Malmöprogrammet!

De som läser min, HAX, Ricks, Emmas, Sigfrids, Farmor Guns, Lindbergs eller Amelias blogg, eller har bra koll på media eller EU, vet att Stockholmsprogrammet är förjävligt. Vad är anledningen till att representativ demokrati på hög nivå går så dåligt? Är bilden av att den vanlige Europaparlamentarikern skiter i gemene mans åsikt rätt, eller är de bara oinformerade?

Vi nere i beslutskedjan som inte sitter i Europaparlamentet försöker bidra med en politisk deltagarkultur genom att starta Malmöprogrammet. Ett förslag till handlingsplan som har sina rötter i medborgarna. Vårt hopp är att Europaparlamentarikerna tar chansen att ta till sig våra åsikter när de förhandlar fram det slutgiltiga Stockholmsprogrammet. Läs mer hos Amelia Andersdotter och se våra två korta informationsvideos om Malmöprogrammet och varför Malmöprogrammet är så bra och Vad är Stockholmsprogrammet. Finns också nedan:

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper