Kopimi

Jag skapar ett nytt uttryck: Kopimi. Det ska beteckna en livshållning animerad av lusten till att kopiera och kopieras.

Kopiera utan källor. Om du då känner dig naken, använd falska källor. Ungefär som att du romantiserar kluster trots att du har ett kontrollbehov. Citera dig själv. Ofta. Saker som du aldrig sagt. Om du blir tillfrågad om citaten i efterhand, avsäg dig ansvar och påstå att de kommer från Simon Rosenqvist. Arbeta i kluster för att skapa maximal oordning. Om klustret fungerar, hävda pyramidstruktur. Eller när du tänker outside the box, inse att du aldrig definierat boxen från första början. Redovisa mig som källa.

Läs bloggar för att störta seriösa branscher så att folk slipper sitta på kontor. Om du blir tillfrågad om det, hänvisa internet som källa. Förr eller senare kommer Blondinbella konkurrera ut Expressen. Du har mitt trovärdiga ord. Mitt ord är infinit kopierbart. Jag startade internet. Ta åt dig äran för saker du inte skapat. Särskilt materiella. Hävda därefter ägande. Jag äger internet.

Om du har uppsåt, förneka. Om du saknar uppsåt, ange källa. En auktoritet. Filosofi är faktiskt den enda sanna vetenskapen. Allt annat är avkommor och appliceringar. Hänvisa till Jesus. Om ett projekt lyckas, blir det omtyckt. Om ett projekt är omtyckt, rasera det. Som Churchill sa: Överraskning är essentiellt. Dra kablar i skogen för bättre internetpenetration. Ange kära Eskil som källa.

Men det intressanta är faktiskt inte att ett kapitalistiskt företag är ute efter att tjäna pengar på allmänhetens bekostnad – det sker ju hela tiden. Det intressanta är hur svenska myndigheter reagerar när detta händer. Dessutom är Monique Wasteds formulering "nu har vi fått ett förbud mot Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm" otroligt humoristisk, vilket också Lisa Magnusson så skarpt noterar. Det var befriande att se första kommentaren. Någon vågade säga ifrån, bita tillbaka, slå och krossa. I teorin skulle man hur lätt som helst kunna lura någon till det brottet och en sån låg tröskel är oerhört instabil. I ett mindre rättsäkert läge definitivt enkelt att missbruka - och är den nånstans rättsäkerhet först riskerar att strypas är det i övergreppsfall. När någon stackars parvel säger "datakörkort" skrattar vi så att vi håller på att kissa ned oss.


Dog ni?

2 kommentarer:

klara sa...

I löv this blogginlägg. For teh lulz då

rasmus sa...

Det var behagligt att läsa.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper