Min kandidaturförklaring

Jag ville inte kandidera. Jag ville propagera. Jag ville debattera och opinionsbilda. Jag ville inte bygga det nya kunskapssamhället från Rosenbad. Jag ville bygga det från Lund till Uppsala. Från Pajala till Malmö. Jag ville bygga från folket. Likaså ville jag bygga det från facebook till framtidsklustret. Från The Pirate Bay till youtube. Jag ville bygga på internet. Jag ville bygga om internet och dess samexistens med AFK-världen.

I min jakt efter grupper att arbeta med slutade jag med en öl i handen med personen som var en av internets mest berömda underdogaktivister, Erik Josefsson. Erik Josefsson är sedan ett par månader tillbaka rådgivare åt den gröna gruppen i EP på initiativ av Christian Engström. Det tog inte lång tid för Erik Josefsson att övertyga mig om att min bild av den bohemiske aktivisten som driver sina absoluta hjärtefrågor är lika idiotisk som illusionen av den lille uppfinnaren med den stora upptäckten. Jag ska nu istället inrikta mig på att göra mitt aktivistjobb centrerat i Rosenbad. Min högsta prioritet kommer inte vara knapptryckandet, utan ropet och arbetet efter förändring.

Jag antar att de flesta av er som läser min blogg känner till mig och mina idéer. Så nu kommer jag poängtera ut mina svagheter:

 - När jag sitter i riksdagen kommer jag INTE se mig som en riksdagsledamot. Jag kommer vara aktivist, lobbyist och opinionsbildare. Självklart kommer jag närvara i riksdagen, rösta enligt vågmästarrollen och debattera frågor jag har mandat till. Men min energi kommer koncentreras till ett opinionsbildande arbete. Inte nödvändigtvis för Piratpartiet som organisation, men alltid för Piratpartiets idéer.

 - Jag är en väldigt saklig och logiskt resonerande människa. Jag har svårt för osakliga och emotionella argument. Detta kan bli dåligt då jag när det gäller demokrati och yttrandefrihet kan vara extremt opragmatisk. Detta gäller t.ex. politiskt inkorrekta åsikter och alternativa sexualiteter (Observera dock att det gäller yttrandefriheten, inte rätten att leva ut sin sexualitet).

 - Integritet är inte ett självändamål med min politik. Det är en konsekvens av det samhälle jag vill eftersträva. Min ideologi bygger starkt på en informationsnihilism, att övertygelse om att infomation är som bäst när den sprids. Integritet blir den personliga skölden varje medborgare har mot en stat som utnyttjar informationsfriheten till sin fördel. Det är också genom informationsnihilismen som jag kräver en så nära som hundraprocentig transparens och öppenhet av det demokratiska systemet.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper