Rättning till "Svårt att styra media, Cederfelt?"

Hela historien är förvirrad. Glöm förra inlägget.

Men de fakta som kvarstår är att Cederfelt fortfarande ser sin wikipediasida som ett personligt CV och inte en uppslagsverkssida. Cederfelt, nya media fungerar inte så!

Genom kommentarerna i förra inlägget ("Knuckles", jag tackar) blev jag länkad till wikipediadiskussionen om politiker och wikipedia. Vissa politikers syn på wikipedia. Där tas Cederfelt och hennes attityd flitigt upp. JAg rekommenderar den diskussionen för att försöka reda ut vissa detaljer kring Cederfelt. Jag har fortfarande inte fått rätsida på varför avslöjandet kring mutorna ströks, men "Knuckles" länkade hit, vilket i mina ögon ger mig rätt.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper