Ny design...igen

Den här gången är det tack till både Michał Sadowski och Emma för originalbild :)
EDIT: Svårläslighet av det allvarligare slaget gjorde att den snygga designen försvann. Nöj er med en Googlemall! ;)
EDIT2: Även strukturella ändringar har gjorts. Och juridiska. Mitt material ligger inte längre under Creative Commons-rättigheter. De ligger under och endast under kopimi. Jag uppmuntrar hänsynslös kopiering av det jag publicerar här. Jag repeterar: Jag uppmuntrar till hänsynslös kopiering av allt jag publicerar här.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper