Wait, what?

Det finns ett par friheter som t.o.m. EU förespråkar. EU som ändå är en väldigt kontrollerande organisation förespråkar sina fyra rättigheter (Fri rörelse av människor, pengar, varor och tjänster). Därför tycker jag det är konstigt när europeiska propositioner kommer som inte bara bryter mot de självklara västerländska demokratiska rättigheterna (yttrande, tryck o.s.v.) utan också mot EU:s rättigheter. Våra mindre kära grannar kom med ett sådan nyligen. De vill införa regeringskontrollerad körning i Danmark. De vill allvarligt installera GPS i alla bilar i Danmark som sedan regeringen kan kontrollera. Skenanledningen är vägskatt...

Kan ses här!Länk

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper