Lagenlig indoktrinering

Jag har länge undrat vad fan skolan sysslar med. Systematisk ideologisk doktrinering kan vara ok. Men när det är lagstärkt närvarotvång, och dessutom ingen valfrihet av ideologi är det INTE OK. EU-parlamentet skriver här:
"14. Recommends that media education should shed light on copyright aspects of media use and on the importance of respecting intellectual property rights, in particular regarding the Internet, as well as on data and privacy security and the right of informational self-determination; stresses the need for new media-literate users to be aware of the potential risks concerning IT security and the security of personal data, and of the risks relating to cyberviolence;
[...]
18. Maintains that media education should be an element of formal education to which all children should have access and which should form part and parcel of the curriculum at every stage of schooling;"
Hur kan man stödja ett EU-förslag som uppmanar till indoktrinering av åsikter i skolan? Rent ideologiska åsikter dessutom. Vad som också skrämmer mig är att detta kan vara en följd av motståndet till IPRED-lagen och liknande lagar. EU vill kanske minska oppositionen genom att lära folk vad som är "rätt" från första början. Det är inte första gången sådana här saker händer. Hela händelsen påminner om kränkningen av yttrandefriheten i skolan som togs upp för ett par år sedan. Åsiktsförbjuden gällande extrema högeråsikter, citat kan ses här:
"Utbildningen i gymnasieskolan skall främja förståelsen och fördragsamheten mellan etniska eller religiösa grupper. Var och en som arbetar inom gymnasieskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde. Rasistisk och nazistisk propaganda får inte förekomma inom gymnasieskolan, liksom inte heller rasistiska och nazistiska symboler (Utb.plan, sidan 5)."
Från en skolrapport i Eslöv. En artikel om att ge skolor som sätter IG på oliktänkande:
"Skolverket har definierat vad läroplanen i samhällskunskap innebär. Kort sagt så ger de en skola rätt, när den menar att för att få godkänt så måste man kunna tillämpa ett demokratiskt synsätt för att få godkänt, och det i sin tur innebär alltså att elever kan få underkänt för främlingsfientlighet och homofobi, rent konkret.
Det är intressant eftersom det betyder att skolverket alltså sätter nivån för vad ett demokratiskt synsätt innebär, och såsom de definierar det nu så är det alltså att säga och göra rätt saker, och vilka är det som kommer avgöra vad som är rätt?
Egentligen blir det ju lärarna."
En annan artikel om skolan där allt började:
"Politikerna i Kungälvs kommun stöder Ytterbyskolans beslut att inte ge godkänt betyg i samhällskunskap till elever som utsätter andra för rasistiska kränkningar.
[...]
Genom att använda betygskriterierna får skolan "ökad möjlighet att förklara problemets allvar i dialog med såväl eleven som hemmet", tillägger skribenterna."
Visst, kränkningar är olagliga. Men det är en rättsfråga och inte en betygsfråga. Du skulle väl inte givit ett cykeltjuv IG? Den andra delen av citatet är läskigt. Det är inte bara så att indoktrineringen ska ske i skolan, skolan ska komma hem till en och diskutera elevens privata ideologiska åsikter med föräldrarna. Det här rör sig ju om politiska förföljelser. Och skolan rör sig i en sfär där den absolut inte får röra sig.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper