Bevilja ej svenska styrelsen ansvarsfrihet!

Note: Jag ställer INGA retoriska frågor i det här inlägget. Jag undrar.

Jag har varit runt i diverse organisationer och föreningar. Konsensus är att om en styrelse bryter mot stadgarna medvetet ska det kännas. Ju mer makt styrelsen har desto större spark har de. Desto mer pengar de förvaltar desto mer känns det när de inte får ansvarsfrihet.

Nu är frågan vad vi gör med svenska styrelsen. Att vi inte kommer låta samma styrelse styra Sverige fyra verksamhetsår till är för mig självklart. Men hur visar vi att vi inte kan ge en styrelse som konsekvent spottar på Sveriges stadgar ansvarsfrihet?

För faktum är att riksdagen brutit ner väsentliga delar av vår grundlag. Delar som är otroligt viktiga för vår interndemokrati. Delar som brevhemlighet och källskydd. Delar som är basala förutsättningar för opinionsbildning, åsiktsfrihet och granskande media.

Ja, jag syftar på FRA-lagen. Och frågan är: Vad gör vi för att återerövra makten över organisationen Sverige, som nu så uppenbart är kuppad av korrupta fascistoida övervakningsivrare?


Hacka riksdagen, rösta pirat 2010.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, det är den stora frågan.
Ansluta sig till styrelsen ?
Kan styrelsen, parlamentet, beskrivas som brottsligt ?
Som sympatisör till Piratpartiets agenda, spånar jag lite.
Sedan 16 års ålder filosofiskt och politiskt intresserad, läste mycket om ryska revolutionen. Hur kommunisterna i vissa skeden deltog i parlamentet, i andra avstod från att delta. Jag är inte medlem i ert parti, jag vill bara påpeka att allt inte är så enkelt som det verkar, vilket naturligtvis är bakgrunden till din fråga. Jag anser, att parlamentet agerar som om folket är deras fiende, jag personligen skulle inte kunna sitta i det parlamentet, ta emot den lönen, medan förbrytelserna mot Europakonventionen pågår. Det är mitt ställningstagande.
Dom är brottsliga, det är inte möjligt att dela deras ansvar, dom skall ställas inför rätta.

Isak Gerson sa...

Som stark demokrat kan jag inte acceptera något annat förändrande av lagstiftningen än genom parlamentariska metoder. Vi ska in i parlementet och påverka styrelsearbetet postivt.

Och jag hade accepterat bristerna i det parlamentariska om de varit stadgeenliga. Men att bryta mot grundlagar och internationella regler är stadgevidrigt och et direkt brott mot vårt kuppskydd.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper