Ny kritik mot rökförbudet

Josef Dlouhy skrivet fint om Camilla Lindbergs motion jag nämnde för ett par dagar sedan i sitt inlägg "Smoking is healthier than fascism". Jag såt precis bakom honom när han skriver:
"Jag är en av alla de som faktiskt uppskattar att slippa stinka rök efter en utekväll men jag är samtidigt klok nog att inse att förbud är farligare än det de försöker förbjuda. Sådana här lagar förökar sig, de börjar som kan tyckas som “smärre” inskränkningar i ditt och mitt privatliv men några byråkratiska ögonblick senare så står vi där med nästintill totalitära påbud och förbud, allt motiverat med “vårt eget bästa” (”RAUS!”)."
Jag vet inte huruvida han läst Eberhard eller inte, men han är inne på exakt samma idéer. Det syns ännu tydligare i resten av texten, då han har en ganska precis sammanfattning av Eberhards debutbok. I slutet av inlägget debatterar han hur förbud egentligen inte hindrar människor att genomfra handligarna som förbudet förbjuder utan bara ser till att de blir straffade. Och han avslutar med att visa hur vissa av förbuden och regleringarna inte bara är stränga utan helt ideologiskt fel. Han jämför med sossarnas tvångssteriliseringar, där man steriliserade folk med genetiska sjukdomar, och även vissa som hade "fel" gener.
Praeterea censeo Spyken esse delendam

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper