Stockholmsprogrammet

(Och den här gången är det inte nollåttornas fel)

Var femte år (varje mandatperiod) görs det inom EU upp en plan för vad man siktar på att åstadkomma i EU. Nu är det dags att skapa stockholmsprogrammet. Det klubbas i december, men börjar skrivas redan nu. Jag snor en lista från HAX. Notera att han bara tar upp de dåliga punkterna. Det finns bra delar av programmet också, men det är definitivt inte värt att klubba igenom ett sådant här papper. Gör om, gör rätt!
Stockholmsprogrammet? Några axplock...
  • Ett utökat samarbete mellan EU och USA "in the field of freedom, security and justice".
  • Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel.
  • Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer.
  • Mer, och mer effektiv, "data-mining".
  • Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt.
  • Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår.
  • EU-standardisering av övervakning.
  • EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning.
  • Analys på EU-nivå av matrial från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.
  • En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.
Jämför man det här med FRA-lagen märker man hur lite skillnad FRA-lagen gör jämfört med Stockholmsprogrammet. Jag hoppas att vi kan räkna med samma motstånd. För även om det inte var ok att svenska myndigheter bevakar hela sitt folk och deras internetvanor är det värre att hela Europa (däriblandrepressiva frankrike med envåldshärskaren Sarkozy, maffiabossen Berlusconi i sitt korrupta Italien, starkt katolska Irland och andra farliga länder) får hålla reda på våra internetvanor, våra resor, pengar och var vi är (spåras via mobiler). Att USA, som torterar misstänkta och vägrar sina misstänkta rättegångar, får samma information är inte bättre.

Snälla, låt inte det här gå igenom!

Läs Rick Falkvinge, Opassande-Emma, Karl Sigfrid, Farmor Gun och Henrik Alexandersson.
EDIT: Läs också Camilla Lindberg och Amelia Andersdotter.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper