"Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja"

Ett av de vanligaste argumenten från motståndarna i integritet vs. säkerhetsdebatten. Stämmer det verkligen. Redan i början av inlägget vill jag förtydliga något. Det är framför allt generell bevakning jag motsätter mig. Bevakning som är riktad mot alla eller slumpmässigt utvalda personer. Övervakning som sätts in mot personer som det är berättigat att bevaka, när det sker i rimliga mått, har jag inget problem med.Ett första motargument är behovet av privatliv. Sidan stoppa-storerbror ställer skickligt frågan "Varför låser du om dig när du går på toa?". Det finns saker, helt lagliga saker, som är behöver vara privata för oss. Är det en sådan här värld vi vill ha?Ett annat mycket tänkvärt argument, ofta mitt favoritargument, är risken för ändamålsglidning. Det finns redan många exempel på hur rättsredskap utnyttjas för olagliga syften. Användningen av PKU-registret för brottsbekämpning är ett klassiskt exempel. Registret uppkom för provtagning och forskning, men sedan diskussionen om att öppna det för brottsbekämpning startades har folk börjat lämna det. På sidan stoppa-storebror nämns ett antal fall där polis och andra myndigheter sålt uppgifter till privatpersoner.

Hur mediebolag använt utpressning är inget nytt fenomen. Ett bra exempel är the guardians "Porn bill for couple who can't download" där ett mediebolag skickat ut ett kvarbrev på 500 £ för nerladdning av en tysk homosexuell hardcoreporrfilm. Annars skulle tydligen juridiska påföldjer komma.


"Annars skulle det kunna få till följd att människor som ägnar sig åt människohandel och bedriver en bordell bestämmer sig för att starta en tidning och kalla bordellen för tidningsredaktion för att värja sig mot buggning."

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström, 2006, motiverar att även tidningsredaktioner måste kunna buggas. Journalister kan väl också kollas, då de rimligtvis har "rent mjöl i påsen".


"Det är bättre att registrera tio för många än en för lite"

Sveriges statsminister Tage Erlander apropå Säpos registrering av svenskar.


"Jag tror att många människor har något skelett i garderoben och den som har information om detta kan tillskansa sig makt"

Signaturen Filur i insändare i Svenska Dagbladet, jan -06, apropå argumentet 'Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja'.


"Att gå på porrklubb är lagligt men försök göra politisk karriär fem år senare"

Signaturen Skuldfri i insändare i Svenska Dagbladet, jan -06, apropå argumentet 'Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja'.


"Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen"

Signaturen Tomten i insändare i Svenska Dagbladet, jan -06, apropå argumentet 'Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja'.

Praeterea censeo Spyken esse delendam

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper