IDG

Två bra artiklar i IDG.se hittade:

EU vill ge polisen trojaner

EU har nu kommit på iden att övervaka, inte bara folks skickade information, utan också folks datoranvändning. Jag finner iden sjuk.
"Som motåtgärd föreslår ministerrådet, EU:s lagstiftande organ, att polis och företag ska samarbeta med, utökad patrullering av internet, större informationsutbyte mellan länder och myndigheter och möjligheten för polis att genomsöka datorer via Internet."
Är de helt sjuka eller bara onormalt korkade? Ska företag nu ges chansen att placera trojaner på folks datorer? Ska informationen få skickas mellan regeringar? Jag vill faktiskt varken att min information hamnar hos företag eller diktaturer (Ryssland är ett bra och nära exempel).
"Virus, informationsstöld, spam, id-stöld och barnporr är de största hoten enligt EU."
Ok. Hur ska trojaner, från bl.a. diktaturer och företag stoppa virus och informationsstöld. Man för ju ut det lagliga på just det planet? Att använda spam som argument för ett sådant här lagförslag är bara befängt. Jag kan inte förstå de människor som föredrar trojaner framför spam. Att det skulle stoppa barnpornografibrott är också statistiskt orimligt. Historien har visat att lagar som kränker internetintegriteten generellt sett öppnar marknaden för anonymitetsprogram för även barnpornografiförbrytare.

"Interpol ska även få 300 000 euro extra för att samordna kampen mot IT-brott."
En läskig faktor man inte ofta tänker på är att vi skattebetalare, som ofta sätter oss emot dessa integritetskränkande lagar, är de som får betala för dom också. Hittade en siffra över hur mycket den nya FRA-lagen kommer kosta. Har dock glömt bort den.

Så tänker Pirate Bay göra sina användare anonyma

"När PC för Alla i förra veckan talade med Symantecs säkerhetsexpert Per Hellqvist förutspådde han att piraterna knappast skulle sitta overksamma med den nya lagen i antågande:
– De som basar för själva fildelningsteknologin kommer säkerligen att utveckla denna så att det blir svårare att se IP-nummer, till exempel genom att lägga in någon typ av proxy-läge i bittorrentmjukvaran, vilket vore en ganska enkel lösning. Om det blir allmänt känt att det än en gång är riskfritt att piratkopiera tror jag i så fall att fildelningen kommer att öka igen."
Här ser ju då motreaktionen. TPB är en av de många som kommer utveckla anonymitetstekniken. Och min uppfattning är att de riktiga experterna på datorteknik är fildelarna snarare än tvärtom. Är det detta vi vill ha? Ett anonymare internet?

Praeterea censeo Spyken esse delendam

2 kommentarer:

kd35a (pp) sa...

3500kr/år&person har jag för mig det kostade.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Ja, och det förväntas vi betala för en lag som bar skadar oss :S

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper