Kristdemokraterna och Verklighetens folk

På tal om mitt inlägg om kristdemokraterna häromdagen så hittade jag nyss facebookgruppen "Göran Hägglund - Det strävsamma folkets försvarare!"

I väst sänker sig solen över ett genusfascistiskt, homonormativt och elitistiskt Sverige. Solnedgångens röda färg lyser ut över landet med vänsterradikala kulturskribenter, självmordsfejkande konstnärer, autonoma vänsteranhängare och oönskade graviditeter. Ett sken lika rött som deras skeva samhällsideal. Men förtvivla icke! Vid horisonten sitter en man på sin vita springare. Göran Hägglund, har kommit till riket, för att frälsa oss från syndfullt leverne, marxistiska ideal och konceptuella konstverk. Han sänker sin lans, för att sätta av i full galopp mot genusperspektiven...

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper