Hur anteckningar från en filosofihistorisk lektion kan se ut

Kopieringsförbud är bullshit.
Filosofin är värre än sanningsrörelsen.
Nya filosofiska epoker uppstår när folk är trötta på pågående bullshit.
Filosofi och teologi är värre ihop än öl och vin.
Determinismens metafysiska natur gör att vi aldrig kommer förstå hur vi slavar under determinismen.
Vad är 'slaveri' och 'förstånd' om inte pseudoantideterministiska begrepp?
Inom filosofin innebär 'storslaget' samma som 'utflippat'.
Inlärd filosofi kan aldrig vara sann.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper