Paradoxalt grepp om immaterialrätt

Samtidigt är piratideologin - att man kan ta någon annans verk utan att på något sätt se till att den som skapat det får betalt - både omodern, orättvis och ohållbar, säger Pagrotsky.

Om jag skulle få välja EN enda detalj att kritisera här, för det finns många:

Pagrotsky talar om att piratideologin förespråkar att "ta någon annans verk". Om man ska tolka detta barmhärtigt bör man tolkar det som att Pagrotsky menar att det som idag ses som immaterialrättsliga intrång är "att ta någon annars verk".

Reductio ad absurdum:

Jag förstår påståendet "Fildelning är att ta produkten av någon annas arbete". Jag håller inte med, men jag förstår det. Här ser vi dock att Pagrotsky inför en annan fråga: Kan man ta något immateriellt? Kan man ta något som i den fysiska världen inte finns? Nu tolkar jag vad jag ser som den standardmässiga tolkningen av immateriella ting, själv tror jag inte på deras existens. Immateriella ting är inte bara idén om hjulet och strukturen i "I wanna hold your hand" av Beatles. Immateriella ting är även tankar och känslor. Har jag begått ett brott mot dig när jag känner rädsla inför samma sak?


Det här var ett absurdt exempel. Men det har en poäng. Det är att man faktiskt inte kan tala om stjälandet av något immateriellt. Du kan tala om producentens arbete och kulturmaximering. Men du kan inte tala om att stjäla något immateriellt, för då har du snöat in dig på ett paradoxernas spår.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper