Fult spel av fega rävar!

Sossarna släppte nyligen en video där Mona Sahlin ger svar på tal till Reinfeldt angående jobben. Klipper in sossarnas video här:


Det fula här är att de klippt PRECIS när Mona slutat tala. Reinfeldt kommer nämligen med ett krossande svar till Mona. Varpå Mona whinar om att hon inte kan svara och går därifrån. Slugt av sossarna att bara berätta halva historien tycker jag. Särskilt när Mona bevisar sin brist på politisk talang IGEN! Slutet kan ses här:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper