Bodströmsverige

"Den har kallats för en Stasi–lag, ett hot mot demokratin och ett steg på vägen mot ett övervakningssamhälle. Lagen om datalagring, och det EU-direktiv den bygger på, har fått utstå massiv kritik de senaste åren. Thomas Bodström – drivande kraft bakom direktivet – ser det dock som en framgång."

Skriver Svenska Dagbladet i en träffsäker ingress till artikeln "Massiv kritik mot lagen" som inte bara beskriver läget om datalagringslagen, utan hela Sverige. Bodström satte igång bevakningshysterin i Sverige med idéer som idag nästan verkar harmlösa trots dess egentligen magnitud. Det svåra är att det blir värre. Hela tiden trappas det upp. De senaste lagförslagen har bara verkat irrationella och ogrundade, såväl som extrema.

Jag hoppades på en förändring i förra valet. Att de borgerliga partierna skulle vara mer demokratiska, men de svek mig, och folket. De fortsatte i Bodströms linje. Därför är jag nu partilös!

2 kommentarer:

kd35a (pp) sa...

PP?? ;)

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Njaa, PP har ganska tvivelaktiga åsikter. Jag är starkt på deras linje gällande integritet. Men jag kan inte stödja ett borttagande av patenträtten och upphovsrätten. Men annars har du helt rätt. PP är det enda liberala partiet i nuläget

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper