När kontrolleras myndigheters information?

Både Henrik Alexandersson och Karl Sigfrid och DN tar idag upp hur EU satsar skattepengar på politiska kampanjer för att få sig själva att verka bättre.
Henrik Alexandersson skriver:
"EU använder varje år miljarder och åter miljarder kronor av medborgarnas skattepengar till propaganda. Dess syfte är att övertyga oss om unionens förträfflighet."
Fel, fel, fel av EU. HAX passar på att nämna resursslöseriet också, men jag tycker det är väldigt mycket allvarligare att EU får göra reklam för sig själva, och utge det för att vara information. Menmen, det är ju ändå 170 000 personer som är rädda att förlora sina jobb. Karl Sigfrid frågar sig:
"Frågan är om EU-etablissemanget betraktar det som en kampanj när de marknadsför sig själva för skattebetalarnas pengar, eller om de anser att utläggningar om den egna förträffligheten är objektiv information."
Men det är också intressant vad han skriver i början av inlägget:
"När jag var aktiv i MUF sa vi – och de andra borgerliga ungdomsförbunden – att svenska myndigheter borde upphöra med sin politiska opinionsbildning. Systembolaget kan som andra organisationer informera om sin verksamhet, men ska inte driva en kampanj för fortsatt alkoholmonopol."
Det fick mig att tänka på det tjockare informationshäfte från Systembolaget jag hittade imorse.

"Fulla tonåringar kan råka illa ut" är ett argument för att inte dricka när man är ung. Kan systembolaget inte tänka sig att se på andra åldersgrupper? Att faktiskt äldre fulla människor också råkar i knipa. För är man dum nog att bli packad och utsätta sig för fara händer olyckor.

Och tonåringar och olyckar är ganska vanliga i nyktert tillstånd gissar jag. Tonåren är osäkra år. Klart olyckor händer. Det hela känns som ounderbyggd skräckpropaganda.

"Vilket kan förklara varför de flesta konstnärer, kompositörer och författare föredrar att skapa i nyktert tillstånd." skriver dem angående alkohol och kreativitet. Det hade jag gärna sett källor på! Har undersökningar gjorts? Eller råkar Systembolaget faktiskt vara omnipotenta i alkoholfrågor? De beter sig så iallafall.

På samma sätt kan man fråga sig hur de överhuvudtaget kan påstå att skapande är sämre under alkoholmissbruk. Men vi får väl lita på systemet och svälja skiten. Lita på EU också. Att de är underbara, det är ju det vi betalar dem för. Och vi får lita på att de sköter ACTA-förhandlingarna, som hålls helt hemliga. Det är säkert inget integritetskränkande...förutom det som redan läckt.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper