Angående hur svårt det är att vara kvinna

"Några siffror: År 1950 begick 5 kvinnor och 17 män på varje 100.000 invånare självmord. År 2000 var det 7 kvinnor och 29 män. Männens självmord har alltså ökat kraftigt."
Mängden män bland självmördare har alltså ökat från 75% till 80%. Hur förklarar genusvetare och radikalfeminister detta? Kommentera gärna, för jag är ordentligt nyfiken!

Så här tycker samhället iallafall:
'Via Google kan man få en indikation på hur viktiga olika begrepp anses vara i samhällsdebatten. En googling på ”utsatta killar” ger 99 träffar. En googling på ”utsatta tjejer” ger 3.310 träffar – ungefär 33 gånger mer. Enligt vårt samhällsklimat är det alltså 33 gånger mer synd om tjejer än om killar."
GenusNytt

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är förstås rent vetenskapligt möjligt att det är färre män som mår dåligt, men att det finns en liten liten grupp män som gör det, och de mår å andra sidan riktigt jävligt dåligt och därför begår självmord i större utsträckning.

Men egentligen är alla sådana generaliseringar hur som helst dömda att misslyckas, då alla är individer och olika.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper