Mot integriteten och vidare

Jag tar lite copypasta jag utvann från facebook.

"Du Isak förresten, visst är det så att Piratpartiet tar ställning till andra saker förutom "rätten till privatliv" etc Jag menar, miljö, ekonomi osv?"


"Jo. Det gör vi. För det första har vi tre pelare; Skyddat privatliv, Fri kultur (Upphovsrätt) och fri kunskap (Patent). Dessa genomsyrar hela samhället.
Vi har en fantastisk miljöpolitik som Amelia Andersdotter (Som åker till Bryssel i Januari) har drivit starkt. Den är inte repressiv som andra partiers, utan konstruktiv. Den handlar om att införa patentundantag för att främja en grön utveckling. Hon driver också frågan om patentundantag för mediciner till tredje världen. T.ex. AIDS- och malariamedicin.

Vi håller på att konstruera vår skolpolitik (http://www.piratpartiet.se/lokalpolitik/kunskapssamhallet) och vi har skrivit om vår sjukvårdspolitik (http://www.dn.se/opinion/debatt/ratten-till-ett-privatliv-har-aldrig-varit-sa-hotad-som-nu-1.968727). Patent och upphovsrätt är starkt ekonomiska frågor, då de bidrar till att låta mindre makter bilda privata monopol. Gustav Nipe som är nationalekonom nämner det kortfattat och enkelt här (http://gustavnipe.wordpress.com/2009/10/19/knapp-tull/). Har du fler områden du vill att jag tar upp? Andra frågor?


Angående miljöpatent rekommenderar jag http://www.youtube.com/watch?v=WE2tvikFfB8 där Amelia debatterar miljö med en KD:are."


"Det var övertygande saker, jag söker argument förståru, har träffat på väldigt många som vill veta vad piratpartiet tar ställning till förutom det här med upphovsrätten

Men utrikespolitiken då?"


"FRA och dess funktion går lite in i utrikespolitiken. Vi håller hårt på tortyrförbudet. Genom vårt förslag att anonymisera vården som jag länkade till ovan så innebär det att även illegala invandrare ska få vård. Det blir en följd man måste ta. Men framför allt så ligger det i att se internet som en väg till demokrati. Under det VÄLDIGT tveksamma valet i Iran försökte man tysta befolkningen genom att blockera sidor som twitter och facebook, samt att görhindra mailanvändning och spåra regimkritiker. Vi i piratpartiet samarbetade med flera andra klusterorganisationer (Som Anonymous, Piratbyrån och Telekompaketet) för att hålla uppe ett fritt och anonymt internet i Iran. Det behövdes för att nyheter om valet skulle nå omvärlden. De Iranier som kom åt vårt anonyma internet gjorde ett fantastiskt granskande arbete och spred information väldigt snabbt. Läs mer om vårt arbete på
http://www.piratpartiet.se/nyheter/fragan_om_fri_kommunikation_ar_global
och
http://www.piratpartiet.se/proxy

Jag räknar med att PP gör det i framtiden också. Vi tar inte ställning i konflikter. Men vi kämpar för att kommunikation och rapportering ska vara möjlig och anonym.


Om du är sjukt sugen på att ge dig in på nationalekonomi har han skrivit det mer utförligt och krångligare på http://gustavnipe.wordpress.com/2009/11/03/marknadspriset-pa-en-digital-kopia/
Jag hänger inte med, så var inte besviken om du inte klarar det :P"

Följ eventsen i realtid på http://www.facebook.com/majsn?v=feed&story_fbid=166509554666&ref=mf

1 kommentar:

Maja sa...

Haha skitbra! Tack för svaren, hjälpte verkligen. Vänder mig hit om jag har fler frågor!

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper