Piratpartiet

Svenska Dagbladet tar idag upp piratrörelsens framgång ute i världen. Att det finns piratpartiet i 33 länder. För intresserade rekommenderar jag också sidan för PPI (Pirate Party International).

Piratpartiet i Malmö har givit sin manifestation i Malmö en väldigt intressant twist. De skriver:
Idag, 15 juli 17:00 på Gustav Adolfs torg, påbörjar Piratpartiet i Malmö sin kampanj
“För Malmöprogrammet”, en serie öppna workshops för intresserade deltagare som har synpunkter och tankar kring EU:s säkerhets- och gränssamarbete.
-Det har pratats jättemycket om Stockholmsprogrammet på internet och bloggar senaste veckan, säger Gustav Nipe från Piratpartiet i Malmö. Vi vill ha Malmöprogrammet, skapat av medborgarna, där medborgarna själva också haft möjlighet att säga sitt om vad säkerhetspolitiken egentligen ska innebära.
Kampanjen för Malmöprogrammet kommer att pågå i två månader med åtminstone två träffar till inplanerade under sommaren.
-Efter kampanjen sammanställer vi resultatet och publicerar det på internet, säger Gustav Nipe.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper