Andra delen om vänsterextremism

Extremister är nu utläst. Magnus Sandelin skildrar i boken tre olika typer av extremism, nazism, vänsterextremism och islamism. Han skildrar hur ett fåtal extremister från varje gren tänker och agerar, men också hur samhäller ser på deras åsikter och gärningar. Han verkar nå ungefär samma slutsats som jag gjort. Att vänsterextremismen av någon anledning är mycket mer accepterad i Sverige. Ett bra exempel på detta skriver Sandelin om på sidan 168:
"Om ett nazistiskt ungdomsförbund skulle söka skattepengar för att köpa in Hitlers Mein Kampf och ha en studiecirkel om nationalsocialismens lära faller det på sin egen orimlighet att det skulle bli beviljat.
Om det däremot handlar om en kommunistisk organisation som sprider historierevisionistiskt material om Josef Stalin och försvarar hans terror är det uppenbarligen inte lika självklart."
Mer om detta senare. Han visar på flera ställen hur illa de vänsterextremistiska partierna är. Han diskuterar främst AFA (Antifascistisk Aktion), men även andra partier, som Osynliga Partiet. Kort om Osynliga partiets brott. Här summerar Sandelin väldigt koncist hur AFA arbetar på sidan 114:
"Antifascistisk aktion, som bildades i början av 90-talet som en reaktion mot den ökande främlingsfientligheten i Sverige, har utvecklats till en spegelbild av dem som de säger sig bekämpa. Samtidigt som Afa sätter kampen mot "fascismen" högt använder aktivisterna metoder som vittnar om ett elitistiskt tänkande om den starkes rätt, och om våldets rätt över demokratin, vilket lite paradoxalt för tankarna till fascismens egna idéer."
Han skildrar också hur felvridet högerpolitiken i Sverige blivit, att till exempel Sverigedemokraterna idag är sedda som extrema rasister, oh ibland till och med nazister. Detta trots att det är extremvänstern som står för väldigt mycket av det antidemokratiska våldet och antisemitismen. Detta skildras på sidan 55:
"Men trots allt är Sverigedemokraterna inte något nazistiskt parti, utan ett parti som officiellt tar avstånd från rasism och antisemitism, och stödjer det demokratiska samhällssystemet. Det är därför ett parti som öppet föraktas av nazisterna.
Det är viktigt att känna till, för annars kan det bli som i Karlskrona där en högstadierektor skickade ut ett pressmeddelande med en uppmaning till eleverna att på Förintelsens minnesdag demonstrera mot Sverigedemokraterna. Det är att förringa den nazistiska folkmordsideologin, och dess offer förtjänar bättre."
För mer information om hur AFA arbetar kan man läsa på AFAs aktivitetsguide (.pdf). Där kan man t.ex. läsa om hur man ska organisera sig som grupp under en demonstration, och läsa om gruppledarens roll, den så kallade "war leader".
"Militansen innebär också att vi för en
kompromisslös kamp, där vi själva bestämmer vad som är rätt och fel."
Det är klart. Anser man att AFA står för bra saker är det ju lugnt. Anser man att det alltid är rättfärdigat att slå ner sina politiska motståndare så är det lugnt. Men man får akta sig när man blir en politisk motståndare till AFA. Magnus Sandelin berättar om avhoppare från AFA som blivit förföljda. Är det rätt att slå ner dessa också. Appropå att anse att man alltid ha rätt, och att ens politiska motståndare alltid har fel vill jag avsluta med att citera signaturen "Tomten" i SvD:
"Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen"

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper