Lite uppdateringar

HAX skriver om ålderscensur på internet och hänvisar hit.
"The Cabinet minister describes the internet as “quite a dangerous place” and says he wants internet-service providers (ISPs) to offer parents “child-safe” web services."
Jag visste inte att det hade gått så här långt. Att Englands politiker är rädda för internet.
“There is content that should just not be available to be viewed. That is my view. Absolutely categorical. This is not a campaign against free speech, far from it; it is simply there is a wider public interest at stake when it involves harm to other people. We have got to get better at defining where the public interest lies and being clear about it.”
Ytterligare ett exempel på när statsapparaten försöker bestämma vad som är farligt för folket. När det egentligen bara är farligt för deras etiska värderingar.

Pär Ström har gjort ännu en lysande video, "Genusteori på dagis", en kort video för att förmedla vad som faktiskt sker i samhället. Hur långt jämnställdhetstjafset har gått.
"De genusforskare som har gått så långt att de letar efter förtryckarstrukturer i en kaffekopp, dom ska inte ha fortsatta anslag utan där så tror jag till viss del att det handlar om att främja sin karriär."
Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam

Extramaterial om vänsterextremismen

För att veta mer hur vänsterextrema arbetar, läs:

Lilasvarta handboken

The Anarchists cookbook

AFAs aktivitetsguide (.pdf)

Kommunalt sponsrade bokcaféet i Jönköping. Glöm inte att kolla deras klädutbud. "Burn Israel Burn"-tröjan bör inte missas.

Dock rekommenderar jag riktiga .pdf-versioner av de två första böckerna. De bör finnas på TPB.

Andra delen om vänsterextremism

Extremister är nu utläst. Magnus Sandelin skildrar i boken tre olika typer av extremism, nazism, vänsterextremism och islamism. Han skildrar hur ett fåtal extremister från varje gren tänker och agerar, men också hur samhäller ser på deras åsikter och gärningar. Han verkar nå ungefär samma slutsats som jag gjort. Att vänsterextremismen av någon anledning är mycket mer accepterad i Sverige. Ett bra exempel på detta skriver Sandelin om på sidan 168:
"Om ett nazistiskt ungdomsförbund skulle söka skattepengar för att köpa in Hitlers Mein Kampf och ha en studiecirkel om nationalsocialismens lära faller det på sin egen orimlighet att det skulle bli beviljat.
Om det däremot handlar om en kommunistisk organisation som sprider historierevisionistiskt material om Josef Stalin och försvarar hans terror är det uppenbarligen inte lika självklart."
Mer om detta senare. Han visar på flera ställen hur illa de vänsterextremistiska partierna är. Han diskuterar främst AFA (Antifascistisk Aktion), men även andra partier, som Osynliga Partiet. Kort om Osynliga partiets brott. Här summerar Sandelin väldigt koncist hur AFA arbetar på sidan 114:
"Antifascistisk aktion, som bildades i början av 90-talet som en reaktion mot den ökande främlingsfientligheten i Sverige, har utvecklats till en spegelbild av dem som de säger sig bekämpa. Samtidigt som Afa sätter kampen mot "fascismen" högt använder aktivisterna metoder som vittnar om ett elitistiskt tänkande om den starkes rätt, och om våldets rätt över demokratin, vilket lite paradoxalt för tankarna till fascismens egna idéer."
Han skildrar också hur felvridet högerpolitiken i Sverige blivit, att till exempel Sverigedemokraterna idag är sedda som extrema rasister, oh ibland till och med nazister. Detta trots att det är extremvänstern som står för väldigt mycket av det antidemokratiska våldet och antisemitismen. Detta skildras på sidan 55:
"Men trots allt är Sverigedemokraterna inte något nazistiskt parti, utan ett parti som officiellt tar avstånd från rasism och antisemitism, och stödjer det demokratiska samhällssystemet. Det är därför ett parti som öppet föraktas av nazisterna.
Det är viktigt att känna till, för annars kan det bli som i Karlskrona där en högstadierektor skickade ut ett pressmeddelande med en uppmaning till eleverna att på Förintelsens minnesdag demonstrera mot Sverigedemokraterna. Det är att förringa den nazistiska folkmordsideologin, och dess offer förtjänar bättre."
För mer information om hur AFA arbetar kan man läsa på AFAs aktivitetsguide (.pdf). Där kan man t.ex. läsa om hur man ska organisera sig som grupp under en demonstration, och läsa om gruppledarens roll, den så kallade "war leader".
"Militansen innebär också att vi för en
kompromisslös kamp, där vi själva bestämmer vad som är rätt och fel."
Det är klart. Anser man att AFA står för bra saker är det ju lugnt. Anser man att det alltid är rättfärdigat att slå ner sina politiska motståndare så är det lugnt. Men man får akta sig när man blir en politisk motståndare till AFA. Magnus Sandelin berättar om avhoppare från AFA som blivit förföljda. Är det rätt att slå ner dessa också. Appropå att anse att man alltid ha rätt, och att ens politiska motståndare alltid har fel vill jag avsluta med att citera signaturen "Tomten" i SvD:
"Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen"

Första delen om vänsterextremism

Hittade en bra video om Che Guevara och hans inverkan på västvärlden. Väl värd att se och bra förberedelse inför mitt nästa inlägg. Jag håller på att läsa Magnus Sandelins bok "Extremister". Med den som bakgrund och stöd hade jag tänkt skriva en kritik mot extremvänstern.

Whoa! :O

Jag är lite distraherad för tillfället. Fler inlägg bör komma inom loppet av något dygn eller två, när jag återhämtat mig lite.

En ny Guillou

Shit, detta hände för ett halvår sedan. Så det är inte lika aktuellt nu. Läste inte hans blogg då so I wouldn't know. Henrik Alexandersson blev anmäld till JK för hot mot rikets säkerhet när han publicerade det här materialet från FRA:
Mer kan läsas här, här, och här. Dagens media rapporterar här.

Debattartikeln som aldrig nådde fram

De 20 författarna (se i slutet av artikeln) riktar välgrundad kritik mot IPCC, stämmer deras kritik är IPCC inte ens vetenskapliga i min mening. Hur kan IPCC påstå att det är människan som ligger bakom när de inte brytt sig om andra scenarion? IPCC gör det klassiska, utnyttjar domedagstron för att värva liktänkande. Är FN lika korrupt som EU? Vad är det med människor och makt? Flytta tillbaka makten till folket nu riksdagen!

"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel gör vi följande uttalande:

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antropogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=37283205-c4eb-4523-b1d3-c6e8faf14e84

Professor Göran Einarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Lars G. Franzén, Göteborgs Universitet
Professor David G. Gee, Uppsala Universitet
Professor Krister Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Bo Jönsson, Lunds Universitet
Professor Sten Kaijser, Uppsala Universitet
Professor Wibjörn Karlén, Uppsala Universitet
Professor Jan-Olov Liljenzin, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Magnus Nydén, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Göran Petersson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor CG. Ribbing, Uppsala Universitet
Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet
Professor Peter Stilbs, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Gösta Walin, Göteborgs Universitet
Docent Tage Andersson, fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson, fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson, fd ABB
Docent Thomas Hellström, Lunds Tekniska Högskola"

Frivillig informationsöverlämning till polisen

Det är svårt att motsätta sig idéer som är frivilliga, det kan jag hålla med om. Särskilt om det hjälper mot ett av de mest fruktade brotten i dagens samhälle. City berättar idag om en tjänst som utvecklats i syfte att hindra våldtäkter. Att polisen under en kväll håller koll på din position med hjälp av din mobil.
"Många är rädda när de ensamma ska hem från krogen eller kvällspasset på jobbet. Robert Simonetti, entreprenör från Tyresö, vill ändra på det.

– Poängen med sms-tjänsten är att du snabbt positioneras via mobilen efter att du skickat ett sms. Polisen kan få reda på exakt var ”Anna” antastades och kan snabbt rycka ut dit, säger Robert Simonetti."
Men är det verkligen effektivt, tjänsten innehåller många brister för det första, detta skildras också i artikeln. Argumentet i andra meningen i följande citat är ett typiskt skräckargument.
"– Visst kan det bli det en del falska utryckningar om batteriet dör eller om man missar att sms-bekräfta. Men hellre det än att det verkligen händer något och man ligger där utslagen."
Frågan är vilka negativa följder tjänsten kan få när den blir populär. Försäkringsbolagen kanske säger att "Kan inte vi eller polisen spåra dig om kvällarna kan vi inte garantera din säkerhet, alltså får du inga försäkringspengar. Brottsoferjouren kan mycket väl göra likadant. Domstolar kan yrka på att om inte tjänsten använts är bevisningen bristfällig. Allmänheten kan tycka att man får skylla sig själv. Det sista har hänt innan, när man diskuterade våldtäktslagen och "utmanande klädsel".

Eller om du använder tjänsten kanske polisen kan använda den som bevis mot dig av typen "Du var mindre än 100 meter från brottsplatsen när rånet skedde". Vad händer då? Det är farligt att automatiskt överlåta sådan information till polisen. Eller såld information av typen "Du var hemma hos den här personen i en timme den kvällen trots att du har fru, vill du att hon får reda på det?"

Så säg nej till tjänsten innan den blir en nödvändig del av samhället!

Lagenlig indoktrinering

Jag har länge undrat vad fan skolan sysslar med. Systematisk ideologisk doktrinering kan vara ok. Men när det är lagstärkt närvarotvång, och dessutom ingen valfrihet av ideologi är det INTE OK. EU-parlamentet skriver här:
"14. Recommends that media education should shed light on copyright aspects of media use and on the importance of respecting intellectual property rights, in particular regarding the Internet, as well as on data and privacy security and the right of informational self-determination; stresses the need for new media-literate users to be aware of the potential risks concerning IT security and the security of personal data, and of the risks relating to cyberviolence;
[...]
18. Maintains that media education should be an element of formal education to which all children should have access and which should form part and parcel of the curriculum at every stage of schooling;"
Hur kan man stödja ett EU-förslag som uppmanar till indoktrinering av åsikter i skolan? Rent ideologiska åsikter dessutom. Vad som också skrämmer mig är att detta kan vara en följd av motståndet till IPRED-lagen och liknande lagar. EU vill kanske minska oppositionen genom att lära folk vad som är "rätt" från första början. Det är inte första gången sådana här saker händer. Hela händelsen påminner om kränkningen av yttrandefriheten i skolan som togs upp för ett par år sedan. Åsiktsförbjuden gällande extrema högeråsikter, citat kan ses här:
"Utbildningen i gymnasieskolan skall främja förståelsen och fördragsamheten mellan etniska eller religiösa grupper. Var och en som arbetar inom gymnasieskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde. Rasistisk och nazistisk propaganda får inte förekomma inom gymnasieskolan, liksom inte heller rasistiska och nazistiska symboler (Utb.plan, sidan 5)."
Från en skolrapport i Eslöv. En artikel om att ge skolor som sätter IG på oliktänkande:
"Skolverket har definierat vad läroplanen i samhällskunskap innebär. Kort sagt så ger de en skola rätt, när den menar att för att få godkänt så måste man kunna tillämpa ett demokratiskt synsätt för att få godkänt, och det i sin tur innebär alltså att elever kan få underkänt för främlingsfientlighet och homofobi, rent konkret.
Det är intressant eftersom det betyder att skolverket alltså sätter nivån för vad ett demokratiskt synsätt innebär, och såsom de definierar det nu så är det alltså att säga och göra rätt saker, och vilka är det som kommer avgöra vad som är rätt?
Egentligen blir det ju lärarna."
En annan artikel om skolan där allt började:
"Politikerna i Kungälvs kommun stöder Ytterbyskolans beslut att inte ge godkänt betyg i samhällskunskap till elever som utsätter andra för rasistiska kränkningar.
[...]
Genom att använda betygskriterierna får skolan "ökad möjlighet att förklara problemets allvar i dialog med såväl eleven som hemmet", tillägger skribenterna."
Visst, kränkningar är olagliga. Men det är en rättsfråga och inte en betygsfråga. Du skulle väl inte givit ett cykeltjuv IG? Den andra delen av citatet är läskigt. Det är inte bara så att indoktrineringen ska ske i skolan, skolan ska komma hem till en och diskutera elevens privata ideologiska åsikter med föräldrarna. Det här rör sig ju om politiska förföljelser. Och skolan rör sig i en sfär där den absolut inte får röra sig.

"Vi är staten, du är vår bitch."

"Huvudvärk kan komma plötsligt. Ta en IPRED!

Gröna Linjen

Tre killar ~20 sitter och diskuterar den nya datalagringslagen utifrån en tidningsartikel. De två första är emot och den tredje för.
Kille 1: Men tänk om fel person får reda på vem du ringt och vad du har messat.
Kille 2: Eller att informationen säljs vidare…
Kille 3: Vem skulle vilja ha info om mig? Bättre att massa brottslingar åker dit, va fan! Har ni nåt att dölja?
De fortsätter att tjafsa. Plötsligt viskar kille 1 något till kille 2, varpå kille 2 håller fast kille 3, medan kille 1 tar hans mobil.
Kille 1: Då ska vi läsa dina SMS högt för alla här på tåget.
Kille 3 (fortfarande fasthållen): Men sluta nu!!
Kille 1: "Hej Älskling! Jag har fått klamydia, du måste testa dig"
Kille 3: Jaja, ge mig min telefon, det räcker!
Kille 2: Vi är staten, du är vår bitch.
Kille 1 fortsätter att läsa SMS tills en tant säger till killarna att de ska sluta besvära sina medpassagerare varpå alla tre börjar skratta."

Pricksäkert av andra bloggare

Pär Ström skriver idag om faran med det kontantlösa samhället och hur vi bör motverka det i "Folk har faktiskt ansvar för sina handlingar". Han kanske har rätt. Jag borde kolla upp hur Nordea behandlar mina uppgifter. Dock brukar jag bruka kortet i automat, vilket är lite bättre än i affär. Men aldrig ICA-kort, det är säkert.
"Jag tycker att det är en fullständig självklarhet att den som är intresserad av sin personliga integritet inte aktivt ansöker om att få ett kartläggningsverktyg utställt på sig. Och gör man det, tja, då får man räkna med att bli kartlagd.

Det finns något som heter kontanter. Dessa har en utmärkt egenskap - de är helt anonyma. Därför är det så viktigt att “det kontantlösa samhället” aldrig blir förverkligat. Det vore en katastrof för integriteten."


Magnus Andersson hänvisar till Åsa Torstenssons tal. Ytterligare en synvinkel som liberalister älskar att debattera:
"Det finns dem som vill att svenska ISP:er ska blockera sidor med prostitution, men det är naturligtvis väldigt lätt att komma in på ett sluttande plan här. Vi har redan idag ett filter mot barnpornografi, och att det är så klart frestande för dem som vill verka handlingskraftiga att vilja föra in vissa sidor på den här spärrlistan. Det kan ju vara bombrecept, politisk extremism eller just prostitution som sagt. Vi kan inte ha en yttrandefrihet för bara dem med konventionella åsikter. Det är det som gör ett fritt och ett liberalt samhälle så pass starkt är att vi kan bemöta, ja till och med vidriga, åsikter med rationella och öppna argument."
Twinglys top 100-lista över sveriges populäraste bloggar förtjänar en snabb blick. Att Isabella "Blondinbella" Löwengrip ligger etta är lite skrämmande. Men Favoriten Henrik "HAX" Alexandersson ligger så högt som fyra. Högre än Carl Bildt som han själv skryter om.

Wait, what?

Det finns ett par friheter som t.o.m. EU förespråkar. EU som ändå är en väldigt kontrollerande organisation förespråkar sina fyra rättigheter (Fri rörelse av människor, pengar, varor och tjänster). Därför tycker jag det är konstigt när europeiska propositioner kommer som inte bara bryter mot de självklara västerländska demokratiska rättigheterna (yttrande, tryck o.s.v.) utan också mot EU:s rättigheter. Våra mindre kära grannar kom med ett sådan nyligen. De vill införa regeringskontrollerad körning i Danmark. De vill allvarligt installera GPS i alla bilar i Danmark som sedan regeringen kan kontrollera. Skenanledningen är vägskatt...

Kan ses här!Länk

Tveksam journalistelit

Vad händer när mediakåta och i övrigt bra journalister inte lyckas producera längre? När de inte längre får se sig själva på löpet för en bra artikel? De börjar med tveksam journalistik.

Det bästa exemplet på detta är Jan Guillou. Han hade en lysande jouranistisk karriär. Det började med IB-affären, och jag måste erkänna att jag beundrar honom för detta. Sägs även att Jan Guillou arbetade för rättgheter i fängelset de tio månader han tillbringade där för spioneri. Creds till Guillou.

Men nuförtiden skriver Guillou ogrundat, korkat och ojournalistiskt. Jag tänkte skriva om IPRED-affären här, men det blev för mycket. Det fristående inlägget jag skrev om det istället finns här. Dessutom finns det tvivelaktiga idéer i flera av hans verk. T.ex. bilden som målas upp av Saladin i Arn, bilden av saladin som den store befriaren från väst. Inte helt olik den som målats upp av t.ex. Mao Tse Tung, Fidel Castro, Osama bin Laden, eller t.o.m. Adolf Hitler. Det läskiga var att Saladin till viss del även var sådan enligt vissa historiker.

Nästa journalist jag vill kritisera är Liza Marklund. Hon har släppt en fin samling politiska romaner nu. Vissa sägs vara baserade på verkligheten, det är dessa som blivit mest kritiserade. Vad kan man dra för paralleller av detta? Att hennes böcker inte är sanna? Att hon, precis som Guillou nuförtiden, bara lanserar sin ideologi.

Det är inte konsigt att ingen av dem, trots att de anses som en del av Sveriges populära journalistelit, skriver faktiska grundade artiklar. De har reducerat sig själva till krönikörer och romanförfattare. För det är inte sanningen de vill lansera, det är åsikter de vill lansera. Och det är rubriker de vill få. Liza Marklund har faktiskt hon också skrivit bra, men även nu en krönika, när kommer sanningen Liza?

Janne Josefsson är en sista bonus som jag vill ge mig på. Till skillnad från Liza och Jan arbetar han med grundad journalistik. Men är hans sätt korrekt? Janne har precis som Jan faktiskt syyslat med bra journalistik. Fallet Osmo Vallo som han tog upp tidigare i sin karriär t.ex.

Men det är ofta, särskilt på senare år, som han använder sig av tveksamma medel i sin journalistik. Dold kamera framför allt. Och alla vinklingar. Varför gav han sig bara på ICA i köttfrågan? Kanske för att ICA är en sådan stark svensk symbol. För jag är saäker på att Willy's såväl som Netto fuskar mycket mer än ICA.

Jan Guillou och IPRED-affären

Att Guillou nuförtiden är en uppblåst pajas är det inte många tvivel om från min sida. I krönikan "Ett ilsket fåtal vill legalisera nätstölderna" bevisar Guillou sin brist på kunskap, och någon sorts ovilja att ta reda på hur saker ligger till. För det första har han missat frågan, IPRED handlar inte om att illegalisera illegal fildelning. Det handlar om hur man bekämpar det. Jag är en av många motståndare till IPRED som vill ha kvar upphovsrättigheten. Han skriver t.ex.
"Det kan dessvärre ge ett felaktigt intryck av att förespråkarna för nätstölder representerar en mycket kraftfull opinion. Men så är det inte, det kan röra sig om något tiotusental indi­vider."
Med det sagt han Guillou redan bevisat att han inte tillbringat någon tid med att ta reda på fakta, Stoppa IPRED-gruppen på facebook är redan nästan 70 000 medlemmar. Detta är alltså den engagerade opinionen bara på facebook. Dessutom skriver han:
"och så blandar man in debatten om huruvida FRA skulle få total elektronisk avlyssningsrätt. Vilket inte har ett smack att göra med frågan om upphovsrätt."
Trevligt att han insett det, jag undrar när han inser att detsamma gäller för frågan om IPRED, att det handlar om faktisk integritet och rättssäkerhet. Men det värsta kommer när han skriver:
"Den som inte förstår detta vill helt enkelt inte förstå. Eller är, som aktivisterna runt Pirate Bay, ute för att tjäna pengar på att gratis tillhandahålla andras arbete. Det är nämligen stor skillnad på den enskilde nedladdaren och de organiserade ligorna av elektroniska tjuvar som snabbt tillskansar sig nya verk och lägger ut dem på nätet."
Detta bevisar att han inte ens läst om företaget han kritiserar, utan bara går på propaganda och rykten. För det första arbetar TPB ideelt. De pengar som de drar in på reklamintäkter går bara och oavkortat till verksamhetens konstader, för det mesta serverinköp , internetkostnader och lokalkostnader. för det andra är han inte alls inläst på tekniken som TPB och nästan alla illegala fildelare använder idag, bittorrenttekniken. Guillou talar om "organiserade ligor" trots att bittorrenttekniken bygger på att nedladdaren är uppladdare. Dessutom talar han om att dessa tjänar pengar på detta. Berätta hur Guillou!

Guillou beter sig ännu värre i debatten med folket som publicerades under rubriken "Tjuvars skicklighet inget argument"Källor behövs till hans påstående:
"Erfarenheter från andra länder visar att stölderna minskar efter ett tag."
Mina källor säger nämligen motsatsen. Han förvånar med sin debattteknik när han bemöter ett väl upplagt debattinlägg såhär:
"I civilmål har man inte en chans att försvara sig även om man vet att man har rätt. Den med bäst ekonomi vinner. Skivbolagen har gjort detta till en affärsidé. Med skärmdumpar, som vem som helst med lite bildredigeringskunskaper kan manipulera (det tar 10 min), kan de via oinsatta domstolar få ut uppgifter om människor för att sedan pressa dem på pengar. Det är en fin värld du vill ha :)

Jan Guillou: Skitsnack!"

"Rättssäkerheten blir ju obefintlig, speciellt för "vanliga medborgare". Borde man inte hitta på något bättre??

Jan Guillou: Det är möjligt men vi får inte lägga tekniska hinder i vägen som du föreslår."

I vägen för vad? Straffsystemet eller rättssäkerheten? Återigen debatteknik och argumentsföring här:
"tidningsankan: i japan har internet blivit mer och mer anonymt pga av de de hårda fildelningslagarna. Detta gör det omöjligt att kontrollera även grov brottsligthet som ex barnporrbrott. Hur ställer du dig till det?

Jan Guillou: Jag är emot barnporr."

"Jeppe: Begåvat svar Jan, "jag är emot barnporr", är det avsiktligt du missar poänger?

Jan Guillou: Självklart! Jag är emot poänger också."

Vad försöker han hårdast med, intelligens eller humor? Han lyckas inte med något av det. Han bara förlöjligar sig själv.
"bisse paavo: Rättssäkerheten kommer bli förstörd och den personliga integriteten hotas. Det borde uppröra dig som person, eller?

Jan Guillou: Ja, eftersom det är frågor som jag sysslat med större delen av mitt journalistiska liv."

Wait! Är det jag eller han som är otroligt förvirrad? Vilken ståndpunkt har han i frågan?
"Jakob: Tror du inte att nerladdningen har hjälpt många artister bli kända/kändare?

Jan Guillou: Den frågan är irrelevant."

NEJ, Guillou! Frågan är irrelevant för dig. Det är uppenbarligen väldigt irrelevant vad andra tycker för dig eftersom du hela tiden verkar ignorera andras åsikter och idéer, men det gör det inte rätt att ignorera andra människor än dig när demokratiska beslut fattas.
"Sten: Har läst dina tidigare inlägg... Måste säga att du inte direkt kan försvara dina åsikter. Anser du att privata intressen bör få spionera på befolkningen medans staten inte får.

Jan Guillou: Den frågan kan inte vara allvarligt menad."

Jo det kan den, särskilt eftersom det är en av huvudfrågorna i IPRED-debatten.
"Johan: Denna lag är så sjukt barnslig. Om den går igenom så tar det nån vecka så har någon kommit på ett nytt sätt att fildela på som är helt krypterat och döljer ens IP-adress. Då tycker jag att det är bättre att sätta nån slags avgift hos internet-leveratörerna.

Jan Guillou: Tjuvars skicklighet är inget argument."

Jo det är det, då man måste se saker realistiskt inom politik. Det är som att föra ett krig mot Ryssland. Då säger någon, "men skärp dig, dom nukar skiten ur oss direkt." "Nej, ryssarnas militära utveckling är inget argument."

En annan lysande analys och kritik av Guillous inblanding hittas i GPs krönika "Lättdrucken Chateâu Guillou"

Dagens länk

Bloggen Bent har nu kommit med ett lysande initiativ till oss partilösa liberalister, integritetsivrare och demokrativärnare. Nätverket "Liberalt nätverk för Integritet" som nu söker medlemmar. Jag har ansökt, gör ni också det! Uncle Svea wants YOU!

http://bloggenbent.se/modules/wordpress/2008/12/13/inbjudan-till-liberalt-ntverk-fr-integriteten/

Bodströmsverige

"Den har kallats för en Stasi–lag, ett hot mot demokratin och ett steg på vägen mot ett övervakningssamhälle. Lagen om datalagring, och det EU-direktiv den bygger på, har fått utstå massiv kritik de senaste åren. Thomas Bodström – drivande kraft bakom direktivet – ser det dock som en framgång."

Skriver Svenska Dagbladet i en träffsäker ingress till artikeln "Massiv kritik mot lagen" som inte bara beskriver läget om datalagringslagen, utan hela Sverige. Bodström satte igång bevakningshysterin i Sverige med idéer som idag nästan verkar harmlösa trots dess egentligen magnitud. Det svåra är att det blir värre. Hela tiden trappas det upp. De senaste lagförslagen har bara verkat irrationella och ogrundade, såväl som extrema.

Jag hoppades på en förändring i förra valet. Att de borgerliga partierna skulle vara mer demokratiska, men de svek mig, och folket. De fortsatte i Bodströms linje. Därför är jag nu partilös!

Fult spel av fega rävar!

Sossarna släppte nyligen en video där Mona Sahlin ger svar på tal till Reinfeldt angående jobben. Klipper in sossarnas video här:


Det fula här är att de klippt PRECIS när Mona slutat tala. Reinfeldt kommer nämligen med ett krossande svar till Mona. Varpå Mona whinar om att hon inte kan svara och går därifrån. Slugt av sossarna att bara berätta halva historien tycker jag. Särskilt när Mona bevisar sin brist på politisk talang IGEN! Slutet kan ses här:

Siffermani!

Moderaterna har 53 117 medlemmar
Stoppa IPRED på facebook har 66 445 medlemmar

Beatrice Ask kallar IPRED-motståndet litet. Jag kallar hennes parti litet.

miljöpartiet har 9 045 medlemmar
piratpartiet har 8 312 medlemmar

Den åttonde december fick piratpartiet 600 nya medlemmar
Senaste årsskiftet minskade miljöpartiets medlemmar med 505.
När tror vi piratpartiet går om?

Some riksdag we've got!

Censur av det avvikande

"Detta är den totalitära förtryckarstatens yttersta verktyg; Att förbjuda medborgarna att ens få se och ta ställning till sådant som är kontroversiellt och avvikande."
Säger Henrik Alexandersson. Det är något som vi har otroliga problem med här i Sverige. Vi ska alltid vara så förbannat politiskt korrekta. Han skriver det när han tar upp barnporrslagstiftningen. Vår lagstiftning är på pappret till för att skydda barn mot övergrepp, som sker vid produktion. Det HAX tar upp är att drottning Silvia gått ut och sagt att man bör införa en lag mot att titta på barnporr. Hur skadar detta barnen? Bör man inte koncentrera sig på producenterna? Och sedan när får drottning Silvia uttala sig politiskt. Hade det varit en fråga som inte var så avvikande hade hon direkt fått skarpa tillsägelser.

Jag kan hålla med om att föregående fråga är något komplex. Men det finns fler problem med barnporrslagen. Utdrag från brottsbalken:
"10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn
[...]
Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild som avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra."
Wait a sec! Så tecknad porr som föreställer barn är förbjuden? Hur skadar det barnen? Jag kan inte ens komma på hur man motiverar det. Det är ju som om man försöker bekämpa en hel sexuell läggning för att den är avvikande. Någon som får en déjà vù? Homosexualitet sedan romarna. Och homofobin växte bara sedan dess fram till modern tid. Ska verkligen pedofilerna behöva gå igenom samma sak. Jag kan absolut hålla med om att övergrepp mot barn är fel. Men man kan ju inte bestraffa pedofilerna genom att tabubelägga deras sexuella läggning. Bestraffa dom när de förgriper sig på barn istället!

Här går den s.k. statsvetaren Bo Rothstein ut och kräver en "kvalitetsgranskning" av bloggar och internetinnehåll. Han talar om en "sanering" av internet. Vi har tur att man inte kan använda gaskammare på internet. I sytcken nedan kungör han att många människors delade åsikter är "skadliga", menar han politiskt inkorrekta?
"Förhoppningen med bloggarna var att det skulle främja demokratin, men det finns inget demokrativärde i att yttra sig på ett sätt som är skadligt för någon annan. Att de är många som gör det, gör det inte bättre."
Hamsterpaj censurerar droginformation, Johan själv skriver om det här. Omfg, någon har skadats om det, då måste vi förbjuda information om det. Fungerade det när man tog bort sexualkunskapen i USA?

Efter Arbogafallet väcktes en folkstorm om att begränsa offentlighetsprincipen, särskilt på det juridiska planet. Javisst! Ta bort insynen i det juridiska systemet, så att vi vet att allt går rätt till, eller var det verkligen rätt?

Ett fall texten i början beskrev, tecknad barnporr som förbjudits, domen syns här. Visserligen Australien, men lagen finns i Sverige också. Dessutom har många operatörer i england spärrat delar av wikipedia, p.g.a. vad de kallar barnporr. Det rör sig om ett par omslagsbilder, nämligen Scorpions "Virgin Killer", Nirvanas "Nevermind", Blind Faiths album med samma namn och Led Zeppelins "Houses of the holy". Detta kan bli aktuellt i Sverige också sedan Telia börjat samarbeta med censurföretaget netclean.

Dagens länk

Vänsterblocket var snabba med att roffa åt sig domäner som t.ex. rodgronallians.se och rodgronallians.nu. Men de glömde bort att man nuförtiden kan använda svenska tecken också. Dett har resulterat i den av sidorna som troligen blir bäst:
rödgrönallians.se
Länken verkar inte funka, copypasta istället
Praeterea censeo Spyken esse delendam

När är civilkurage lönsamt enligt makthavarna?

Idag skriver City om civilkurage, helt fantastiskt tycker jag. Det är en förmåga som verkligen uppskattas av mig. För civilkurage och moral är två egenskaper som behövs bland medborgarna för att få ett riktigt trevligt samhälle. Jenny Löfstrand och de fyra andra i artikeln har hindrat bl.a. våldtäktsmän och rånare. Och belönats av polisen:
"Som tack för hjälpen bjuder Malmöpolisen nu in Jenny Löfstrand för att utdela diplom och 1 000 kronor i belöning.

– Hon har agerat mycket modigt. I de flesta fall räcker det med att man ringer polis eller bara agerar som vittnen, säger Margareta Larsson på Malmöpolisen."
Man blir ju nästan tårögd så fint vårt samhälle kan vara. Men när jag snabbt kom och tänka på en händelse för ett par år sedan blir jag argare. Jag har letat och letat efter artikeln som beskriver händelsen, men inte lyckats hitta den. Well, jag försöker summera den:

En krögare hade gripit in i ett slagsmål på hans krog för att stoppa bråket och sära på parterna. Det första som hände därefter var att polisen sa till honom på skarpen. Om han blev straffad kommer jag inte ihåg. Men hör och häpna! Därefter tvingar facket honom att skriva en offentlig ursäkt som publiceras för alla krögare. Och en uppmaning att INTE göra detsamma. Hur motiverade facket det här? De vill inte att krögare skulle utsättas för fara.

Jag finner sådant beteende sjukt. Vad krögare gjort är att förbättra krogmiljön. På kort sikt genom att få ut två bråkare ur sin krog. Och på lång sikt genom att ta aktivt avstånd från våldet på krogen. Han har dessutom agerat väldigt humant och absolut etiskt försvarbart. Utöver det har han försvarat sin krog, vilket jag ser som hans rättighet. Vem vill gå till en krog där det bråkigt? Han räddar populariteten hos sitt företag.

Men i "Alla ska med-Sverige" kan han inte hålla på att riskera saker för att bygga upp en bra krog. Nej lika ska vara lika. Och det är ju inte säkert att alla krögare orkar försvara sin krog. Och då kanske de går i konkurs. Nej stackars krögare som går i konkurs för att de inte klarar av att hantera olyckor som kan hända i den branschen, nu måste facket gå in och ingripa mot de konkurrenskraftiga!
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Svar på Guillous vilsna flummande

Kjell Häglund ger svar på tal till den vilsna Jan Guillou, som innan talade om saker han verkligen inte kände till i aftonbladets chatt och i aftonbladet. Han gör det i sin krönika "Lättdrucken Château Guillou" där han jämför med en dokusåpakändis vars okunnighet hängs ut p.g.a. sin absurditet:
"Men det finns också något kittlande kul, och faktiskt tidstypiskt, i Guillous Aftonbladet-krönikor och chat-deltagande om fildelning den senaste månaden. Det har med kombinationen av okunnighet och absurditetsnivå att göra. Ungefär som om Blondinbella skulle börja messa in krönikor om Mellanöstern till Stureplan.se."
Han lägger inte så mycket fokus på att kritisera enskilda fel, utan gör sin ståndpunkt klar rätt snabbt i utdraget:
""Ett ilsket fåtal vill legalisera nätstölderna" kördes ut den 23 november. En text så renons på sanning och substans att redigeraren inte kunde sätta en sammanfattande rubrik med mindre än att samtidigt sätta svenskt rekord i sakfel. Tre stycken på sex ord!
"Ett ilsket fåtal?" Bara Facebookgruppen mot Ipred har fler medlemmar än Moderaterna. "Legalisera?" Nej, motståndet gäller rättsosäkerheten och införandet av "punitive damages", ett typiskt amerikanskt skadeståndsstraff som går emot all svensk rättspraxis. "Nätstölderna"? Nej, det är en juridisk omöjlighet att beteckna intrång i upphovsrätten som "stöld"."
Jag personligen kan nästan tycka det är elakt av Aftonbladet. Att låta en okunnig kändisjournalist skriva en dåligt baserad krönika där han åter igen får sprida en del av de långt farna lögnerna som redan spridits. Det kommer få två effekter. De individer som är fördjupade i integritetsfrågor, liberala frågor och tekniska frågor kommer direkt att se ut faktafelen i krönikan och bilda ett större avsky mot andra sidan i debatten. Och den andra sidan kommer köpa Guillous ord och lögner, vilket gör att de bildar en större avsky inför motståndarsidan (oss).

Vad Sverige behöver är diskussion. Vi behöver att människor tittar på lagförslaget. Att människor tittar på effekterna. Vanliga människor, alla människor. Inte bara aktivister, partipolitiker och jurister. Alla blir ju berörda av detta kontroversiella lagförslag.
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Hur politiskt arbete på hög nivå fungerar

Läs SR:s artikel Våld och hot effektiva metoder enligt AFA. Särskilt citatet nedan bör läggas märke till:

"- Vi vet att misshandel, våld och hot och liknande kan fungera. Vi har
sett goda resultat på hur organisationer och enskilda individer motarbetas och
tvingas ge upp sina politiska projekt, säger Paul."

Ny kritik mot rökförbudet

Josef Dlouhy skrivet fint om Camilla Lindbergs motion jag nämnde för ett par dagar sedan i sitt inlägg "Smoking is healthier than fascism". Jag såt precis bakom honom när han skriver:
"Jag är en av alla de som faktiskt uppskattar att slippa stinka rök efter en utekväll men jag är samtidigt klok nog att inse att förbud är farligare än det de försöker förbjuda. Sådana här lagar förökar sig, de börjar som kan tyckas som “smärre” inskränkningar i ditt och mitt privatliv men några byråkratiska ögonblick senare så står vi där med nästintill totalitära påbud och förbud, allt motiverat med “vårt eget bästa” (”RAUS!”)."
Jag vet inte huruvida han läst Eberhard eller inte, men han är inne på exakt samma idéer. Det syns ännu tydligare i resten av texten, då han har en ganska precis sammanfattning av Eberhards debutbok. I slutet av inlägget debatterar han hur förbud egentligen inte hindrar människor att genomfra handligarna som förbudet förbjuder utan bara ser till att de blir straffade. Och han avslutar med att visa hur vissa av förbuden och regleringarna inte bara är stränga utan helt ideologiskt fel. Han jämför med sossarnas tvångssteriliseringar, där man steriliserade folk med genetiska sjukdomar, och även vissa som hade "fel" gener.
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Ändringar i svenska lagboken

Mårtensson som läst igenom regeringens nya lagförslag grundat på IPRED-direktivet har kommenterat de bästa delarna. De viktigaste ändringarna verkar ske i 53 §. Citerar lite från Mårtensson:

"I paragraf §53b inför regeringen möjlighet att lagföra någon när det gäller
"fråga om försök" eller "förbereder intrång". Detta är en betydande utvidgning av upphovsrätten. Alla och envar inser att det kommer att uppstå gränsdragningsproblem. Så som det är nu krävs ett fullbordat brott. [...]

Enligt § 53c räcker det att upphovsrättsinnehavaren visar "sannolika skäl" för att någon gjort intrång för att man ska få tillgång till IP numret.

Enligt underpunkten 1 i denna paragraf kan upphovsrättsinnehvararen få tillgång till IP numret till den som medverkar till "brottet". Även här talar vi om att lagen är otydlig. Den öppnar möjligheter till till att en stor mängd aktörers identitet kan efterforskas. Innan en praxis är fastlagd finns det risker för ett rent vilda västern. [...]

I § 53 f sägs det att den som en har fått sitt IP nummer utlämnat av till exempel ett webhotell eller en nätleverantör ska få veta det tidigast en månad efter det att upphovsrättsinnehavaren fick uppgiften. Redan här skapas ett underläge för den enskilde. Lika rätt inför lagen avskaffas här. Det är illa.

I § 53g inskränker man den enskildes rättigheter enligt personuppgiftslagen.
Vilka konsekvenser det får i praktiken kräver en längre utredning."


§ 53 b och § 53 c § öppnar för väldiga otydligheter tycker jag. Ska man bli dömd för att surfa på TPB? Eller hur förbereder man intrång? Att en lag öppnar för att man ska bli dömd för att det kan bevisas att man "sannolikt" har begått ett brott känns korkat, särskilt i sådana här fall. En annan otydlighet är vilka "medhjärparna" är. Lagen kan tolkas så att man kan inkludera alla från seeden till trackern, t.o.m. MSN skulle med lätthet kunna rymma inom gränserna för lagen.

§ 53 f är bara ehwtf tycker jag? Ska advokaterna hinna lägga upp sin åtal och begära husrannsakan innan den åtalade hinner förbereda sig? § 53 g är bara onödigt. Den handlar om att ytterligare kapa PUL.

SvD har nyligen skrivit en artikel om konsekvenserna, vid namnet "Säkerhetsexpert: Ipred gör skivbolagen till privatpoliser" där säkerhetsexperten André Rickardson talar om hur IPRED tillåter företag att genomföra "privata husrannsakan". Nu behöver de inte anställa torpeder längre... André själv säger också:
"– Det som polisen inte får, får IFPI och Antipiratbyrån göra. Jag undrar om politikerna vet vad de egentligen röstar igenom här."

Johan Linander (c) säger som svar:
– Vi ser att det finns flera typer av bevis, till exempel kan man använda sig av vittnen.

Problemet är bara, var ska du få dem ifrån? Hur många vittnen kan finnas vid fildelning?
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Hon vill riva upp rökförbudet!

Min nya favoritriksdagsfolkpartist har kommit med ännu ett bra förslag, riv upp rökförbudet! Good thinking säger jag! Sen när blev det statens beslut att ta om individer vill röka? Det stör mig att dom tror det. Visst, det finns dåliga effekter av rökningen. Men jag har också hört från många att rökning är extremt stressbefriande. Citat:
"Innan pallade man inte skolan. Nu tar jag en cigg på rasterna, och en cigg innan proven. Och nu funkar det."
Är detta negativt. Överläkare David Eberhard skriver i sin bok "I trygghetsnarkomanernas land - Sverige och det nationella paniksyndromet" om hur man inte kan bevisa en statistiskt kortare livslängd bland rökare. Visst finns det statistik som talar emot det. Men å andra sidan är rökningen som störst.Om man studerar medellivsängden i världen (De minsta länderna ses som felkällor) så märker man att de som rankas högst är Japan, där rökningen ligger på grova 35 % för båda könen och ända upp till 50 % för männen.

Australien som ligger tvåa har haft en kraftig nergång gällande rökning, men det ligger fortfarande på var fjärde person. Trean, Kanada, kan bara skryta med var femte person. Det ironiska nu är att ju längre medellivslängd de de länder med hög medellivslängd har, desto högre andel röker. Ain't it fun Livsmedelsverket?

Visst kan man tjata sig blå om passiv rökning och shit. Men jag ser det som simpelt whinande. Hade ni varit så otroligt rädda för passiv rökning hade ni inte kört bil, inte konsumerat ej rättvisemärkta livsmedel, eller annat som skadar andra. För passiv rökning är inte särskilt farligt.
Praeterea censeo Spyken esse delendam

"Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja"

Ett av de vanligaste argumenten från motståndarna i integritet vs. säkerhetsdebatten. Stämmer det verkligen. Redan i början av inlägget vill jag förtydliga något. Det är framför allt generell bevakning jag motsätter mig. Bevakning som är riktad mot alla eller slumpmässigt utvalda personer. Övervakning som sätts in mot personer som det är berättigat att bevaka, när det sker i rimliga mått, har jag inget problem med.Ett första motargument är behovet av privatliv. Sidan stoppa-storerbror ställer skickligt frågan "Varför låser du om dig när du går på toa?". Det finns saker, helt lagliga saker, som är behöver vara privata för oss. Är det en sådan här värld vi vill ha?Ett annat mycket tänkvärt argument, ofta mitt favoritargument, är risken för ändamålsglidning. Det finns redan många exempel på hur rättsredskap utnyttjas för olagliga syften. Användningen av PKU-registret för brottsbekämpning är ett klassiskt exempel. Registret uppkom för provtagning och forskning, men sedan diskussionen om att öppna det för brottsbekämpning startades har folk börjat lämna det. På sidan stoppa-storebror nämns ett antal fall där polis och andra myndigheter sålt uppgifter till privatpersoner.

Hur mediebolag använt utpressning är inget nytt fenomen. Ett bra exempel är the guardians "Porn bill for couple who can't download" där ett mediebolag skickat ut ett kvarbrev på 500 £ för nerladdning av en tysk homosexuell hardcoreporrfilm. Annars skulle tydligen juridiska påföldjer komma.


"Annars skulle det kunna få till följd att människor som ägnar sig åt människohandel och bedriver en bordell bestämmer sig för att starta en tidning och kalla bordellen för tidningsredaktion för att värja sig mot buggning."

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström, 2006, motiverar att även tidningsredaktioner måste kunna buggas. Journalister kan väl också kollas, då de rimligtvis har "rent mjöl i påsen".


"Det är bättre att registrera tio för många än en för lite"

Sveriges statsminister Tage Erlander apropå Säpos registrering av svenskar.


"Jag tror att många människor har något skelett i garderoben och den som har information om detta kan tillskansa sig makt"

Signaturen Filur i insändare i Svenska Dagbladet, jan -06, apropå argumentet 'Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja'.


"Att gå på porrklubb är lagligt men försök göra politisk karriär fem år senare"

Signaturen Skuldfri i insändare i Svenska Dagbladet, jan -06, apropå argumentet 'Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja'.


"Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen"

Signaturen Tomten i insändare i Svenska Dagbladet, jan -06, apropå argumentet 'Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja'.

Praeterea censeo Spyken esse delendam

Opassande.se

Allt härifrån mynnar från ett inlägg jag hittade i bloggen opassande. Inlägget är en kort sammanfattning av några integritetskränkande lagar som införts de senaste åren. Jag sammanfattar höjdpunkterna:

Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. Prop. 2004/05:143
Lagändringen kan i stort sett sammanfattas av:
"Föreslagen lydelse
27 kap. 23 a §
Om det vid hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet om avlyssning eller övervakning, får uppgifterna användas för att utreda brottet."
Det innebär att du i stort sett kan säga: "Han sysslar med massmord". En utredning med hemliga tvångsmedel sätts igång. Information samlas in. Och WHOA! Informationen är all yours. Kan tänka mig att detta är särskilt bra mot fildelare i nuläget. Lagförslaget blir ännu värre när man läser SVT.se:s artikel "Teleövervakning vanligare än redovisat" där de skriver:
"Polisens hemliga teleövervakning är vanligare än vad de redovisar. I fjol fick polisen tillstånd till 1.119 övervakningar. Men, i verkligheten genomfördes omkring 8.000 övervakningar, beräknar polisen."
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Prop. 2005/06:177
Lägger vi till den här lagen till den förra får vi en ännu allvarligare situation. Behöver det ens förklaras?
"Tillstånd till tvångsmedelsanvändning ska enligt förslaget kunna meddelas, om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig brottslig verksamhet som innefattar en i lagen särskilt angiven gärning."


Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
SOU 2005:38
Lagen ger polisen rätt att använda spyware och dylikt i dator och mobil. Denna lag verkar inte ta hänsyn till vem som begår brottet, bara den skyldige åker fast. Förtydligas i:
"– Även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt
skall hemlig dataavläsning få äga rum om det är av synnerlig vikt
för utredningen att dataavläsning sker av information i informationssystem
som har använts eller används vid brottet. Hemlig dataavläsning
i sådana fall får äga rum endast om åtgärden syftar till
att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet."
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (2007/2253(INI))
Det är bara ett betänkande, men det är väldigt saftigt. Det värsta är iden om att införa mediecensur. Särskilt bloggar. Ses i punkt 4 till punkt 6:
"4. Europaparlamentet understryker att det behövs system som övervakar och förverkligar medial mångfald och som bygger på tillförlitliga och opartiska indikatorer.
5. Europaparlamentet håller med om att medial mångfald bör mätas på medlemsstatsnivå.
6. Europaparlamentet betonar att myndigheterna i EU och medlemsstaterna måste trygga journalistiskt och redaktionellt oberoende med hjälp av lämpliga och särskilda rättsliga och sociala garantier samt att medieägarna måste hålla sig till bästa metoder på de marknader där de verkar."
Punkt 9 låter som ett hot tycker jag, kravet på ansvarig utgivare i bloggar, vad hände med anonymiteten?
"9. Europaparlamentet föreslår att bloggarnas rättsliga och allmänna ställning ska klargöras
och uppmuntrar en frivillig klassificering av dem utifrån deras författares och utgivares
yrkesmässiga och ekonomiska ansvar och intressen."

Dir 2008:2008:71 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tror ärligt talat inte jag behöver gå igen det här särskilt mycket. Minns inte vi alla när PKU-registret kom på tal tidigare i år? När polisen ville ha tillgång till det. Vill vi inte att alla ska testas för PKU och de andra sjukdomarna man testas vid i födseln?

Radio Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a policy framework {SEC(2007) 312}
EU:s nya briljanta ide om att alla brev ska vara spårbara, de vill sätta Radio Frequency Identification (RFID)-chips på dom.
"you run a big risk that things get lost" säger Florent Frederix från EU-kommisionen. Dessutom får vi reda på avsändare och mottagare Florent!
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Ett ljus i mörkret

Camilla Lindberg (fp) har kommit med en riktigt bra motion. "Införande av integritetsbalk" heter motionen som vill minska risken för en minskad integritet i Sverige. Lagen har fyra delar:

Införande av en integritetsbalk
:
"Sverige har, i jämförelse med flertalet länder som uppfyller kriterierna för att vara demokratiska rättsstater, i vissa delar en svag lagstiftning till skydd för privatlivet. Svensk lag saknar en sammanhängande, övergripande definition av begreppet integritet. [...]
Den mer ideella aspekten av den personliga integriteten, som t.ex. berör insamlande av potentiellt kränkande uppgifter om en person, dennes verksamhet eller sociala kontakter med mera, faller enbart tillbaka på RF 1:2: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”."
Det är ju precis detta som FRA-lagen och IPRED-direktivet handlar om. Hade vi haft den här balken innan hade det aldrig kunnat inträffa.
in
"Rätten till den ideella integriteten uttrycks där framför allt genom artikel 8, Rätten till skydd för privat- och familjeliv. Denna innefattar bland annat skydd för privat korrespondens. Rätten får inskränkas endast med stöd i lag som syftar till att trygga det demokratiska samhällets säkerhet, en mycket stark motvikt."
Vi har alltså redan lagen. Dock märker man tydligt på svensk och europeisk politik att detta inte följs. Därför behövs en förstramning och ett förtydligande. Kommer tillbaka till det här.

"En samlad integritetsbalk kan också verka stimulerande på forskning om integritetsfrågor inom de juridiska fakulteterna."
:)

Integritetsrevisioner:
För att ytterligare förstärka en integritetsreform inom lagstiftningen kan riksdagen besluta uppdra åt regeringen att låta utföra integritetsrevisioner av den statliga verksamheten.
Utmärkt förslag, och väl behövt.

Integritetskonsekvsensanalytiker:
"Analyser av nya lagförslags integritetspåverkande konsekvenser är en annan åtgärd som bör övervägas. [...] Därför riksdagen som sin mening ge regeringen till känna att obligatoriska integritetskonsekvensanalyser bör införas för ny lagstiftning."
Ett bra sätt att strama upp integritetskvaret som jag talade om innan. Dock anser jag att det amerikanska systemet med domare som kontrollerar varje ny lag mot grundlagarna är otroligt bra. Varför inte ta efter det?

Förbud mot massövervakningssystem:
"Skyddet för privatlivet kan hotas av flera var för sig oberoende och ganska harmlösa övervakningssystem. Den tekniska utvecklingen möjliggör ett sammanställande och analys av information som tidigare var alltför splittrad och mångfacetterad för att kunna utgöra något hot mot individens integritet"
Som ett av sina exempel nämner Camilla hastighetsövervakningen, och att vissa vill bygga ut systemet för att sätta dubbla kameror på en längre sträcka för att kunna mäta medelhastigheten. Det är extremt farligt. Det innebär ju att våra resor kommer bevakas ännu noggrannare.

Till sist vill jag slå ett slag för att dokumentet har en författare, vilket EU-direktiven inte har.
Praetera censeo Spyken esse delendam

IDG

Två bra artiklar i IDG.se hittade:

EU vill ge polisen trojaner

EU har nu kommit på iden att övervaka, inte bara folks skickade information, utan också folks datoranvändning. Jag finner iden sjuk.
"Som motåtgärd föreslår ministerrådet, EU:s lagstiftande organ, att polis och företag ska samarbeta med, utökad patrullering av internet, större informationsutbyte mellan länder och myndigheter och möjligheten för polis att genomsöka datorer via Internet."
Är de helt sjuka eller bara onormalt korkade? Ska företag nu ges chansen att placera trojaner på folks datorer? Ska informationen få skickas mellan regeringar? Jag vill faktiskt varken att min information hamnar hos företag eller diktaturer (Ryssland är ett bra och nära exempel).
"Virus, informationsstöld, spam, id-stöld och barnporr är de största hoten enligt EU."
Ok. Hur ska trojaner, från bl.a. diktaturer och företag stoppa virus och informationsstöld. Man för ju ut det lagliga på just det planet? Att använda spam som argument för ett sådant här lagförslag är bara befängt. Jag kan inte förstå de människor som föredrar trojaner framför spam. Att det skulle stoppa barnpornografibrott är också statistiskt orimligt. Historien har visat att lagar som kränker internetintegriteten generellt sett öppnar marknaden för anonymitetsprogram för även barnpornografiförbrytare.

"Interpol ska även få 300 000 euro extra för att samordna kampen mot IT-brott."
En läskig faktor man inte ofta tänker på är att vi skattebetalare, som ofta sätter oss emot dessa integritetskränkande lagar, är de som får betala för dom också. Hittade en siffra över hur mycket den nya FRA-lagen kommer kosta. Har dock glömt bort den.

Så tänker Pirate Bay göra sina användare anonyma

"När PC för Alla i förra veckan talade med Symantecs säkerhetsexpert Per Hellqvist förutspådde han att piraterna knappast skulle sitta overksamma med den nya lagen i antågande:
– De som basar för själva fildelningsteknologin kommer säkerligen att utveckla denna så att det blir svårare att se IP-nummer, till exempel genom att lägga in någon typ av proxy-läge i bittorrentmjukvaran, vilket vore en ganska enkel lösning. Om det blir allmänt känt att det än en gång är riskfritt att piratkopiera tror jag i så fall att fildelningen kommer att öka igen."
Här ser ju då motreaktionen. TPB är en av de många som kommer utveckla anonymitetstekniken. Och min uppfattning är att de riktiga experterna på datorteknik är fildelarna snarare än tvärtom. Är det detta vi vill ha? Ett anonymare internet?

Praeterea censeo Spyken esse delendam

Så var det det här med kärnkraft...

Jag hade tänkt visa lite var jag står när det gäller kärnkraftsfrågan. Drar kärnkraftshistiorien utifrån ett par olika viktiga perspektiv:
Säkerheten
Säkerheten är den fråga som motståndare oftast drar upp först. Oftast tillsammans med Tjernobyl eller Harrisburg. För att visa att kärnkraft inte är så farligt ska jag försöka ge en kort förklaring av dessa situationer, och visa på hur det utvecklats.

Tjernobyl var ingen slump. Den var konstruerat på ett olämpligt sätt. Det var en reaktor som tillhörde generation I. Det är bara ett extremt fåtal reaktorer idag som är konstruerade enligt generation I. Harrisburgolyckan skedde däremot i en reaktor från generation II. Detta hade egentligen ingenting med kärnkraft i allmänhet att göra, utan kan skyllas på slump och mänsklig faktor. Harrisburgreaktorn var bra skyddad och beredd för dessa omständigheter. Det som skedde var bara en partiell härdsmälta. Dessutom höll reaktorns inneslutning, så att mängden radioaktivt avfall som läckte ut var mindre än den mängd som släpps ut under ett år.

Olyckan ledde ändå till diverse förbättringar, som särskilt inkluderades i generation III. De kraftverk vi har idag är en blandning av generation II och III, beroende på var i världen du kollar. Generation III+ och IV är redan på väg, ännu säkrare och effektivare. Källa eller annan källa och den här källan. Eller wiki här och där.
Miljövänner för kärnkraft sammanfattar Tjernobyl väldigt bra i artikeln "Verkliga sanningar om kärnkraftshaverier"
"Denna reaktortyp är konstruerad under sovjettidens planhushållning, då man värderade tekniska prestanda högt medan säkerhetsfrågorna fick mindre fokus."

Ekonomi
Den billigaste formen av energiutvinning idag är förbränning av fossila bränslen. Och det är också detta sätt som utan tvekan är det mest använda. Men det som kostar vid förbränning av fossila bränslen är just själva bränslet. Ett pris som väldigt troligt kommer höjas den närmsta tiden. Vi har redan börjat märka det med oljan.

Kärnkraft däremot kräver stora grundinvesteringar. Men räknat i kr/kWh är bränslet väldigt billigt då det är extremt energirikt. Dessutom är ny teknik som är tänkt att effektivisera energiupptaget ur anrikat uran på väg. I dagsläget utvinner man cirka 1-2 % av det maximala energiupptaget i bränslet. Med bridreaktorer kan man utvinna närmare 100 % av det maximala energiupptaget.

Vindkraft vill jag knappt ens ta upp. Kärnkraftspriset idag ligger på ca 27 öre/kWh, och kärnkraft är ändå en bransch i otrolig utveckling. Vindkraften ligger på 38 - 50 öre/kWh.

Miljöaspekten
Som det ser ut idag importeras väldigt myckt av vår el från resten av europas kolkraftverk. Det finns ju dom som påstår att kärnavfallet kommer störa oss om ett par tusen år. Mitt vanliga argument då är "om det fortfarande finns människor då". För det är svårt att tro att vi ska kuna bevara vår värld som den är om vi fortsättet att bränna kol i den utsträckningen vi gör nu. Ett fascinerande fenomen är att kolkraft faktiskt sprider mer radioaktiva ämnen (främst Thorium och Uran) i atmosfären än kärnkraft. Kan läsas här. Läs även här.Så jag är för en hållbar utveckling. Ekologiskt såväl som ekonomiskt är jag för en utveckling av kärnkraften, vilket hjälper till en avveckling av fossila bränslen.

Praeterea censeo Spyken esse delendam

IPRED-Direktivet och detta misslyckade fenomen vissa kallar Europeiska Unionen

Jag har nyligen läst igenom IPRED-direktivet. Det är, svårskrämd som jag är, ganska underhållande. Det är för stunden ganska underhållande hur EU liknar en av sina medlemsländer. För EU verkar inte vara bättre än en polsk riksdag. Det första jag märkte var alla faktafelen. Redan på andra sidan skriver de t.ex.
"Finally, this phenomenon appears to be increasingly linked to organised crime"
och
"Counterfeiting and pirating have become luckrative activities in the same way as other large-scale criminal activities such as drug trafficking"
För er som inte anser att dessa är faktafel:
Inget känt samband mellan fildelning och organiserad brottslighet finns. Däremot så ökar ofta fildelarlagar t.ex. pedofilbrott genom att de öppnar en marknad för anonymitetstjänster. Som rapporterat på IDG.se. Att fildelning är en lukrativ verksamhet är en otrolig överdrift. Nästan alla västerländska organiserade delare och trackers (t.ex. TPB) d.v.s. de som lägger ner tid och arbete på fildelning arbetar ideelt. Varför har då TPB sponsorer undrar många? För att kunna betala servrar. Att jämföra fildelare med drogsmugglare finner jag bara hilarious.

Hur hittar man då källorna till informationen frågade jag mig då. Tydligen har EU-direktiv ingen formell författare, och dessutom finns inget behov av källhänvisning. Har de ens källor frågar jag då? eller skriver de bara efter sina egna ideologiska uppfattningar? I varje fall har jag mailat både Europe Direct och den svenska EU-parlamentarikern Maria Robsahm. Hoppas på ett svar i veckan.
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Ännu en blogg?

Pretty much. Jag är som sagt Isak Gerson. För tillfället avslutar jag min gymnasieutbildning. Och jag är engagerad i politik. Det är den här bloggen kommer handla om. Främst kommer den troligen handla om mina extremliberala åsikter. För tillfället kommer jag debattera t.ex. IPRED-direktivet och dess genomförande i Sverige, FRA och deras effekter på Sverige. Jag kommer diskutera yttrandefriheten och hur man ska rädda den från våldsamma aktivister som AFA och dylikt pack. Och diverse integritets- och valfrihetsfrågor. För det är ju det liberalismen handlar om.

Jag är också engagerad i naturvetenskaplig och teknikinriktad politik. Främst energipolitiken, där jag en stark kärnkraftsförespråkare. Till en viss gräns förespråkar jag även förnybara energikällor.

Mina influenser kommer främst från Henrik Alexandersson, Magnus Andersson, Pär Ström och Flashbacks forum. Jag stödjer dock inte Henrik Alexanderssons val att låta sin nya bok "Bloggen som politiskt vapen" kosta, man tycker ju att .pdf-versionen borde vara gratis. Men vafan, han är duktig. Och jag stödjer honom gärna. Åsiktsmässigt såväl som ekonomiskt.

En annan riktigt bra politisk bok är David Eberhards bok "I trygghetsnarkomanernas land - Sverige och det nationella paniksyndromet" Nu väntar jag med spänning på hans nästa bok "Ingen tar skit i de lättkränktas land" som kommer ut nästa år.

Praeterea censeo Spyken Esse Delendam
Isak Gerson

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper