Censur av det avvikande

"Detta är den totalitära förtryckarstatens yttersta verktyg; Att förbjuda medborgarna att ens få se och ta ställning till sådant som är kontroversiellt och avvikande."
Säger Henrik Alexandersson. Det är något som vi har otroliga problem med här i Sverige. Vi ska alltid vara så förbannat politiskt korrekta. Han skriver det när han tar upp barnporrslagstiftningen. Vår lagstiftning är på pappret till för att skydda barn mot övergrepp, som sker vid produktion. Det HAX tar upp är att drottning Silvia gått ut och sagt att man bör införa en lag mot att titta på barnporr. Hur skadar detta barnen? Bör man inte koncentrera sig på producenterna? Och sedan när får drottning Silvia uttala sig politiskt. Hade det varit en fråga som inte var så avvikande hade hon direkt fått skarpa tillsägelser.

Jag kan hålla med om att föregående fråga är något komplex. Men det finns fler problem med barnporrslagen. Utdrag från brottsbalken:
"10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn
[...]
Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild som avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra."
Wait a sec! Så tecknad porr som föreställer barn är förbjuden? Hur skadar det barnen? Jag kan inte ens komma på hur man motiverar det. Det är ju som om man försöker bekämpa en hel sexuell läggning för att den är avvikande. Någon som får en déjà vù? Homosexualitet sedan romarna. Och homofobin växte bara sedan dess fram till modern tid. Ska verkligen pedofilerna behöva gå igenom samma sak. Jag kan absolut hålla med om att övergrepp mot barn är fel. Men man kan ju inte bestraffa pedofilerna genom att tabubelägga deras sexuella läggning. Bestraffa dom när de förgriper sig på barn istället!

Här går den s.k. statsvetaren Bo Rothstein ut och kräver en "kvalitetsgranskning" av bloggar och internetinnehåll. Han talar om en "sanering" av internet. Vi har tur att man inte kan använda gaskammare på internet. I sytcken nedan kungör han att många människors delade åsikter är "skadliga", menar han politiskt inkorrekta?
"Förhoppningen med bloggarna var att det skulle främja demokratin, men det finns inget demokrativärde i att yttra sig på ett sätt som är skadligt för någon annan. Att de är många som gör det, gör det inte bättre."
Hamsterpaj censurerar droginformation, Johan själv skriver om det här. Omfg, någon har skadats om det, då måste vi förbjuda information om det. Fungerade det när man tog bort sexualkunskapen i USA?

Efter Arbogafallet väcktes en folkstorm om att begränsa offentlighetsprincipen, särskilt på det juridiska planet. Javisst! Ta bort insynen i det juridiska systemet, så att vi vet att allt går rätt till, eller var det verkligen rätt?

Ett fall texten i början beskrev, tecknad barnporr som förbjudits, domen syns här. Visserligen Australien, men lagen finns i Sverige också. Dessutom har många operatörer i england spärrat delar av wikipedia, p.g.a. vad de kallar barnporr. Det rör sig om ett par omslagsbilder, nämligen Scorpions "Virgin Killer", Nirvanas "Nevermind", Blind Faiths album med samma namn och Led Zeppelins "Houses of the holy". Detta kan bli aktuellt i Sverige också sedan Telia börjat samarbeta med censurföretaget netclean.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper