Lite uppdateringar

HAX skriver om ålderscensur på internet och hänvisar hit.
"The Cabinet minister describes the internet as “quite a dangerous place” and says he wants internet-service providers (ISPs) to offer parents “child-safe” web services."
Jag visste inte att det hade gått så här långt. Att Englands politiker är rädda för internet.
“There is content that should just not be available to be viewed. That is my view. Absolutely categorical. This is not a campaign against free speech, far from it; it is simply there is a wider public interest at stake when it involves harm to other people. We have got to get better at defining where the public interest lies and being clear about it.”
Ytterligare ett exempel på när statsapparaten försöker bestämma vad som är farligt för folket. När det egentligen bara är farligt för deras etiska värderingar.

Pär Ström har gjort ännu en lysande video, "Genusteori på dagis", en kort video för att förmedla vad som faktiskt sker i samhället. Hur långt jämnställdhetstjafset har gått.
"De genusforskare som har gått så långt att de letar efter förtryckarstrukturer i en kaffekopp, dom ska inte ha fortsatta anslag utan där så tror jag till viss del att det handlar om att främja sin karriär."
Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper