Människorätt möter köttvärlden

DISCLAIMER: Det här är inget nytt i piratpartiets politik. Det är ingen kritik inåt. Det är ett statement utåt. Vi har varit antirasistiska sedan starten. Vi har alltid värnat om grundläggande rättigheter. Vi har till och med implicit tillåtit vård till papperslösa med förslaget om sjukvårdspolitik. Det här uppropet handlar om att jag ser så mycket ljus i partiet när det gäller människors jämlikhet och rättigheter. Det är något nytt att behandla dem så kompromisslöst. Jag vill visa Sverige det.

Piratpartiet är på kollisionskurs. Partiet har sedan starten kretsat kring grundläggande rättigheter. Dessa rättigheter är både medborgarrättigheter och mänskliga rättigheter. Vissa rättigheter låter så självklara. Yttrandefrihet är det inte många som motsätter sig. Ordet smakar ju bra. Samma sak gäller mänskliga rättigheter. De vill man ju befatta sig med. Men ändå är det folk som vill göra undantag. Man tycker att yttrandefrihet bara gäller vissa typer av kommunikation (I regel internet). Därför står det i Piratpartiets principprogram (3.0):

"Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning."

 Notera ordvalen i fetstil. Man är noga med att notera att människorätt faktiskt är hugget i sten.

Och internet är inte det enda undantaget politiker gör i människorätter. Geografisk härkomst är en annan. Jag är väl medveten om att medborgarrätter bara gäller medborgare, och jag förespråkar inte ökad invandring. Men även flyktingar som inte beviljats asyl måste bemötas med samma mänskliga rättigheter som vi svenskar ger varandra. Allt annat är ett övergrepp. Därför är jag med på uppropet mot vad som händer i Vellinge. Handlar det om övergrepp mot mänskliga rättigheter blir det automatiskt en piratfråga. Jag citerar uppropet:

Det brinner i en lövhög utanför en flyktingförläggning för barn. Här ställs vårt engagemang i Piratpartiet på sin spets. Kan vi ens tala om att vi bryr oss om mänskliga rättigheter om vi låter detta passera utan kommentar?

När Piratpartiet talar om medborgarrätt är det nästan alltid i frågor kring våra rättigheter på och kring internet. Men i principprogrammet talar vi om människorätt. Det senare avspeglas även i styrelsens senaste beslut om vård till papperslösa.

Vad vi menar är att det blir ett glapp i vad vi säger oss stå för och vad vi i praktiken står för. Vems rättigheter är det vi värnar om vi säger oss stå för mänskliga rättigheter? Ska vi tala om mänskliga rättigheter, medborgarrätt och människorätt behöver vi ta frågor om asylsökande och deras integritet på allvar.

Vi menar att vi har stöd för detta i principprogrammet:

"Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning."

Därför ska vi tala om att det är en mänsklig rättighet att få en dräglig asylansökan och en rättssäker prövning av den. Sverige bryter enligt Amnesty med flera mot asylrätten, och om vi bryr oss om mänskliga rättigheter hoppas vi att det såväl gäller flyktingbarn som kvinnor av utländsk härkomst!

Därför ska vi tala om den mänskliga rättigheten att inte behöva känna sig hotad i det land där man sökt en fristad, om eldar som tänds utanför flyktingförläggningar med minst samma emfas som när vi talar om att människor stängs av från internet.

Därför ska vi inte vara rädda för att tala om dessa frågor utifrån ett piratperspektiv med stöd i principprogrammet!

Vi uppmanar alla pirater som håller med oss att copypasta det här inlägget på sin egen blogg.

Isak Gerson
Jimmy Callin
Rikard Fröberg
Klara Tovhult 
Sammy Nordström
Göran Widham
Leif Ershag

3 kommentarer:

Unknown sa...

BLUFF!

BLUFF!!?

Isak Gerson sa...

Kan du formulera meningar?

Isak Gerson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper