Demonstration m.m.

Jag ger er en preview på flyers som kommer delas ut på FRA-demonstrationerna på lördag.

Också: Det är lustigt med organisationer som hittar på problem att lösa för att berättiga sin existens. Det är mindre lustigt när de har överstatlig makt. Nu vill EU förbjuda tillverkning av mp3-spelare som kan spela med hög volym, och lagstifta varningstexter vid mp3-försäljning, av ciggpaketsmodellen. Läs mer hos Sigfrid!

När en bloggare kritiserade en sjukdomshintande reklambild från Ralph Lauren med att säga t.ex. att "Dude, her head's bigger than her pelvis", då svarade Ralph Lauren med upphovsrättslagstiftning. Läs mer hos Boing Boing!

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper