Blasphemy day

För att fira Blasphemy Day tycker jag att alla bör se Magnus Betners "Jesus är Gay" från hans turné Ingenting är heligt:


Och till en text:
Många tror säkert att kristna tar illa upp av att Magnus Betnér berättar om Jesus som koprofag och homosexuell. Som kristen själv tycker jag det är lysande. Jag tycker det är lysande hur Magnus Betnér visar oss kärnan i Muhammedkarikatyrsfrågan genom att använda vår egen kultur mot oss.

Men vad handlar Blasphemy Day om egentligen? Det handlar inte om att det finns ett egenvärde i att nedvärdera andras religioner. Blasphemy Day handlar om att yttrandefriheten ALLTID bör värderas över religiösa lagar. Det handlar om att kämpa för de platser i världen där man låter enskilda människors religion stå ivägen för ett rättvist rättssystem, för en stabil demokrati och för fri forskning. Det handlar om att kämpa emot alla platser där information censureras på grund av påtryckningar från religiösa. Det handlar om att försöka sudda ut minsta spår av totalitär teokrati.

"Men de religiösa som känner sig förolämpade?"
Ingenstans i lagen står det att du har ett juridiskt skydd mot att känna dig förolämpad. Oavsett om du är en HBT-person, är invandrad, vegetarian, vänster eller religiös. Vad du har i rättvisa länder som Sverige är ett juridiskt skydd mot att andra medvetet förolämpar dig. Du har ett skydd mot trakasserier och personangrepp. Själv känner jag personer som känner sig förolämpade när man äter kött eller när man ifrågasätter deras politiska värderingar. Ska vi införa lagar mot det också?

Hur ser läget ut idag?
FN förbjuder religionskritik, lite luddigt syftar det dessutom på kritik mot Islam (Eftersom IOC lade fram förslaget). Jag skrev om det då det inträffade här.
Irland har en faktiskt lag mot blasfemi. Ni hörde rätt. Västlandet Irland, det bredvid England, har en lag mot kritik av religion. Det är sant. Och svenska politiker vill sno den. Källa på Irlands lag finns här. Införandet av en svensk blasfemilag finns här.
Och så är det scientologerna...
Scientologerna har ett ganska starkt rykte om sig att gång på gång gå emot demokratiska principer och inte vara rädda för att använda etiskt inkorrekta metoder i en "ändamålet helgar medlen"-anda som hade fått många fascister att förvånas.
För exempel på Scientologernas brott rekommenderar jag historien om Zenon Panousiss och information om Operation Snow White.

Muhammedkarikatyrerna, en av de mest spridda och starkaste protesterna om religiöst förtryck av åsikter och information kan ses här.

Svenska folket guillouade?

Samtidigt som DN skriver hur svenskarna bara blir mer och mer negativa till övervakning, skriver samtidigt nio internetoperatörer om hur allvarligt det är man vill att de ska granska sina kunder och vilka konsekvenser det kommer få, samtidigt som den lysande statsvetaren Henrik Oscarsson skriver om piratpartiet och deras massiva mängd förstaårsväljare.

Det här med att integritetsfrågor är en fluga, att piratpartiet är ett envalsparti och liknande attityder som vi får från de konkurrerande partierna hela tiden. Försöker riksdagspartierna måhända guilloua oss?

Vem är våldtagen?

Hittade ett äldre inlägg på bloggen paparkaka.com som tar upp en aspekt ur våldtäktslagen jag funderat länge över.

Situation ett: En kvinna blir redlöst berusad, följer med en man hem, de har sex. Inget tvång sker.

Detta är alltså en våldtäkt. Det är lagen och majoriteten överrens om (som jag uppfattat det).

Situation två (som bloggen tar upp): En kvinna blir redlöst berusad, följer med en redlöst berusad man till någons lägenhet (mannens eller kvinnans). De har sex. Inget tvång sker. BÅDA vaknar och ångrar sig. Ingen av dem var nykter nog att ta ansvar för sina handlingar.

Vem är våldtagen i detta fallet?
Båda borde ju vara offer enligt lagen. Kan båda parter vara offer? Kan båda parter vara förövare?

Till detta har jag en tredje situation att tillägga. Om man nu accepterar att man kan dricka sig så redlöst onykter att man inte kan ta ansvar för sina handlingar, och därför inte kan ta ansvar för vem man har sex med bör man betänka en tredje situation också.

Situation tre: En kvinna och en man, som båda är redlöst berusade, har sex. Inget tvång sker. Dagen efter vaknar de och EN AV DEM ångrar sig. Precis som innan var ingen av dem nykter nog att ta ansvar för sina handlingar.

Vem är våldtagen?
Är det skillnad beroende på om mannen eller kvinnan är den som anser sig våldtagen?

Väg nu in att den parten som inte anser sig våldtagen OCKSÅ var i sådant tillstånd att han uppenbarligen inte kunde kontrollera vem han hade sex med. Skillnaden var att han hade tur att hamna i säng i en situation där han inte ångrar det dagen efter.

Vill gärna ha många svar. Helst i kommentarsfältet, annars IsakGerson@gmail.com

Smällar man får ta för riksdagsidioti

"Sveriges största internetoperatör Telia ska nu spara så lite uppgifter som möjligt om sina kunder på grund av Ipredlagen.

Det kan göra det svårare för polis och åklagare att jaga till exempel barnporr och ekonomisk brottslighet, men det är priset man få betala för kundernas integritet, säger Patrik Hiselius som är jurist på Telia."
skrivs det på SR.se. Den här konsekvensen sågs för längesedan av IPREDs motståndare. Privatpersoner kommer inte att ge upp sin identitet. Och tydligen är det inte nog att invider skaffar anonymitetstjänster. Till och med Telia går ut och tar kampen för personlig integritet. Och vad får vi betala för det? Vi får en osäkrare värld på internet.

Tack riksdagen, den striden utkämpade ni bra!

HAX: Hur vi river upp FRA-lagen själva

Så sänker vi FRA!

Hörupp! Läs! Handla! Sprid!

Med ett år kvar till riksdagsvalet och partiernas interna nomineringsarbete i full gång, så börjar det bli en smula nervöst inom borgerligheten.

Därför är det inte speciellt troligt att det går att få ihop minst fyra riksdagsledamöter som röstar för att FRA-lagen skall rivas upp. De skulle helt enkelt stoppas från att kandidera igen av sina respektive partiledningar.

Däremot är det fullt realistiskt att få minst åtta borgerliga ledamöter att avstå i voteringen.

På så sätt slipper de aktivt rösta med (s). Och ett visst utrymme för samvetskval finns fortfarande i de borgerliga partierna. Resultatet av att minst åtta borgerliga ledamöter trycker på avstår-knappen blir det samma som fyra borgerliga röster för motionerna – det vill säga att FRA-lagen rivs upp.

Jag upprepar: Det är fullt realistiskt att få ihop minst åtta borgerliga riksdagsledamöter som avstår. Inte kvittar ut sig, utan aktivt trycker på avstår-knappen. Jag vågar påstå att det redan finns ledamöter som går att sätta upp på den listan. Men det krävs fler. Gärna fler än åtta.

För att detta skall ske, så måste det bli lite glöd i FRA-frågan igen. Då måste vi börja bloggbäva, då måste media göra ett ryck på så väl ledar- som nyhetsplats – och då måste folk höra av sig till sina riksdagsledamöter.

Skriv till "dina" borgerliga riksdagsledamöter. Skriv brev, skicka vykort eller sänd personliga mail (mailbombning med identiska massmail kommer dock inte att fungera lika bra som individuella meddelanden). Eller ring dem. Här är hela listan.

Berätta för dem varför du vill att de skall riva upp FRA-lagen. Och gör klart att om de inte tänker rösta för motionerna om att riva upp – så hoppas du och ber dem att i vart fall aktivt avstå i voteringen den 14 oktober.

Efter en del möten nu under mitt korta Stockholmsbesök är jag säker på att detta är ett möjligt och fullt realistiskt sätt att riva upp FRA-lagen. Men det förutsätter att vi handlar på bred front. Nu!


Hela inlägget är alltså kopierat direkt från Henrik Alexandersson.

Från Marco Baxemyr

"Voodoo: If you make a doll, you can control anyone who looks like it.

Intellectual Property: If you make a doll, you can control anyone whose doll looks like yours."

-- Unknown

Hållbar ekonomisk framtid med immaterialrätten?

Det är läskigt när den egentligen sarkastiska bloggen Badlands Hyena har rätt. Angående vad Madeleine Sjöstedt skriver i SvD om stämningar som upphovsrättsföretagens nya affärsmodell:
"Den påstådda förlusten av fildelningen som man grundade skadeståndsanspråken på var alltså drygt 30 000 gånger större än vad skivförsäljningen någonsin inbringat. Domen mot Tenenbaum handlade alltså inte om ersättning för en skada, den är en del av en ny affärsmodell för skivbolagen."
skriver Badlands Hyena:
"Men fantasins värld är obegränsad. Och det är något musikindustrin insett. När förlusten är 30.000 gånger större än den summa som skivförsäljningen någonsin inbringat blir möjligheterna att kräva ersättning av konsumenterna, av andra företag och av staten oerhört mycket större.

Affärsmodellen ”inbillad förlust” kan och bör övertas av alla företag. Gränsen sätts då endast av företags och branschers fantasi. Vinsten slutar vara beroende av den motsträvige och oberäknelige konsumenten och förs över dit där den hör hemma – till företaget."

Det är verkligen farligt hur upphovsrättsbolagen bytt business. Folk klagar på hur man ska mätta kreatörernas munnar, men yttest handlar upphovsrätten idag bara om hur man ska mätta mellanhändernas munnar. Ge oss igen en kulturmarknad för artisterna! Inte för giriga mellanhänder eller jurister, utan för artisterna!

Pedofilireflektioner och principprogrammet

I piratpartiets principprogram står det under "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter", gällande våra grundlagsskyddade rättigheter (Yttrandefriheten och tryckfriheten, men även t.ex. tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet) att:
"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning."
Därmed är väl frågan om pedofiler ska få yttra sig redan avgjord för piratpartiet. Eller?

Importera Amerikanskt rättssystem?

Politik sköts just nu enligt plutokratiska principer med juridiken som hjälpmedel. Förenklat: Håller ni inte med om de potentiella lagar som företagen vill ha stämmer de skiten ur er ändå. I tider som dessa behöver vi verkligen skydda våra ISP:er (internetleverantörer)! Vad upphovsrättsmaffian gör just nu är att försöka bryta ner Mere Conduit-principen (Budbärarimmuniteten) genom att dra ISP:er, som varken har rättighet eller skyldighet att kontrollera vad som skickas genom sina kablar, för att ISP:erna inte kollar vad som skickas i deras kablar.

Preposterous, I know!

Som tur är har ett initiativ för att förhindra detta skapats. Jag tror att en väldigt stor majoritet ser vilka fördelar både demokratin och allmännyttan drar av att behålla Mere conduit-principen. Därför har Open Internet-fonden skapats för att betala ISP:ers rättegångskostnader.

Brokep

Magnus Andersson till riksdagen!

Jag gillar att promota de få kandidater i andra partier som faktiskt är bra. Ta det inte fel, ni ska fortfarande rösta på oss, men om ni nu tvunget ska rösta på centern är Magnus Andersson ett riktigt bra alternativ!
Magnus Andersson är:
- En positiv kraft för svenskt entreprenörskap och svensk arbetsmarknad:
"Magnus tror på drömmar och anser att företagare är människor som vill försöka leva på sina drömmar. Ju mer fri arbetsmarknad, desto mer folk som vågar förverkliga sina fantastiska idéer."
och
"En av de viktigaste åtgärderna för att unga människor ska komma in och få möjlighet att stanna kvar på arbetsmarknaden är förändringar av LAS (Lagen om anställningsstopp). LAS gör det svårare för arbetsgivare att både anställa och behålla unga människor. "
- Vad som behövs för en hållbar IT-politik:
"Under de senaste årens intensiva debatt kring personlig frihet och integritet har Magnus Andersson gjort sig känd som aktiv motståndare till Ipred-lagen och FRA-lagen."
och
"Den enskilda människan inte ska anpassa sig efter omoderna rättigheter, utan att omoderna rättigheter ska anpassa sig efter Den moderna människan."
- Viktig för ett bra miljöarbete:
"Miljöarbetet ska utgå från ekonomiska drivkrafter, inte den förbudspolitik som vänsterpartierna driver."
- Upphovsman till citatet:
"En trovärdig och långsiktig fred kan bara komma den dagen palestinierna leds av en organisation som älskar sitt folk mer än de hatar Israel."
- En smula kaxig:
"Sveriges Riksdag behöver Magnus Andersson.

Det värmer."
- helt enkelt en väldigt bra, liberal och modern politiker.

Läs själv hans "Därför kandiderar jag till riksdagen".

Isabella Lund skriver igen

Den kvinnliga sexarbetaren som är nöjd med sitt jobb och propagerar för legalisering av prostitution och emot samhällets horstigma skriver igen. Årets politiska blogg 2007. Check her out på Isabella Lund.

Förbjud myntaväxter i svensk mark!

Nu förbjuder 7-Eleven och Pressbyrån Red bull. I SvD motiverar de varför:
"Energidrycker används för att snabbt höja energinivån i kroppen vid till exempel trötthet eller träning. Men det används också som berusningsmedel bland ungdomar – ett beteende som uppmärksammats av oroliga föräldrar men även av Pressbyrån och Seven-eleven som från och med imorgon inför en åldersgräns på 15 år i hela landet."
Energidrycker används som berusningsmedel hos ungdomar. Kan ni berätta hur? Energidrycker innehåller generellt tre intressanta ingridienser. Det innehåller socker, precis som alla andra överkonsumerade sötsaker som ungdomar hellre köper i mängder i billigare butiker. Det innehåller taurin som kroppen själv är helt och hållet självförsörjande på, och därför försvinner ut i pisset igen. Det är för övrigt en helt vanligt animosyra. Det innehåller såklart koffein, dock väldigt mycket mindre än kaffe. Väldigt mycket mindre. Ska inte kaffe förbjudas? Vissa sorter innehåller guaranin, som är synonymt med koffein. Ett annat namn helt enkelt.
Vad i detta är farligt? Vad är berusande?
Mitt förslag på den här punkten är:
- Förbjud kaffe, för mycket koffein.
- Sluta sälja sötsaker.
"Det är ämnet taurin som finns i energidryckerna som misstänks ha orsakat dödsfall då det blandats med alkohol. Ämnet höjer hjärtfrekvensen tillfälligt och kan bland annat leda till hjärtklappning, koncentrationssvårigheter och kramper om det överdoseras."
För det första känns ordet "misstänks" väldigt viktigt. Har det någonsin inträffat? För det andra tror jag att huvudvärkstabletter är väldigt mycket farligare i kombination med alkohol. Så mitt förslag på den här punkten är:
- Receptbelägg ALLA huvudvärkstabletter som har någon misstänkt effekt i samband med alkohol.

Men finalen i absurdhet kommer i slutet av artikeln:
"– Man kan föreställa sig energidryckerna som en inkörsport till alkoholen, på många klubbar och restauranger dricker man ju till exempel vodka och Red bull. Därför är det inte orimligt med en 15-årsgräns, säger han till SvD.se."
De verkar inte ens skämta här. De ser ju faktiskt denna skämtprodukt energidryck som en inkörsport till alkoholanvänding. Varför sa du? För att man kan blanda den med alkohol!
Men jag som föredrar romdrinkar framför vodkadrinkar då? Typiskt borde jag förbjudas att köpa limejuice, mynta, ananasjuice, kokosnötsjuice, citronjuice, ginger ale o.s.v.
Så jag föreslår:
- Förbjud juicer och läsker som går att kombinera med starkare alkoholsorter.
- Förbjud odling och plockning av örter som passar bra till starkare alkoholsorter, t.ex. mynta, johannesört, anis och pors.

Polisstaten om förbudet | SvD om förbudet | Faktoider om energidryckens verkan | Coctailguiden om romdrinkar
EDIT: Jag ser även att min i detta fallet meningsmoståndare Kim Göransson skrivit, och att Badlands Hyena skrivit.

Demokratins fiender: ECPAT, IB och Rasbiologiska institutet

Jag ursäktar en lång post. Men den är bra! Jag har dessutom sorterat ut flera viktiga nyheter.

I någon sorts uppgivenhet inför världen har jag haft en svacka. Jag har inte orkat ta tag i motgångarna här på bloggen. De har diskuterats tillräckligt på andra forum och i andra sammanhang. Men jag kan betrygga folk med att den informationspolitiska debatten inte är över. Vad vi gör nu är att ommobilisera i båda leden efter senaste EU-valet. Alla val är ju situationer där folk verkligen visar hur det politiska klimatet ser ut.

Största nyheten: Många visste att det skulle hända, och nu hände det. Öppet krig mellan Piratpartiet och ECPAT. Vill man till historiens början ska man läsa Pirat-Jannes bloggpost om besöket hos ECPAT och rikskrim han gjorde med Stefan Flod. Därnäst bör man läsa Oscar Swarts artikel på Newsmill med svidande kritik mot ECPAT och hur de lägger sig i partipolitiken i sitt samarbete med rikskrim. Kritiken svider särskilt av två anledningar.
För det första för att ECPAT utger sig för att vara så goda. Deras syfte skall endast vara att "förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism". Men skall verkligen detta arbetet vara viktigare än var människas rättigheter? Är det viktigare än friheten till yttranden och opinionsbildande i en demokratisk nation som Sverige? Swartz tar i artikeln upp hur ECPAT och rikskrim använt sin makt mot piratpartistiska bloggare, såsom han själv, The Pirate Bay, och tankesmedjan Piratbyrån.
För det andra för att ECPAT samarbetar med rikskrim. Rikskrim ska inte vara partipolitiskt färgade med den makt de har. Jag vill inte veta vad som händer när polisen börjar samarbeta med AFA för att "bekämpa fascister".
Sedan kan man läsa ECPATs bloggpost om händelsen, bloggen Sidvind som de länkar till, Pirat-Jannes kommetar på ECPATs bloggpost och Swartz kommentar på sin egna blogg. Swartz tar här upp hur sexualpolitik inte får färga våra mänskliga rättigheter. Vi kan inte ge upp vårt privatliv på grund av lagar för att vissa lagar ses som moraliskt viktiga, då de reglerar vad som kan vara stötande för vissa.
Slutligen kan man avrunda med att läsa perspektiv från två bra tänkare som inte varit lika inblandade i händelsen: Henrik Alexandersson och ProjO.

Nästa nyhet var jag själv tveksam till sanningsvärdet i. Det är det jag avskyr med absurda nyheter. Socialtjänstdatautredningen vill att man ska kunna söka på personers etnicitet och politiska tillhörighet. Innan man diskuterar vidare bör man fråga sig varför dessa faktorer ska samköras. Om man vill ha frågan färdigformulerad kan man sno Falkvinges "Sök på kombinationer av rasbiologi och politiska åsikter"?". Vill man tala ändamålsglidning kan man fråga sig samma sak som Henrik Alexandersson:
"Det är också anmärkningsvärt att var man råkar vara född eller vad man tycker skall ha betydelse för socialens och sjukvårdens verksamhet. Man kan undra hur denna information är tänkt att användas."
Det är oroväckande att folk klagar och klagar över vår nittonhundratalshistoria med Informationsbyrån och rasbiologiska institutet där åsiktsregistrering (Hålla koll på vilka som röstar vad och registerföra detta) respektive rasbiologi (Mätande och testande av personer som är födda på olika platser och med olika synliga fenotyper) utfördes. Men när man vill ge båda uppgifterna till redan befintliga myndigheter, då fortsätter medelsvensson och gråsosse bry sig om SAABs överlevnad, studiestöd och A-kassa. SR bekräftar.

Allt sammanfattas med Rick Falkvinges något lustiga, något djupa, något metaforiska och väldigt smarta kommentar:
"Man pratar ibland om hemska spindlar i Australien, ormar i Latinamerika, etc, som man ska se upp för. Men det finns några saker i naturen att se upp för i Sverige också.

Det finns en relativt ovanlig växt i Sverige, Nymphaea alba, som är så giftig att om man bara har suttit rakt under dess blomma i så lite som en halvtimme, så har man absolut ingen chans att överleva. Inga kända fall av överlevnad finns nedtecknade."

This is just in. Peter Sunde om ECPAT-affären.

Angående hur svårt det är att vara kvinna

"Några siffror: År 1950 begick 5 kvinnor och 17 män på varje 100.000 invånare självmord. År 2000 var det 7 kvinnor och 29 män. Männens självmord har alltså ökat kraftigt."
Mängden män bland självmördare har alltså ökat från 75% till 80%. Hur förklarar genusvetare och radikalfeminister detta? Kommentera gärna, för jag är ordentligt nyfiken!

Så här tycker samhället iallafall:
'Via Google kan man få en indikation på hur viktiga olika begrepp anses vara i samhällsdebatten. En googling på ”utsatta killar” ger 99 träffar. En googling på ”utsatta tjejer” ger 3.310 träffar – ungefär 33 gånger mer. Enligt vårt samhällsklimat är det alltså 33 gånger mer synd om tjejer än om killar."
GenusNytt

Dåliga vanor undanbedjes medborgare

På min doftspray står det "Rök inte."
Det står inte "Rök inte i samband med användning" eller "Rök inte nära doftsprayen". Det står "Rök inte."

Min doftspray uppfostrar mig. I dessa tider kanske set också borde stå "Ta inte i hand, smittorisk!".

Myndigheter och malplacerat ansvar kommer döda oss.

Vi gillar Zackrisson

Yes we do :)
"Ersättningen till artisten för ett framförande måste ju vara en spottstyver i relation till de administrativa kostnaderna för de juridiska processerna. Det måste gå att hitta smidigare system för detta, via en modernare lagstiftning eller globala avtal.

Det får mig åter att tänka på min vän musikern som hade samplat Stravinskys Våroffer, och ville ge ut det. Via hans svensk skivbolag fick de veta att det skulle kosta 20 000 dollar bara att få ställa frågan till rättighetsinnehavaren i USA. Det måste gå att skapa ekonomiska system, avtal, som sköter sådant mycket smidigare, så varje enskild person som vill skapa något nytt baserat på ett gammalt verk, inte behöver anlita en egen juristfirma."

Ny design

Regelbundna läsare märker av en viss skillnad i design.
Det har jag Michał Sadowski att tacka för! :)

Bring it, Obama!

"– Varför inte ge honom lagstadgad rätt att upphäva tyngdlagen eller ändra primtalsserien medan de ändå är i gång, var en av de mera ironiska kommentarerna."
om att Obama ska få stänga av internet. Vita huset vet inte vad de ger sig in i. Internet styrs inte av varken presidenter eller diktatorer. Det var vi sett i Iran.

Integritetsbojkott av tågtrafik

Jag slutar nu åka på tågresor där jag blir leggad. Jag antar och hoppas att det inte gäller Pågatågen, utan bara SJs vanliga system.

Tänk på att all konsumtion i ett kapitalistiskt samhälle är politiskt laddat. Genom att fortsätta åka med SJ stödjer ni deras handlande.

Hur kan SJ vara så jävla korkade?

Läs mer hos:
Henrik Alexandersson | Rick Falkvinge | Oscar Swartz | Anna Troberg | Badlands Hyena | Mark Klamberg | Stefan Stenudd | Erik Laakso | Leo Erlandsson | Hanna Wagenius | Ravenna | Scaber Nestor | Opassande - Emma | Copyriot | Cornucopia | Calandrella | Sidvind | Selig | Konspirationer och Sanningar | Lite av varje | SvD | SvD2 | DN | Aftonbladet | Expressen

Hoppsan!

Peter Sunde skriver:
"Däremot blev jag förvånad över att man släppt ett pressmeddelande rubriksatt till “Framgång för bokförlagen i det första IPRED-ärendet“. Det kändes lite som om man hyllade bokförlagen genom rubriksättningen vilket inte kändes som något objektivt. Jag hade inte läst pressmeddelandet förut så jag passade på att uppdatera mig.

Döm till min förvåning när jag ser avslutningen;

“Tingsrättens beslut fattades av tre domare, chefsrådmannen Mats Jender, rådmannen Hans Cappelen-Smith och tingsfiskalen Carl Rosenmüller.”

Som delvis norsk så reagerar jag givetvis när en rådman med det mycket ovanliga efternamnet Cappelen figurerar som beslutande i ett mål rörande bokförlag. Det är nämligen även namnet på en mycket viktig norsk familj som en gång i tiden startade bokförlaget Cappelen, som är ett av norges största bokförlag. Tills de blev uppköpta av Bonnier, såklart.

Vidare från texten gällande ärendet:

“I ärendet påstod bokförlagen Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag och Storyside AB att 27 ljudböcker otillåtet fanns att tillgå på en server med viss IP-adress.”

Nu hoppas jag att Cappelen-Smith inte är samma familj som Cappelen. Men historier tidigare har ju visat på viss jävighet gällande upphovsrättsfrågor, kan man ju utan tvekan tycka."

Oj, jag tycker faktiskt det är förvånansvärt mycket slarv i jävsfrågor i Svensk rätt och upphovsrätts- och medborgarrättsfrågor. Att det är enskilda personer som styrs av sitt politiska intresse är beklagligt, men sker i många system. Men ett helt rättssystem?

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper