Hon vill riva upp rökförbudet!

Min nya favoritriksdagsfolkpartist har kommit med ännu ett bra förslag, riv upp rökförbudet! Good thinking säger jag! Sen när blev det statens beslut att ta om individer vill röka? Det stör mig att dom tror det. Visst, det finns dåliga effekter av rökningen. Men jag har också hört från många att rökning är extremt stressbefriande. Citat:
"Innan pallade man inte skolan. Nu tar jag en cigg på rasterna, och en cigg innan proven. Och nu funkar det."
Är detta negativt. Överläkare David Eberhard skriver i sin bok "I trygghetsnarkomanernas land - Sverige och det nationella paniksyndromet" om hur man inte kan bevisa en statistiskt kortare livslängd bland rökare. Visst finns det statistik som talar emot det. Men å andra sidan är rökningen som störst.Om man studerar medellivsängden i världen (De minsta länderna ses som felkällor) så märker man att de som rankas högst är Japan, där rökningen ligger på grova 35 % för båda könen och ända upp till 50 % för männen.

Australien som ligger tvåa har haft en kraftig nergång gällande rökning, men det ligger fortfarande på var fjärde person. Trean, Kanada, kan bara skryta med var femte person. Det ironiska nu är att ju längre medellivslängd de de länder med hög medellivslängd har, desto högre andel röker. Ain't it fun Livsmedelsverket?

Visst kan man tjata sig blå om passiv rökning och shit. Men jag ser det som simpelt whinande. Hade ni varit så otroligt rädda för passiv rökning hade ni inte kört bil, inte konsumerat ej rättvisemärkta livsmedel, eller annat som skadar andra. För passiv rökning är inte särskilt farligt.
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper