Internet är stort. Neutralt internet är större.

Samtidigt som jag klustrar fram en motion om nätneutralitet med Piratpartiets framtidskluster (Läs mer i de här tio länkarna om frågan nätneutralitet) ser jag att Marcin de Kaminski har skrivit ett inlägg på cybernormer om internets vikt för demokratin. När han dessutom länkar till videon nedan känns internet större än innan. Jag vill minnas ett par ord från Rick Falkvinges kraftiga inlägg "Vad vi slåss för"

De här svärmarna går ihop i större saker som ibland går att sätta etiketter på — Wikipedia, Linux — och ibland inte. Och tillsammans bildar de något fantastiskt: hela mänskligheten har inte bara tillgång till mänsklighetens samlade kunskap och kultur, dygnet runt och året runt, utan hela mänskligheten deltar i och bygger kontinuerligt vidare på vår gemensamma kunskap och kultur. Utan att någon förlagschef tar hänsyn till budget och inkomstprognos. Utan att juridiska monopolrättigheter spelar roll för vem som får prata.

Och i denna svärm, i detta globala medvetande, så har en femåring i Uganda som precis fått sin första dator precis lika mycket tyngd som du och jag i de rika I-länderna. Fantastiskt räcker inte för att beskriva det.

Det här händer mitt framför ögonen på oss. Just nu. Medan politikerna tjafsar om ifall arbetslöshetsersättningen ska vara 78 eller 80 procent.

Internet är inte en fråga om att lyssna på Spotify, läsa Aftonbladet och betala räkningar. Det är så otroligt mycket större än det. Därför krävs det att man kämpar för en bra informationspolitik. Det är inte en bekvämlighetsfråga, det är en fråga som dominerar hela samhället.

1 kommentar:

E-mannen sa...

Bra youtube-fynd. Halvgammal filmsnutt med få kommentarer och ratings. Tackar!

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper