Så var det det här med kärnkraft...

Jag hade tänkt visa lite var jag står när det gäller kärnkraftsfrågan. Drar kärnkraftshistiorien utifrån ett par olika viktiga perspektiv:
Säkerheten
Säkerheten är den fråga som motståndare oftast drar upp först. Oftast tillsammans med Tjernobyl eller Harrisburg. För att visa att kärnkraft inte är så farligt ska jag försöka ge en kort förklaring av dessa situationer, och visa på hur det utvecklats.

Tjernobyl var ingen slump. Den var konstruerat på ett olämpligt sätt. Det var en reaktor som tillhörde generation I. Det är bara ett extremt fåtal reaktorer idag som är konstruerade enligt generation I. Harrisburgolyckan skedde däremot i en reaktor från generation II. Detta hade egentligen ingenting med kärnkraft i allmänhet att göra, utan kan skyllas på slump och mänsklig faktor. Harrisburgreaktorn var bra skyddad och beredd för dessa omständigheter. Det som skedde var bara en partiell härdsmälta. Dessutom höll reaktorns inneslutning, så att mängden radioaktivt avfall som läckte ut var mindre än den mängd som släpps ut under ett år.

Olyckan ledde ändå till diverse förbättringar, som särskilt inkluderades i generation III. De kraftverk vi har idag är en blandning av generation II och III, beroende på var i världen du kollar. Generation III+ och IV är redan på väg, ännu säkrare och effektivare. Källa eller annan källa och den här källan. Eller wiki här och där.
Miljövänner för kärnkraft sammanfattar Tjernobyl väldigt bra i artikeln "Verkliga sanningar om kärnkraftshaverier"
"Denna reaktortyp är konstruerad under sovjettidens planhushållning, då man värderade tekniska prestanda högt medan säkerhetsfrågorna fick mindre fokus."

Ekonomi
Den billigaste formen av energiutvinning idag är förbränning av fossila bränslen. Och det är också detta sätt som utan tvekan är det mest använda. Men det som kostar vid förbränning av fossila bränslen är just själva bränslet. Ett pris som väldigt troligt kommer höjas den närmsta tiden. Vi har redan börjat märka det med oljan.

Kärnkraft däremot kräver stora grundinvesteringar. Men räknat i kr/kWh är bränslet väldigt billigt då det är extremt energirikt. Dessutom är ny teknik som är tänkt att effektivisera energiupptaget ur anrikat uran på väg. I dagsläget utvinner man cirka 1-2 % av det maximala energiupptaget i bränslet. Med bridreaktorer kan man utvinna närmare 100 % av det maximala energiupptaget.

Vindkraft vill jag knappt ens ta upp. Kärnkraftspriset idag ligger på ca 27 öre/kWh, och kärnkraft är ändå en bransch i otrolig utveckling. Vindkraften ligger på 38 - 50 öre/kWh.

Miljöaspekten
Som det ser ut idag importeras väldigt myckt av vår el från resten av europas kolkraftverk. Det finns ju dom som påstår att kärnavfallet kommer störa oss om ett par tusen år. Mitt vanliga argument då är "om det fortfarande finns människor då". För det är svårt att tro att vi ska kuna bevara vår värld som den är om vi fortsättet att bränna kol i den utsträckningen vi gör nu. Ett fascinerande fenomen är att kolkraft faktiskt sprider mer radioaktiva ämnen (främst Thorium och Uran) i atmosfären än kärnkraft. Kan läsas här. Läs även här.Så jag är för en hållbar utveckling. Ekologiskt såväl som ekonomiskt är jag för en utveckling av kärnkraften, vilket hjälper till en avveckling av fossila bränslen.

Praeterea censeo Spyken esse delendam

2 kommentarer:

kd35a (pp) sa...

Ett tips, ändra färg på länkar så att dom syns tydligare, svåra att se som det är nu. Annars epic text, kunde inte sagt det bättre själv!

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Jag har själv ganska missnöjd men just det här inlägget. Jag är ganska ovan i kärnkraftsdebatten. Och jag hade inte så bra källor. Men tack så mycket för både positiv och konstruktiv kritik :)

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper