Informationsnihilism

"Integritet är en ideologisk återvändsgränd" - Mattias Bjärnemalm

Jag inser äntligen vad framtidsklustrets uppgift är. Jag har alltid sett integritetsfrågan som den absolut viktigaste. Men efter att ha försökt sätta mig in Piratideologins början har jag upptäckt hur mycket mer denna politiska strömning har att erbjuda. Just nu funderar jag över en label till ideologin, när den koncentrar sig på informationsfriheten och bevarandet av internets inneboende anarki och hierarkilöshet snarare än integritet. Informationsnihilism?

En video från Jacob Dexe:

1 kommentar:

Björn sa...

njae, inte informationsnihilism imo. snarare informationsetik, se tex. http://www.webhackande.se/privat_kontra_publikt.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper