräldrarnas samtycke.

Så mer tafsande på tunnelbanan är nog att se fram emot.

Mvh
/J-O

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper